CT calciumscore

Onderzoek van de kransslagaderen

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van de kransslagaderen. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over CT calciumscore

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van de kransslagaderen. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de pas vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarom 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Het telefoonnummer is 088 979 46 00.

Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeks-
methode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsneden van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam nauwkeurig worden afgebeeld.

ct2.jpg

Het CT-apparaat

Doel van het onderzoek

Met de scan kan worden gemeten of er aderverkalkingen (calcium) in de kransslagaders van het hart aanwezig zijn. Hiermee kan bepaald worden hoe groot het risico is op bepaalde belangrijke hartproblemen in de toekomst.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, neem dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en sieraden afdoen. U kunt uw onderbroek en een hemd of T-shirt aanhouden. In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De laborant plakt ECG-stickers op uw borstkas. Met deze stickers wordt uw hartritme gevolgd tijdens het scannen.

Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Tijdens de scan schuift de onderzoekstafel waarop u ligt door een ring waarin de röntgenbuis zich bevindt. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen. Tevens krijgt u tijdens het onderzoek een ademcommando. Dit wordt van tevoren met u doorgesproken. U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. De laborant controleert of het onderzoek goed is afgebeeld.

Het onderzoek duurt ongeveer tien minuten.

De uitslag

De radioloog beoordeelt het onderzoek en geeft de uitslag door aan de arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook voor, tijdens of na het onderzoek stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

CT calciumscore

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis