Communicatie bij afasie

U bent in HMC opgenomen. Veel mensen hebben na een hersenletsel problemen met het praten. De logopedist is hiervoor bij u langs geweest. Op deze webpagina vindt u informatie over de taalstoornis en communicatieadviezen voor zowel uzelf als voor uw gesprekspartner.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Als het nodig is, schakelt uw behandelend arts of de verpleegkundige de logopedist in. Deze komt bij u langs op de verpleegafdeling. Wordt u doorverwezen naar de polikliniek? Dan wordt u opgeroepen voor een afspraak.

Telefoonnummer: 088 979 2428
ma t/m vr van 08.30-17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over communicatie bij afasie

U bent in HMC opgenomen. Veel mensen hebben na een hersenletsel problemen met het praten. De logopedist is hiervoor bij u langs geweest. Op deze webpagina vindt u informatie over de taalstoornis en communicatieadviezen voor zowel uzelf als voor uw gesprekspartner.

Wat is afasie

Afasie is een taalstoornis die het gevolg is van beschadiging in de hersenen. Afasie komt voor in verschillende vormen.
De ernst van de taalstoornis kan sterk wisselen.

Zo kunt u problemen hebben met:

 • Spreken: U weet vaak wel wat u wilt zeggen, maar bent de (juiste) woorden kwijt of gebruikt een ander woord. Dit zijn zogenaamde “woordvindproblemen”. Ook kan het formuleren van zinnen moeilijk zijn.
 • Begrijpen van taal: U kunt niet altijd begrijpen wat er tegen u gezegd wordt. Soms vangt u alleen losse woorden op en probeert u hier een verband tussen te leggen. Vooral bij ingewikkelde zinnen levert dit misverstanden op.
 • Lezen: U heeft soms moeite met het begrijpen van gelezen woorden en zinnen.
 • Schrijven: U kunt problemen hebben met het schrijven van letters en woorden.

Hoe ontstaat afasie

Afasie wordt veroorzaakt door hersenletsel. Meestal is de oorzaak een aandoening van de bloedvaten in de hersenen. Dit kan ontstaan door een beroerte. Andere oorzaken kunnen een hersentrauma of tumor zijn.

Communicatieadviezen bij afasie

Algemene adviezen

 • Zorg voor een rustige omgeving.

Achtergrondlawaai zoals radio of televisie kan afleiden.

 • Neem de tijd voor een gesprek.
 • Maak oogcontact.

Ga zo zitten dat u elkaar goed kunt zien. Oogcontact en het zien van mondbewegingen en mimiek stimuleren dat u elkaar beter begrijpt.

 • Houd pen en papier bij de hand.

Gebruik pen en papier om belangrijke woorden op te schrijven of te tekenen.

 • Let op mimiek en intonatie.

Door te letten op mimiek en intonatie kunt u elkaar al voor een groot deel begrijpen.

 • Zeg het als u iets niet begrijpt.

Hulp bij begrijpen (voor de gesprekspartner)

 • Spreek rustig, duidelijk en in korte zinnen.

Vermijd kinderlijke taal.

 • Benadruk de belangrijkste woorden.

Dit kan met uw stem of met gebaren.

 • Schrijf de belangrijkste woorden op.

Vooral als het om belangrijke mededelingen gaat, bijvoorbeeld een afspraak.

 • Ondersteun het gesprek non-verbaal.

Wijs aan waarover gesproken wordt. Maak een tekening of een gebaar.

 • Vraag één ding tegelijk waarop met ja of nee gereageerd kan worden.

Hulp bij het uiten (voor de gesprekspartner)

Met de volgende adviezen kunt u iemand met afasie helpen als hij of zij iets duidelijk wil maken. De patiënt zal deze adviezen niet altijd zelfstandig kunnen toepassen, maar moet hierin aangemoedigd worden. De adviezen zijn:

 • Stimuleer om het bedoelde aan te wijzen.
 • Stimuleer om van het bedoelde een tekening te maken.
 • Stimuleer om een ondersteunend gebaar te maken.
 • Verbeter iemand met afasie niet. Het is belangrijker dat de patiënt begrepen wordt, dan dat hij of zij correct spreekt.

De logopedist

Tijdens uw ziekenhuisopname bekijkt de logopedist uw spreken om inzicht te krijgen in het taalprobleem en hier een passende behandeling voor te bepalen. De logopedist zal met u de resultaten van het logopedisch onderzoek bespreken. U krijgt oefeningen en adviezen zodat de communicatie makkelijker kan verlopen. Na ontslag uit het ziekenhuis regelt de logopedist, als dat nodig is, een overdracht voor de logopedist die de behandeling voortzet.

Contact

Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen met de logopedist via telefoonnummer 088 979 24 28.

Communicatie bij afasie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis