CT arthrografie

Onderzoek van een gewricht

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van een gewricht. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over CT arthrografie

U heeft een afspraak voor een CT-onderzoek van een gewricht. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraak melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u dan alstublieft uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de pas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens laten aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, belt u dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsnedenopnamen van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam worden afgebeeld.

mcm032710_h0131_ct_scan_afb_1.jpeg
Het CT-apparaat

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of dit denkt te zijn, neemt u dan ruim voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie. In overleg met de arts wordt beslist of het onderzoek doorgaat of uitgesteld wordt.

Contrastvloeistof

Om de ruimte in het gewricht beter zichtbaar te maken met de CT-scan, worden een jodiumhoudende contrastvloeistof en Bupivacaïne® in het gewricht gespoten. Hierdoor kan uw gewricht tijdelijk pijnlijk en instabiel zijn. Bupivacaïne® is een verdovend en ontstekingsremmend medicijn. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen.

Contrastallergie

Weet u dat u allergisch bent voor een jodiumhoudende contrastvloeistof? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Het onderzoek

Voordat het CT-onderzoek kan beginnen, krijgt uw een contrastvloeistof in het gewricht gespoten. Hiervoor gaat u eerst naar een röntgenkamer of echokamer. U komt dan op een tafel te liggen en vervolgens wordt de huid rondom het te onderzoeken gewricht gedesinfecteerd. De radioloog prikt dan met een naald in het gewricht. Via de naald wordt de contrastvloeistof ingespoten. Bij het inspuiten kunt u een opgeblazen gevoel krijgen in het gewricht. U kunt na de prik weer plaatsnemen in de wachtruimte bij de CT-scan.

Voor het onderzoek moet u uw kleding rondom het te onderzoeken gewricht uitdoen en sieraden afdoen. In de kamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Tijdens de scan schuift de onderzoekstafel, waar u op ligt, door het CT-apparaat. Tijdens het onderzoek moet u stil blijven liggen. U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. De laborant controleert meteen na afloop of het onderzoek is gelukt.

Het onderzoek duurt 10 minuten.

Na het onderzoek

De contrastvloeistof wordt door het lichaam opgenomen. Door het gewricht in beweging te houden, zal dit sneller gaan. Doordat er ook een verdovend en ontstekingsremmend medicijn is ingespoten, kan het zijn dat u pijn minder goed voelt. Probeer daarom het gewricht niet te veel te belasten.

Complicaties

Mogelijke complicaties zijn een infectie, een bloeding van het gewricht of gewrichtspijn. Bij aanhoudende pijn en roodheid van het gewricht in combinatie met koorts, neemt u direct contact op met de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

Uw behandelend arts zal de uitslag met u bespreken tijdens een volgende afspraak.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar op telefoonnummer 088 979 46 00 van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vragen ook rondom het onderzoek stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde: 088 979 23 80

CT arthrografie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis