Bypassoperatie

De kransslagaders zijn de leidingen om het hart, waar het bloed doorheen stroomt. Zij voorzien de hartspier van zuurstof. Als u een vernauwing in een kransslagader heeft, kan de hartchirurg een omleiding (bypass) rond de kransslagader maken.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 75
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

1.960 hartkatheterisaties
3.075 hart MRI’s
439 patiënten besproken in hartteambesprekingen
162 verwijzingen voor bypassoperatie

Over de bypassoperatie

De kransslagaders zijn de leidingen om het hart, waar het bloed doorheen stroomt. Zij voorzien de hartspier van zuurstof. Als u een vernauwing in een kransslagader heeft, kan de hartchirurg een omleiding (bypass) rond de kransslagader maken.

U krijgt eerst verschillende onderzoeken, waarna we in ons hartteam bespreken welke behandeling het beste past bij uw medische situatie. Het hartteam bestaat uit twee interventiecardiologen en een beeldvormend cardioloog van HMC en een hartchirurg van het LUMC. Als een dotter- of stentbehandeling niet geschikt voor u is en u bent fit, dan is een bypassoperatie een goede oplossing. Een bypassoperatie wordt verricht door een hartchirurg, ofwel thoraxchirurg. Wij verwijzen u hiervoor naar een hartchirurgisch centrum.

Voorbereiding

Afspraak

Uw cardioloog bespreekt met u wat de uitslagen van de onderzoeken zijn en wat het eventuele advies van het hartteam is. Dit gesprek vindt plaats op de polikliniek, soms tijdens een opname.

Wachtlijst

Als u een bypassoperatie krijgt, komt u op een wachtlijst. Hoe lang u moet wachten, verschilt door het jaar heen. U heeft recht op wachttijdbemiddeling via uw zorgverzekeraar. Dit houdt in dat u uw zorgverzekeraar kunt inschakelen om de wachttijd korter te maken, als dat mogelijk is.
Nemen uw klachten toe tijdens de wachttijd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw cardioloog of meld u bij de Eerste Hart Hulp.

Informatie

U krijgt een brief van het hartchirurgisch centrum waar de bypassoperatie plaatsvindt. Deze brief bevestigt dat u op de wachtlijst staat. In de brief vindt u ook het telefoonnummer dat u kunt bellen als u vragen heeft over de planning en de wachtlijst.

Kunt u niet naar een afspraak komen?

Heeft u een probleem waardoor u niet op tijd naar een afspraak kunt komen? Laat dit dan uiterlijk 24 uur voor de afspraak weten aan:

 • het Planningssecretariaat van het hartchirurgisch centrum waar u bent aangemeld
  Het telefoonnummer staat in de brief die u heeft ontvangen.

én

Preoperatief spreekuur

De week voor de operatie heeft u een afspraak met de hartchirurg en de anesthesist om over de verdoving en de operatie te spreken. De anesthesist zorgt voor de verdoving tijdens de operatie. Voor uw operatie is dat een algehele narcose. Deze verdooft het hele lichaam. U bent dan een tijd buiten bewustzijn.

Operatie

De anesthesiemedewerker prikt een infuus in uw hand of arm. Via het infuus krijgt u vocht en medicijnen binnen. De medicijnen zorgen ervoor dat u geen infectie krijgt en dat u minder pijn voelt. Vervolgens krijgt u een verdoving.

Een bypassoperatie is een openhartoperatie. Dat betekent dat de chirurg uw borstkas opent om u aan uw hart te opereren. Uw hart ligt hierbij tijdelijk stil. Tijdens de operatie neemt de hart-longmachine de functies over van uw hart en longen. Deze machine voegt zuurstof toe aan uw bloed en zorgt dat uw bloed blijft stromen. De medewerker die deze machine bedient, heet de perfusionist.

De hartchirurg zaagt uw borstbeen doormidden om bij uw hart te komen. De hartchirurg haalt gezonde bloedvaten uit uw borstkas en benen om één of meer omleidingen rond de vernauwde bloedvaten te maken. De chirurg gebruikt hiervoor:

 • een slagader die zich bevindt aan de binnenkant van de borstkas en/of
 • een of meer aders uit uw benen

De voorkeur gaat uit naar de slagaders in de borst, omdat deze over langere tijd meestal beter openblijven. Na de operatie stroomt het bloed door de nieuwe bloedvaten in plaats van door de vernauwde bloedvaten.

bypass_1136.jpg

Klik hier voor de afbeelding in een groter formaat

Als de chirurg alle omleidingen heeft gelegd, gaat de borstkas weer dicht.

Lees meer over de bypassoperatie op hartstichting.nl en op de website van het LUMC

Na de operatie

In het ziekenhuis

Na de operatie brengt een zorgverlener van het hartchirurgisch centrum u naar de afdeling Intensive Care (IC). Daar wordt u nauwkeurig en intensief bewaakt en wordt de werking van uw organen gecontroleerd. Als alles naar wens gaat, brengt een zorgverlener u naar de verpleegafdeling Thoraxchirurgie.

Soms treedt een extra probleem (complicatie) op, zoals een nabloeding. Dan gaat u terug naar de operatiekamer. De chirurg maakt uw borstkas dan opnieuw open om de bloeding te stoppen. U verblijft daarna langer op de IC.

Als alles goed verloopt, gaat u op de tweede of derde dag na de operatie naar HMC voor het verdere herstel. Onze physician assistent begeleidt u hierbij. De fysiotherapeut start de hartrevalidatie met u op.

In totaal verblijft u ongeveer zeven dagen in het ziekenhuis. Dit kan korter of langer zijn, afhankelijk van uw herstel en het optreden van extra problemen, zoals een infectie.

Naar huis

Voordat u naar huis gaat, krijgt u een gesprek met een arts of de physician assistant. Deze vertelt u hoe de operatie verliep en hoe het vervolg eruitziet. U krijgt onder meer uitleg over:

 • de medicijnen die u gebruikt
 • wat u wel en niet mag doen
 • de hartrevalidatie
 • uw vervolgcontrole op de polikliniek

Thuis

Een bypassoperatie is een ingrijpende operatie. Hierdoor is uw lichamelijke en geestelijke conditie de eerste maanden een stuk minder. U ervaart meestal één of meer van de volgende klachten:

 • vermoeidheid
 • energieverlies
 • pijn in de borststreek
 • spierpijn in de nek, rug en schouders
 • pijnlijk gevoel bij ademhalen en hoesten
 • pijnlijke benen
 • vocht vasthouden in de benen (als de chirurg aders uit uw been heeft gehaald)
 • verwardheid
 • vergeetachtigheid
 • slaapproblemen
 • emotionele problemen, zoals boosheid of huilbuien zonder duidelijke reden

Deze klachten zijn normaal en verdwijnen meestal vanzelf. U voelt zich geleidelijk aan beter en krijgt weer meer energie. Na verloop van tijd hebben de meeste patiënten de kwaliteit van leven terug van vóór de hartklachten.

Advies

 • Doe de eerste zes weken rustig aan.
 • Belast het borstbeen niet te veel, zodat het goed vastgroeit.
 • Til geen zware dingen.
 • Zet niet te veel kracht.
 • Belast het borstbeen niet aan één kant, maar altijd verdeeld over twee kanten. Til bijvoorbeeld niet een boodschappentas in één hand.
 • U kunt uw conditie langzaam opbouwen in de weken door veel te lopen.

Hartrevalidatie

Na zes weken start u met hartrevalidatie. Dit is een behandeling die zich richt op uw lichamelijk en geestelijk herstel.
Lees meer over hartrevalidatie

Wanneer moet u contact opnemen met HMC?

Bel meteen 112 bij ernstige klachten.
Bel uw cardioloog als u één of meer van deze klachten heeft:

 • u heeft koorts boven 38,5˚C
 • u heeft heftige pijn aan het borstbeen
 • u heeft pijn op de borst, zoals u vóór de bypassoperatie had
 • u heeft aanhoudende hartkloppingen
 • u heeft last van toenemende kortademigheid

Controle

We maken afspraken met u voor controles op de polikliniek.

 • Twee weken nadat u het ziekenhuis heeft verlaten, heeft u een afspraak met de physician assistant.
 • Zes weken nadat u het ziekenhuis heeft verlaten, heeft u een afspraak met uw cardioloog.

Bypassoperatie

Waarom HMC?

Goede begeleiding voor en na de operatie