Coiling van een aneurysma in het hoofd

Binnenkort wordt u behandeld voor een aneurysma in uw hoofd. De techniek die wordt gebruikt heet coiling. U wordt twee dagen opgenomen op verpleegafdeling 8, Neurologie en Strokecare-unit in HMC Westeinde. U komt in de ochtend van het onderzoek naar de afdeling en gaat de volgende ochtend weer naar huis. De arts kan besluiten dat u langer moet blijven voor controle. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. U ontvangt een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat u zich moet melden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over coiling van een aneurysma in het hoofd

Binnenkort wordt u behandeld voor een aneurysma in uw hoofd. De techniek die wordt gebruikt heet coiling. U wordt twee dagen opgenomen op verpleegafdeling 8, Neurologie en Strokecare-unit in HMC Westeinde. U komt in de ochtend van het onderzoek naar de afdeling en gaat de volgende ochtend weer naar huis. De arts kan besluiten dat u langer moet blijven voor controle. De behandeling vindt plaats op de afdeling Radiologie.

Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. U ontvangt een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat u zich moet melden.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is 088 979 46 00. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is coiling van een aneurysma?

Een aneurysma in het hoofd is een uitstulping van de wand van een hersenslagader. Bij de techniek coiling wordt het aneurysma opgevuld met kleine spiraaltjes van platina. De spiraaltjes krullen op in de holte van het aneurysma, waardoor er geen bloed meer in het aneurysma kan stromen. Hierdoor wordt de kans op een (nieuwe) bloeding van het aneurysma kleiner.
Tijdens de behandeling worden er röntgenopnamen gemaakt van de bloedvaten en het aneurysma, zodat de arts op een scherm mee kan kijken. De bloedvaten en het aneurysma worden zichtbaar gemaakt met behulp van een contrastmiddel, dat via een slangetje (geleidekatheter) ingespoten wordt.

aneurysma.png

Bron: Nederlandse Vereniging van Neurochirurgen

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Radiologie? Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.

Contactpersoon

Het is belangrijk dat u met een familielid of kennis afspreekt dat deze voor u als uw contactpersoon kan optreden. U wordt gevraagd de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon aan de verpleegkundige door te geven. Het ziekenhuis kan contact opnemen met uw contactpersoon als dat nodig is.

Begeleiding

U mag na de dagopname niet alleen naar huis omdat er een kleine kans bestaat op complicaties. U mag de eerste 24 uur daarom niet alleen zijn. Zorgt u er daarom voor dat iemand u naar huis brengt en daarna thuis op u let.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus. Door het contrastmiddel worden bloedvaten en bepaalde organen in het lichaam beter zichtbaar. Het contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is daarom belangrijk dat vóór het onderzoek de nierfunctie bekend is. De arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd, laat bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is.

Contrastallergie

Heeft u eerder een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad en was u hier allergisch voor? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn, geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Voorbereiding

Narcose

Het onderzoek gebeurt onder volledige narcose. Om te bepalen of u veilig onder narcose kunt, krijgt u een pre-operatieve screening. U ontvangt een afspraak voor de pre-operatieve screening van het opnamebureau.

Nuchter zijn

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u voor het onderzoek niet mag eten en drinken.

  • Tot zes uur vóór het tijdstip van opname mag u gewoon eten en drinken.
  • Tot twee uur vóór het tijdstip van opname mag u alleen nog heldere dranken drinken. Heldere dranken zijn: water, thee en koffie zonder melk, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade.
  • Binnen de laatste twee uur vóór de operatie mag u niets meer eten of drinken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen, neemt u deze dan mee naar het ziekenhuis mét de bijbehorende verpakking. U gebruikt uw eigen medicijnen tijdens de opname.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Ascal, Sintrom, Marcoumar)? In overleg met de arts moet u hier mogelijk enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

De behandeling

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u de dagindeling.

Het kan voorkomen dat u later aan de beurt bent dan gepland. Dit heeft te maken met onverwachte (spoed)onderzoeken of onderzoeken die uitlopen.

De behandeling

Voor de behandeling krijgt u van de anesthesioloog uitleg over de narcose. In de onderzoekskamer gaat u op de onderzoekstafel liggen. De anesthesioloog brengt u onder narcose. Wanneer de narcose is ingewerkt, worden uw liezen gedesinfecteerd en ligt u onder steriele lakens om infectie te voorkomen. De radioloog en de laborant dragen om dezelfde reden steriele jassen en handschoenen. De radioloog prikt in de liesslagader met een naald. De radioloog schuift dan een dun slangetje in de slagader. Als het slangetje op de goede plek ligt, spuit de radioloog contrastmiddel in. Tijdens het inspuiten maakt de radioloog röntgenopnamen waarop de bloedvaten te zien zijn. Er worden meerdere opnamen gemaakt. Met behulp van de opnamen van de bloedvaten schuift de radioloog het slangetje tot net in het aneurysma. Via het slangetje schuift de radioloog een dun draadje van platina (coil) in het aneurysma. Afhankelijk van de grootte van het aneurysma worden er meerdere coils geplaatst.

Na het plaatsen van de coils maakt de radioloog nog een aantal opnamen. Via het slangetje wordt contrastmiddel ingespoten. Hiermee controleert de radioloog de positie van de coils en het aneurysma.
Na de behandeling trekt de radioloog het slangetje terug. De radioloog besluit of de liesslagader wordt afgesloten met een “stopje” (zogenaamde Angio-seal) of een drukverband. Dit is afhankelijk van de staat van uw bloedvaten. De anesthesioloog laat u hierna wakker worden.

Na de behandeling

U wordt naar de afdeling teruggebracht. Daarna:

  • Als de punctieplek in uw slagader is afgesloten met een Angio-seal, moet u één uur bedrust houden.
  • Als u een drukverband heeft gekregen, moet u zes uur plat in bed blijven liggen.

Na het onderzoek kan een blauwe plek in de lies ontstaan. Dit is vervelend, maar trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols, uw bloeddruk, en de punctieplek onder de pleister. U kunt direct weer eten en drinken. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. Het contrastmiddel gaat dan sneller uit het lichaam.

Na de bedrust controleert de verpleegkundige de punctieplek. Als alles goed gaat, mag u naar huis.

Complicaties

Meestal verloopt de behandeling en de periode daarna zonder problemen. Soms komen er toch complicaties voor. Bij een coiling kan het aneurysma gaan bloeden of er kan een stolsel ontstaan in een van de bloedvaten. Uit onderzoek blijkt dat één tot vijf procent kans bestaat op een dergelijke complicatie. De kans op complicaties is afhankelijk van allerlei factoren die per persoon verschillen. De risico’s van de behandeling moeten afgewogen worden tegen de risico’s om niet te behandelen. Voordat de behandelend arts met u besluit tot coiling, wordt dit uitvoerig met u besproken.

Bloeding in de lies

Ondanks het drukverband of de Angio-seal kan het gebeuren dat het gaatje in het bloedvat toch weer opengaat en er een bloeding in de lies optreedt. Het is belangrijk de verpleegkundige direct te waarschuwen als dit gebeurt. Hiervoor is behandeling nodig.

Allergische reactie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan één procent) kan het contrastmiddel leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de behandeling en geeft de uitslag door aan de arts die voor u de behandeling heeft aangevraagd. Deze arts vertelt aan u de uitslag.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft over de behandeling, dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Coiling van een aneurysma in het hoofd

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis