CT enterografie

Onderzoek van de dunne darm

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar
088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over CT enterografie

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u dan alstublieft uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de pas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens laten aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsnedenopnamen van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam worden afgebeeld.

mcm032710_h0131_ct_scan_afb_1.jpeg

 

Het CT-apparaat

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, neemt u dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Contrastvloeistof

Voor sommige onderzoeken krijgt u een jodiumhoudende contrastvloeistof via een infuus. Deze contrastvloeistof maakt bepaalde weefsels beter zichtbaar. De radioloog besluit of dit nodig is. De contrastvloeistof verlaat het lichaam via de nieren in de urine.

Bent u ouder dan zestig? Dan moet de nierfunctie voor het onderzoek bekend zijn. Uw behandelend arts laat dan bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is. De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of aanvullende voorbereiding nodig is. U wordt hierover geïnformeerd door de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Voor die aanvullende voorbereiding krijgt u dan een dagopname in het ziekenhuis. Op de webpagina “Pre- en posthydreren” staat uitgelegd wat deze voorbereiding is. U krijgt deze webpagina nagestuurd.

Contrastallergie

Weet u dat u allergisch bent voor een jodiumhoudende contrastvloeistof? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant.

Buscopan

U krijgt voor dit onderzoek het medicijn Buscopan om de darmbewegingen te verminderen. Mogelijke bijwerkingen van het medicijn Buscopan zijn: wazig zien, een droge mond, duizeligheid en een versnelde hartslag. Als deze bijwerkingen optreden, zijn ze meestal licht en tijdelijk.
Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen.

U mag geen Buscopan bij:

 • Allergie voor Buscopan (butylscopolaminebromide)
 • Instabiele cardiale ziekte (recent infarct of ventriculaire ritmestoornis, pijn op de borst in rust)
 • Myastenia gravis (verergert spierzwakte)

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Voorbereiding

Dieet

Op de dag van het onderzoek krijgt u een dieet. U moet nuchter zijn.

Dit betekent:

 • Als u het onderzoek voor 12.00 uur heeft, dan mag u niet meer eten en drinken op de dag van het onderzoek.
 • Als u het onderzoek na 12.00 uur heeft, dan mag u op de dag van het onderzoek alleen een licht ontbijt nemen: een beschuit en een kopje thee.

U mag de dag voor het onderzoek tot 24.00 uur ’s nachts nog alles eten en drinken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen, dan kunt u deze op de dag van het onderzoek volgens voorschrift innemen.

Contrastvloeistof drinken

Voorafgaand aan het onderzoek krijgt u een contrastvloeistof te drinken om de dunne darm te vullen. Het gaat om 1,5 liter water met een suikeroplossing. Dit is nodig om de dunne darm af te kunnen beelden. De contrastvloeistof heeft een snelle, laxerende werking. Houdt u hier rekening mee. Bij aankomst op de afdeling Radiologie krijgt u de contrastvloeistof van de laborant. U drinkt de vloeistof verspreid over 45 minuten. Het onderzoek vindt plaats ongeveer 45 minuten na de afspraaktijd.

Heeft u een vochtbeperking en/of diabetes? Overleg dan met uw arts of uw diabetesverpleegkundige of u deze suikeroplossing in water mag drinken.

Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en sieraden afdoen. U kunt uw onderbroek en een hemd of T-shirt aanhouden. In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. Voor het onderzoek prikt de laborant bij u een infuus in de arm. Het infuus wordt gebruikt om het medicijn Buscopan® en de contrastvloeistof toe te dienen. Het infuus blijft zitten tot het eind van het onderzoek. Van de contrastvloeistof kunt u een warm gevoel en een vreemde smaak in de mond krijgen. Dit trekt tijdens het onderzoek weer weg.

Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Er worden verschillende opnamen gemaakt, waarbij u door de opening schuift. U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. De laborant controleert meteen na afloop of het onderzoek goed is gelukt.

Het onderzoek duurt 10 tot 15 minuten.

Na het onderzoek:

 • Als het onderzoek klaar is, komt de laborant terug en haalt het infuus uit de arm.
 • Direct na het onderzoek kunt u weer eten en drinken.
 • Heeft u contrastmiddel via een infuus gekregen, dan is het belangrijk om extra te drinken, zodat het contrastmiddel uw lichaam via de nieren kan verlaten. Probeer één liter extra te drinken. Als u van uw arts een vochtbeperking heeft gekregen, moet u dit voor het onderzoek met uw arts bespreken. In overleg met uw arts besluit u of u extra mag drinken.
 • Heeft u een contrastmiddel te drinken gekregen, dan is het mogelijk dat de ontlasting één tot twee dagen dunner is.

Complicaties

 • Als u na de Buscopan® injectie last krijgt van pijnlijke rode ogen en niet goed kunnen zien, moet u direct contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.
 • Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) kan het contrastmiddel leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken tijdens een volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar op telefoonnummer 088 979 46 00 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook rondom het onderzoek stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde. Het telefoonnummer is: 088 979 23 80.

CT enterografie Onderzoek van de dunne darm

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis