CT urografie

Onderzoek van de nieren en de urinewegen

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van de nieren en de urinewegen. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over CT urografie

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van de nieren en de urinewegen. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u dan alstublieft uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de pas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens laten aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsnedenopnamen van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam worden afgebeeld.

mcm032710_h0131_ct_scan_afb_1.jpeg
Het CT-apparaat

Doel van het onderzoek

Met het CT-onderzoek worden de nieren en de urinewegen in beeld gebracht. Om de organen en bloedvaten goed te kunnen zien op de CT, wordt er via een infuus contrastvloeistof ingespoten.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, neemt u dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Contrastvloeistof

Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudende contrastvloeistof via een infuus. Deze contrastvloeistof maakt bepaalde weefsels beter zichtbaar. Het is belangrijk dat de nieren goed werken. De contrastvloeistof verlaat het lichaam via de nieren in de urine.

Bent u ouder dan zestig? Dan moet de nierfunctie voor het onderzoek bekend zijn. Uw behandelend arts laat dan bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of aanvullende voorbereiding nodig is.

U wordt hierover geïnformeerd door de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Voor die aanvullende voorbereiding krijgt u dan een dagopname in het ziekenhuis. Op de webpagina “Pre- en posthydreren” staat uitgelegd wat deze voorbereiding is. U krijgt deze webpagina nagestuurd.

Contrastallergie

Weet u dat u allergisch bent voor een jodiumhoudende contrastvloeistof? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Voorbereiding

Dieet

Op de dag van dit onderzoek mag u vanaf één uur voor het onderzoek niets eten of drinken.

Vóór het onderzoek

Voordat het onderzoek kan beginnen, krijgt u van de laborant een flesje water dat u moet opdrinken. De afspraak voor de CT bestaat dan ook uit twee delen: een afspraak voor het drinken en een afspraak voor het maken van de scan.

Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en sieraden afdoen. U kunt uw onderbroek en een hemd of T-shirt aanhouden. In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De laborant prikt een infuus bij u in uw arm. Het infuus wordt gebruikt om de contrastvloeistof toe te dienen en blijft zitten tot het eind van het onderzoek. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel en een vreemde smaak in de mond krijgen. Dit trekt tijdens het onderzoek weer weg.

Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Tijdens de scan schuift de onderzoekstafel, waar u op ligt, door het CT-apparaat. Het is belangrijk dat u stil blijft liggen. U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. De laborant controleert meteen na afloop of het onderzoek goed is gelukt. Als het onderzoek klaar is, komt de laborant weer binnen en haalt het infuus uit uw arm.

Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek

  • Direct na het onderzoek kunt u weer eten en drinken.
  • Heeft u contrastmiddel via een infuus gekregen, dan is het belangrijk om extra te drinken, zodat het contrastmiddel uw lichaam via de nieren kan verlaten. Probeer één liter extra te drinken. Als u van uw arts een vochtbeperking heeft gekregen, moet u dit voor het onderzoek met uw arts bespreken. In overleg met uw arts besluit u of u extra mag drinken.

Complicatie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) kan de contrastvloeistof leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken tijdens een volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar op telefoonnummer 088 979 46 00 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook rondom het onderzoek stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

CT urografie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis