Botbreuk van de hand

Behandeling door de plastisch chirurg

Botbreuken van de hand na een ongeluk kunnen grote gevolgen hebben voor het uiteindelijke functioneren van de hand. Daarom is het belangrijk om een goede afweging te maken welke behandeling en welke operatietechniek er moeten worden toegepast om tot een goed resultaat te komen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
HMC Gezondheidscentrum Wassenaar
088 979 44 99
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over Botbreuk van de hand

Behandeling door de plastisch chirurg

Botbreuken van de hand na een ongeluk kunnen grote gevolgen hebben voor het uiteindelijke functioneren van de hand. Daarom is het belangrijk om een goede afweging te maken welke behandeling en welke operatietechniek er moeten worden toegepast om tot een goed resultaat te komen. Op deze pagina leest u wat de plastisch chirurg voor u kan betekenen. Vaak is er overigens ook nog een gespecialiseerde handtherapeut nodig om het functioneren van de hand te verbeteren.

Wat zijn de klachten?

Door de botbreuk kunt u tijdelijk de hand niet meer gebruiken. De pijn na een botbreuk wordt geleidelijk minder na enkele dagen. Zwelling van de hand vergroot de pijnklachten. Daarom moet u de hand goed hooghouden in een mitella. Genezing van bot duurt enkele weken tot enkele maanden. Als het bot eenmaal is genezen. kunt u last krijgen van stijfheid in de gewrichten in de hand. Deze stijfheid kan ontstaan door verstramming van de gewrichtsbandjes of door verkleving van de pezen. Soms is er sprake van extra schade naast de botbreuk, zoals pees- of zenuwletsel. Deze klachten komen vooral voor als er ook een wond is.

Aanvullend onderzoek

Een röntgenfoto kan duidelijk maken waar de breuk zit. Soms is een CT scan nodig om een driedimensionaal beeld te krijgen van de botbreuk.

Behandeling

We bespreken met u wat de voor- en nadelen zijn van een operatie. Sommige botbreuken hebben een stabiele stand en hoeven niet geopereerd te worden. Dan maken we een gipsspalk om de botbreuk stabiliteit te geven.

Als de verwachting is dat het bot door een operatie beter geneest, zullen we met u een operatie plannen. Daarbij kan gebruikgemaakt worden van verschillende technieken. De chirurg zal die met u bespreken. Soms is het nodig om de materialen waarmee het bot wordt vastgezet, later weer te verwijderen. Dit gebeurt dan met een tweede operatie nadat het bot genezen is.

Doel van de operatie

Het doel van een operatie is om de stand van het bot te verbeteren, zodat uw hand beter functioneert dan wanneer de operatie niet plaatsvindt.

Er zijn meerdere technieken beschikbaar voor de operatie. We bespreken met u wat de beste techniek is in uw persoonlijke situatie.

Voorbereiding op de operatie:

 • De plastisch chirurg bespreekt de operatie met u tijdens uw bezoek aan de polikliniek.
 • Na het consult bij de plastisch chirurg maakt de opnameplanner voor u de afspraak voor de operatie. U krijgt ook een afspraak bij de anesthesist om de details te bespreken van de narcose of lokale verdoving van de arm.
 • Meldt het de plastisch chirurg en de anesthesist wanneer u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Bloedverdunnende medicijnen zijn bijvoorbeeld Fenprocoumon (Marcoumar), Acenoumarol (Sintrom), Dabigatran (Pradaxa), Apixaban (Eliquis), Rivaroxaban (Xarelto), Fraxiparine, Clopidrogel (Plavix), Dipyridamol (Persantin), Ticagrelor (Brilique), Prasugrel (Efient), Ascal, APC, Asprobruis, Aspirine, Diclofenac, Naproxen, Brufen of Voltaren.
 • Meldt overgevoeligheden, bijvoorbeeld overgevoeligheid voor latex of pleisters.
 • Als u rookt, adviseren we u om hier voor en na de operatie mee te stoppen. Dit omdat roken de kans op complicaties, zoals een infectie, verhoogt. Ook de kans op een slechter resultaat van de operatie neemt toe door roken.
 • U wordt opgenomen op de dag van de operatie. U moet dan nuchter zijn. Voor de operatie krijgt u alle praktische informatie in een brief of telefonisch.
 • U mag niet zelf autorijden na de operatie. Het is verstandig om dus alvast vervoer naar huis te regelen voor na de operatie.

Hoe verloopt de operatie?

De operatie kan plaatsvinden op twee manieren:

 • onder algehele narcose;
 • onder verdoving van de arm door middel van een injectie bij de schouder of de oksel.

U kunt meestal dezelfde dag weer naar huis. De operatie duurt ongeveer een uur.

Na de operatie

Na de operatie wordt er een spalk om de arm aangelegd. U mag na de operatie liggen of zitten zoals u wilt. Het is vaak prettig om uw arm op een kussen te leggen.

U krijgt een mitella om de arm rust te geven. Het is verstandig de mitella de eerste vijf dagen te dragen, omdat dit zwelling en pijn tegen gaat. Het is wel belangrijk om regelmatig uw schouder en elleboog te bewegen. Als u een operatie heeft gehad met verdoving van de arm, dan zal uw arm gedurende enkele uren zwaar en gevoelloos zijn.

U krijgt instructies over de verzorging en het gebruik van uw hand na de operatie. Als het nodig is, verwijst de plastisch chirurg u naar de fysiotherapeut (handtherapeut) op één van de drie locaties. Er is intensieve samenwerking tussen de plastisch chirurg en de handtherapeut tijdens uw revalidatietraject. De handtherapeut zal een behandelschema opstellen. U krijgt afspraken mee voor de gipskamer om het gips te wisselen.

De wond is gesloten door middel van hechtingen. Als de wond gesloten is met niet-oplosbare hechtingen, dan worden deze na tien tot 14 dagen verwijderd op de polikliniek Plastische Chirurgie.

De tijd die het duurt totdat u weer uw werk en hobby’s kunt oppakken, varieert sterk. De arts zal het herstel met u op de polikliniek bespreken.

Complicaties

Complicaties kunnen bij elke operatie voorkomen. De kans op complicaties en onvoldoende effect van de operatie is groter bij mensen die roken.

Bij een wondinfectie is de wond rood, gezwollen en pijnlijk. Soms gaat dit gepaard met koorts. Neem bij deze klachten contact op met het ziekenhuis.

Het bot kan soms in een ongunstige stand genezen of in het geheel niet genezen. In deze gevallen kan een hersteloperatie noodzakelijk zijn. Als er stijfheid ontstaat van de gewrichten die onvoldoende verbetert met fysiotherapie, dan kan het nodig zijn om een operatie te verrichten om de gewrichten weer soepeler te maken.

Tot slot

Heeft u voor of na de operatie nog aanvullende vragen of zijn er complicaties? Dan kunt u maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie
Telefoon: 088 979 44 99.

Voor complicaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC  Westeinde: 088 979 23 80.

Botbreuk van de hand

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis