Brunelli plastiek bij een gescheurde gewrichtsband

U heeft een letsel van het Scapho-Lunaire ligament (gewrichtsband) waarvoor het nodig is dit te herstellen. Op deze webpagina leest u meer over dit letsel en de behandeling daarvan.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
HMC Gezondheidscentrum Wassenaar
088 979 44 99
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Brunelli plastiek bij een gescheurde gewrichtsband

U heeft een letsel van het Scapho-Lunaire ligament (gewrichtsband) waarvoor het nodig is dit te herstellen. Op deze webpagina leest u meer over dit letsel en de behandeling daarvan.

SL letsel

Het polsgewricht is opgebouwd uit 8 botjes (handwortelbeentjes), het spaakbeen en de ellepijp. Deze handwortelbeentjes zijn met elkaar verbonden door banden die ook wel ligamenten genoemd worden. De ligamenten zorgen ervoor dat de handwortelbeentjes harmonieus met elkaar meebewegen en verzorgen de stevigheid van de pols. Het kan voorkomen dat een ligament afscheurt bijvoorbeeld door een val op gestrekte hand. Wanneer het SL (Scapho-Lunaire) ligament afgescheurd is treedt er een afwijkend bewegingspatroon op van de handwortelbeentjes. Hierdoor ontstaan pijnklachten in de pols, met name bij het belasten van de pols. Er kan ook slijtage van de pols ontstaan.

Aanvullend onderzoek

Een SL letsel kan soms aangetoond worden door speciale röntgenfoto’s te maken. Een MRI of CT-scan kan gemaakt worden bij twijfel aan de diagnose of om artrose aan te tonen. Door middel van een pols kijkoperatie (artroscopie) kan het beste worden bekeken of het SL ligament gescheurd is, en in welke mate het ligament is uitgescheurd.

Behandeling Brunelli plastiek

Wanneer er sprake is van letsel van het SL ligament, is het van belang om het ligament te herstellen. Als de diagnose vroeg geconstateerd wordt, kun je in sommige gevallen het ligament direct hechten. Vaak is dit niet het geval en moet het ligament hersteld worden. Dit gebeurt met een Brunelli plastiek. Bij een Brunelli plastiek wordt een deel van een buigpees aan de voorzijde van de onderarm/pols gebruikt: de flexor carpi radialis. Deze wordt via een tunneltje in een van de handwortelbeentjes naar de achterzijde van het polsgewricht gebracht. Daarbij moet er aan de voorkant en aan de achterkant van de pols een sneetje worden gemaakt.

Doel van de operatie

Door het herstellen van het SL ligament krijgt de pols weer stabiliteit waardoor de pijnklachten bij belasting verminderen en de kans op artrose (slijtage) van de pols verkleind wordt.

Voorbereiding op de operatie

De plastisch chirurg bespreekt de operatie met u tijdens uw bezoek aan de polikliniek. Na het consult bij de plastisch chirurg wordt er voor u de afspraak gemaakt voor de operatie op de operatiekamer. U krijgt een afspraak bij de anesthesist en uitleg over de anesthesie techniek (onder narcose of met verdoving van de gehele arm).

Als u bloedverdunners gebruikt is het belangrijk om dit te melden. Bloedverdunnende medicijnen zijn bijvoorbeeld Fenprocoumon (Marcoumar), Acenoumarol (Sintrom), Dabigatran (Pradaxa), Apixaban (Eliquis), Rivaroxaban (Xarelto), Fraxiparine, Clopidrogel (Plavix), Dipyridamol (Persantin), Ticagrelor (Brilique), Prasugrel (Efient), Ascal, APC, Asprobruis, Aspirine, Diclofenac, Naproxen, Brufen of Voltaren. Meldt overgevoeligheden van te voren, denk hierbij aan overgevoeligheid voor latex of pleisters.

U wordt opgenomen op de dag van operatie. Hiervoor moet u nuchter zijn. Voor de operatie krijgt u alle praktische informatie in een brief of telefonisch.

Herstel

Na de operatie krijgt u voor vier tot zes weken gips voor de pols. Na deze periode krijgt u een afneembare spalk. In deze periode start u ook met handtherapie. De revalidatie neemt ongeveer drie maanden in beslag.

Complicaties

Complicaties kunnen bij elke operatie optreden, maar komen gelukkig niet vaak voor. Mogelijke complicaties bij deze ingreep zijn wondinfectie, pijnklachten en stijfheid van het gewricht.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan zal de plastisch chirurg of de verpleegkundige van de polikliniek ze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op papier te zetten.

Heeft u voor of na de operatie nog aanvullende vragen of zijn er complicaties? Dan kunt u maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur contact opnemen met de polikliniek Plastische chirurgie.

Voor complicaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde op telefoonnummer 088 979 23 80.

Brunelli plastiek bij een gescheurde gewrichtsband

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis