Controle van de ogen bij het medicijn Plaquenil

U bent naar de oogarts verwezen omdat u het medicijn Plaquenil gebruikt. Dit medicijn kan leiden tot een afwijking in het netvlies. Daarom worden uw ogen gecontroleerd door de oogarts. In deze folder leest u wat de bijwerkingen van Plaquenil voor de ogen zijn en wat de controle inhoudt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 29 30
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 17.00 uur

info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl

Locatie

Cijfers

Ca. 27.000 patiënten per jaar
2.500 oogheelkundige ingrepen per jaar in onze eigen operatiekamer in HMC Bronovo

Over controle van de ogen bij het medicijn Plaquenil

Controle van de ogen bij het medicijn Plaquenil

U bent naar de oogarts verwezen omdat u het medicijn Plaquenil gebruikt. Dit medicijn kan leiden tot een afwijking in het netvlies. Daarom worden uw ogen gecontroleerd door de oogarts. In deze folder leest u wat de bijwerkingen van Plaquenil voor de ogen zijn en wat de controle inhoudt.

h0965.jpg

Bijwerking Plaquenil

De gele vlek is belangrijk voor het scherp kunnen zien (zie afbeelding). Door het gebruik van Plaquenil kunnen er pigmentveranderingen in de gele vlek optreden, waardoor er een vervormd beeld ontstaat. In het midden van het gezichtsveld kan een grijze vlek ontstaan en het zicht kan minder worden. U kunt vlekken gaan zien in het centrum van het oog. Deze vlekken bewegen niet. Soms krijgen mensen problemen met lezen. Wanneer het dragen van een leesbril dit niet oplost, kan dit erop wijzen dat het netvlies beschadigd is. Deze bijwerking van Plaquenil is zeer zeldzaam en is alleen opgetreden bij patiënten die Plaquenil in hoge dosering (meer dan 400 mg per dag) en langdurig (meer dan zeven jaar) gebruikten. Deze afwijking in het netvlies is blijvend, niet te behandelen en verdwijnt meestal niet na het stoppen met Plaquenil. Bovenstaande klachten kunnen ook wijzen op een ander oogheelkundig probleem.

Voorbereiding

Voor de afspraak bij de oogarts moet u er rekening mee houden dat u druppels in uw ogen krijgt. Hierdoor gaat u tijdelijk slechter zien. U kunt niet zelf naar huis rijden. Het kan prettig zijn om na het onderzoek een zonnebril te dragen.

Het onderzoek

U krijgt een afspraak voor een gezichtsveldonderzoek en bij de oogarts. Het kan zijn dat dit twee aparte afspraken zijn.

Gezichtsveldonderzoek

Bij de bevestiging van uw afspraak krijgt u een folder over het gezichtsveldonderzoek toegestuurd. Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de polikliniek Oogheelkunde.

Onderzoek door de oogarts

Op de dag van de afspraak meldt u zich bij de polikliniek Oogheelkunde. De technisch oogheelkundig assistent roept u binnen in de spreekkamer en meet uw gezichtsscherpte op met behulp van een leeskaart. Daarna krijgt u druppels in uw ogen om de pupil te verwijden, zodat de oogarts het netvlies kan bekijken. De druppels kunnen een brandend gevoel in de ogen geven en zorgen voor een tijdelijk verminderd gezichtsvermogen. De druppels moeten tenminste 15 minuten inwerken. U kunt dan in de wachtkamer plaatsnemen. Daarna wordt u door de oogarts binnengeroepen. De oogarts bekijkt het netvlies op eventuele afwijkingen.

Herhaling van de controle

De eerste controle is als u net gestart bent met het medicijn Plaquenil. Daarna moet u na vijf jaar weer gecontroleerd te worden. Dit gebeurt dan een keer per jaar.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Oogheelkunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Vragen

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is op werkdagen bereikbaar van 08.30 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.30 uur via telefoon 088 979 29 30 of mail info.oogheelkunde@haaglandenmc.nl.

Controle van de ogen bij het medicijn Plaquenil

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis