CT cardio

CT-onderzoek van het hart

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van het hart. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over CT cardio

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van het hart. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de pas vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarom 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op telefoonnummer 088 979 46 00. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden.

Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeks-
methode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsneden van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam nauwkeurig worden afgebeeld.

ct2.jpg

Het CT-apparaat

Doel van het onderzoek

Met het eerste deel van de scan kan worden gemeten of er aderverkalkingen (calcium) in de kransslagaders van het hart aanwezig zijn. Met het eventuele tweede deel van de scan wordt er ook gekeken naar afwijkingen of stoornissen door middel van jodiumhoudend contrastmiddel.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, neem dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel toegediend via een infuus. Met het contrastmiddel worden de bloedvaten en het hart in beeld gebracht. Het contrastmiddel verlaat het lichaam via de nieren in de urine. Bent u ouder dan zestig, dan moet het functioneren van uw nieren voor het onderzoek bekend zijn.
Uw behandelend arts laat bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is.

De uitslag van het bloedonderzoek bepaalt of aanvullende voorbereiding nodig is. U wordt hierover geïnformeerd door de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Voor die aanvullende voorbereiding krijgt u dan een dagopname in het ziekenhuis. Op de webpagina “Pre- en posthydreren” staat uitgelegd wat deze voorbereiding is. U krijgt deze webpagina dan nagestuurd.

Contrastallergie

Weet u dat u allergisch bent voor een jodiumhoudend contrastmiddel? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Voorbereiding

Dieet

Bekijk uw afspraaktijd. U mag vanaf 12 uur vóór het onderzoek geen koffie en thee meer gebruiken. Daarnaast moet u vanaf één uur vóór het onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u dan niets meer kunt eten, drinken of roken. Voor het innemen van medicijnen mag u altijd een slokje water gebruiken.

Lichamelijke voorbereiding

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u een niet te snelle hartslag heeft. Wij adviseren u geen zware inspanningen te doen en ook niet met de fiets naar het ziekenhuis te komen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en sieraden afdoen. U kunt uw onderbroek en een hemd of T-shirt aanhouden. In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De laborant prikt een infuus bij u in uw arm. Het infuus wordt gebruikt om het contrastmiddel toe te dienen en blijft zitten tot het eind van het onderzoek. Vervolgens worden uw bloeddruk en hartslag gemeten. Daarna worden er ECG-stickers op de borstkas geplakt om uw hartritme te zien tijdens het onderzoek.

Als uw hartslag te snel is, krijgt u een bètablokker om de hartslag te vertragen. Dit medicijn werkt na 30-45 minuten. Houdt u er rekening mee dat het onderzoek langer gaat duren als dit bij u het geval is.

Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste deel is een scan om vast te stellen hoeveel kalk er in de kransslagaders aanwezig is. Soms blijkt na deze beelden dat het tweede deel niet nodig is. In dat geval blijft het onderzoek beperkt tot deze eerste scan.

Voordat het tweede deel start, krijgt u een spray (Nitroglycerine) onder de tong. Hierin zit een medicijn dat de bloedvaten wijder maakt. Van dit medicijn kunt u hoofdpijn krijgen. Dit is tijdelijk en trekt weer weg. Tijdens het scannen wordt het contrastmiddel ingespoten via het infuus. Van het contrastmiddel kunt u een warm gevoel krijgen en een vreemde smaak in de mond. Dit trekt tijdens het onderzoek weer weg.

Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Tijdens de scan schuift de onderzoekstafel waarop u ligt door een ring waarin de röntgenbuis zich bevindt. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen. U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. De laborant controleert of het onderzoek goed is afgebeeld. Als het onderzoek klaar is, komt de laborant weer binnen en haalt het infuus uit uw arm.

Het onderzoek duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Na het onderzoek

  • Direct na het onderzoek kunt u weer eten en drinken.
  • Heeft u contrastmiddel via het infuus gekregen? Dan is het belangrijk om extra te drinken, zodat het contrastmiddel uw lichaam beter kan verlaten via de nieren. Probeer één liter extra te drinken.

Complicaties

Bij een klein aantal patiënten (minder dan één procent) kan het contrastmiddel leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Deze behandelend arts bespreekt met u de uitslag.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.
U kunt uw vragen ook voor, tijdens of na het onderzoek stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

CT cardio

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis