Cystoscopie (blaasonderzoek)

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek. Met een cystoscoop (instrument om in de blaas te kijken) bekijkt de uroloog de urinebuis en de blaas. In deze webpagina leest u wat het onderzoek precies inhoudt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Cystoscopie (blaasonderzoek)

Een cystoscopie is een inwendig onderzoek. Met een cystoscoop (instrument om in de blaas te kijken) bekijkt de uroloog de urinebuis en de blaas. In deze webpagina leest u wat het onderzoek precies inhoudt.

Voorbereiding

Het onderzoek vindt plaats op de polikliniek Urologie. U wordt naar de onderzoeksruimte gebracht, waar u gevraagd wordt om uw broek en ondergoed uit te doen. U kunt uw bovenkleding en sokken aanhouden. U neemt vervolgens plaats in een stoel met uw benen gespreid in speciale beensteunen.

Het onderzoek

Bij het onderzoek zijn een uroloog en een verpleegkundige of doktersassistente aanwezig. Om infectie te voorkomen, wordt het uiteinde van de plasbuis gereinigd met water. Daarna wordt een verdovende gel in de urinebuis wordt gespoten. Deze gel dient als glijmiddel en als verdovingsmiddel van het slijmvlies. Dit kan een wat branderig gevoel in de plasbuis geven.

Vervolgens brengt de uroloog de cystoscoop via de urinebuis in. Dit kan gevoelig zijn. Als u zich ontspant, zal het inbrengen van de cystoscoop gemakkelijker gaan. De blaas wordt via een slangetje van de cystoscoop langzaam met steriel water gevuld. Het water in de blaas geeft een helder beeld, waardoor de uroloog de urinebuis en de blaaswand goed kan bekijken.

Het water en de gel kunnen aandrang tot plassen geven. Vertel de uroloog als de aandrang tot plassen hevig wordt. Hij stopt dan met het vullen van de blaas. De uroloog inspecteert de urinebuis en de blaas. De cystoscoop wordt vervolgens verwijderd. Het onderzoek duurt vijf tot tien minuten. U kunt na het onderzoek naar huis gaan.

De uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u direct van de uroloog.

Nazorg

Na afloop van het onderzoek kunt u de eerste uren tot dagen meer aandrang hebben om te plassen. Het plassen kan na het onderzoek een branderig gevoel geven. Ook kan er wat bloed in de urine zitten, waardoor de urine een roze tot rode kleur kan hebben. Deze verschijnselen verdwijnen sneller als u veel drinkt (twee tot 2,5 liter), zodat de blaas gespoeld wordt. Hiermee wordt ook de kans op blaasontsteking verminderd. In de meeste gevallen zijn de verschijnselen 24 uur na het onderzoek verdwenen.

Wanneer een arts waarschuwen?

Als u na het onderzoek last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u contact op te nemen:

  • Koorts boven 38,5º C;
  • Een aanhoudende aandrang tot plassen;
  • Moeite met plassen;
  • Langdurig last van een branderig gevoel bij het urineren;
  • Veel bloed bij de urine;
  • Veel pijn in uw buik of bij het plassen.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen? Kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Uw vragen kunt u stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’.
Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’. Houd uw DigiD code gereed.

Voor dringende vragen kunt u contact opnemen met de poli Urologie:
088 979 41 44

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Cystoscopie (blaasonderzoek)

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis