Borstkanker: wat nu?

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 47 80

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over borstkanker: wat nu?

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

Belangrijkste punten van deze webpagina:
 • Een gespecialiseerd behandelteam van Universitair Kankercentrum (UKC) bespreekt samen met u de verschillende onderzoeken en behandelmogelijkheden en voert deze uit.
 • Tijdens het gehele behandeltraject wordt u begeleid door een verpleegkundig specialist die uw casemanager zal zijn.


U bent verwezen naar het Borstcentrum van het Universitair Kankercentrum (UKC) voor borstonderzoek. Uit de onderzoeken die uitgevoerd zijn, blijkt dat er bij u (mogelijk) sprake is van een kwaadaardige afwijking in uw borst(en). U vindt in deze brochure informatie over het behandelteam, het opstellen van het behandelplan, aanvullende onderzoeken, behandeling en nazorg en uw begeleiding door de casemanager. Ook voor uw partner of naasten kan het goed zijn om deze webpagina te lezen. De brochure is een aanvulling op de mondelinge informatie die u krijgt van de chirurg of verpleegkundig specialist.

De onderzoeken en/of behandelingen die bij u van toepassing zijn, kunnen in deze brochure worden aangevinkt. Naast deze webpagina ontvangt u nog andere webpagina’s over de verschillende onderzoeken en behandelingen.

Borstcentrum Universitair Kankercentrum (UKC)

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen op het gebied van borstkankerzorg binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). Voor patiënten van HMC worden alle borstkankeroperaties uitgevoerd in het UKC in HMC Antoniushove in Leidschendam. De belangrijkste reden om de borstkankeroperaties te concentreren, is het verhogen van de kwaliteit. Een select aantal gespecialiseerde chirurgen voert de borstkankeroperaties uit. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot minder complicaties en een betere kans op herstel. In het UKC wordt u op de dag van de operatie opgenomen op de verpleegafdeling Oncologische chirurgie. Na de operatie blijft u opgenomen op dezelfde afdeling om te herstellen.

Borstkanker

De borst bestaat uit klierweefsel, bindweefsel, vetweefsel, bloedvaten en lymfevaten. Het klierweefsel ligt over de grote borstspier en strekt zich uit vanaf de tweede tot ongeveer de zesde rib en van het borstbeen tot aan het voorste deel van de oksel.
Het klierweefsel bestaat uit 12 tot 20 kegelvormige melklobjes. Elk melklobje heeft een eigen afvoergang naar de tepel.
(Bron: www.kankeroperatie.nl)

borstkanker.jpg

De borst

Vormen van borstkanker

Bij borstkanker is er sprake van een verstoorde deling van cellen in de melkgangen en/of klierkwabben. Hierdoor ontstaat een woekering van ‘foute’ cellen die samen een kwaadaardige zwelling (tumor) vormen: een carcinoom. Driekwart van de kwaadaardige aandoeningen van de borst ontstaat in de melkafvoergangen. De kwaadaardige cellen kunnen ook ontstaan in de melkklieren, de zogenaamde klierkwabben. Wanneer de celwoekering beperkt blijft tot de melkgangen, spreken we van een voorstadium van borstkanker: ‘ductaal carcinoma in situ’ (DCIS). Deze cellen hebben nog niet het vermogen om in het omliggende weefsel te groeien.

Kwaadaardige cellen hebben de neiging om zich te verspreiden. Als de kankercellen niet gestopt (kunnen) worden, komen ze uiteindelijk terecht op andere plekken in het lichaam. In dat geval spreken we van uitzaaiingen. De behandeling van kanker is erop gericht om de kwaadaardige cellen te verwijderen uit het lichaam, te vernietigen of het delen van de kwaadaardige cellen af te remmen.

Genezing

Bij kanker spreken we vaak van overlevingskansen of de prognose/het vooruitzicht. De kans op genezing bij borstkanker is de laatste jaren gestegen. Dit komt door betere onderzoeken en nieuwe behandelmethoden. Verder gaan vrouwen door goede voorlichting eerder naar de huisarts. Hierdoor is momenteel na vijf jaar 80 procent van de patiënten met borstkanker nog in leven. Na tien jaar is dit 69 procent. Blijft de kanker beperkt tot de borst? Dan is na vijf jaar zelfs 90 tot 100 procent van de patiënten nog in leven. (Bron: website Borstkankervereniging Nederland).

Gespecialiseerd behandelteam UKC

Binnen het UKC is er een gespecialiseerd behandelteam van artsen en verpleegkundigen op het gebied van borstkanker. Dit team bespreekt de resultaten van uw onderzoeken en is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de behandelingen. Het behandelteam bestaat uit verschillende specialisten:

 • Oncologisch chirurg: chirurg die gespecialiseerd is in het opereren van patiënten met kanker.
 • Radiotherapeut: behandelt patiënten met kanker door middel van ‘ioniserende’ bestralingen die kwaadaardige cellen vernietigen.
 • Internist-oncoloog: is gespecialiseerd in het geven van chemo-, immuno- en (anti-) hormoontherapie aan patiënten met kanker. Voert ook behandeling uit met ‘biologicals’ en geeft medische begeleiding.
 • Verpleegkundig specialist: verpleegkundige die gespecialiseerd is in de zorg voor en de begeleiding van patiënten met borstkanker en die naast verpleegkundige taken ook medische taken verricht.
 • Radioloog: beoordeelt medische foto’s, zoals de röntgenfoto van de borsten (mammografie) en de echografie. Dit doet de radioloog om vast te stellen of een lichaamsdeel of orgaan ziek of gezond is.
 • Nucleair geneeskundige: onderzoekt patiënten met behulp van radioactieve stoffen om op medische foto’s vast te kunnen stellen of een lichaamsdeel of orgaan ziek of gezond is.
 • Patholoog: onderzoekt het afgenomen weefsel of de afgenomen cellen onder de microscoop, om vast te stellen of het materiaal goed- of kwaadaardig is.
 • Plastisch chirurg: voert operaties uit, die gericht zijn op het herstel van vorm en functie van lichaamsdelen. Na een borstkankeroperatie kan de plastisch chirurg een borstreconstructie uitvoeren.

Regie patiënt

Bij de diagnose borstkanker komt er veel op u af. Wij vinden het belangrijk dat u de regie heeft en zelf bepaalt wat er gebeurt. Ons behandelteam omringt u met alle zorg en deskundigheid, maar vanzelfsprekend heeft u zelf altijd het laatste woord. Stel gerust uw vragen en laat het ons weten wanneer u twijfels heeft of ergens mee zit. Neem ook voldoende bedenktijd bij het nemen van beslissingen.

Zorgpad borstkanker

Patiënten met borstkanker worden binnen het UKC behandeld volgens een vast ‘zorgpad’. Dit zorgpad is een serie vaste afspraken over de diagnostiek en behandeling van borstkanker. Hierdoor weten u en uw behandelaar in welke fase van het behandeltraject u zich bevindt en sluiten de verschillende onderzoeken, behandelingen en controles goed op elkaar aan.
Deze brochure geeft een kort overzicht van fase vier tot en met fase zeven van het zorgpad ‘borstkanker’: behandelplan, aanvullende onderzoeken, behandeling en nazorg. Het zorgpad borstkanker is daarmee een voortzetting van het zorgpad ‘borstkanker’, dat beschreven wordt op de webpagina ‘Borstonderzoek in het Borstcentrum’. De onderzoeken en/of behandelingen die bij u van toepassing zijn, kunnen hieronder worden aangevinkt.

Fase 1:
Verwijzing naar het Borstcentrum
  Fase 2:
Onderzoeken in het Borstcentrum
  Fase 3:
Uitslag van de onderzoeken
Fase 4:
Behandelplan
 

Fase 5:
Aanvullende onderzoeken

  Fase 6:
Behandeling
  Fase 7:
Nazorg


Zorgpad borstkanker

Fase 4: Behandelplan

Tijdens de patiëntbespreking heeft het behandelteam de resultaten van uw onderzoeken besproken en vastgesteld dat er sprake is van een kwaadaardige afwijking. Vervolgens heeft het behandelteam tijdens dit overleg besproken wat in uw geval de verschillende behandelmogelijkheden zijn.

Samen opstellen behandelplan
Na de patiëntbespreking bespreekt de chirurg of verpleegkundig specialist met u welke behandeling voor u het meest geschikt is. Samen maakt u een behandelplan. Als het nodig is, worden voor u ook afspraken met andere specialisten ingepland.

Fase 5: Aanvullend onderzoek

Soms is het noodzakelijk om na de onderzoeken in het Borstcentrum nog aanvullend onderzoek te doen. Dit bijvoorbeeld om nog nauwkeuriger te weten te komen hoe groot de tumor precies is en of er uitzaaiingen zijn. Het kan dan gaan om:

Röntgenfoto, MRI, botscan, CT-scan en PET-scan
Om de vorm en grootte van de tumor nog beter te bekijken en om na te gaan of er uitzaaiingen naar andere organen zijn, kan er een röntgenfoto, MRI, botscan, CT-scan en PET-scan worden gemaakt. Deze medische foto’s worden beoordeeld door de radioloog of de nucleair geneeskundige.

Biopsie
Wanneer het niet mogelijk is om de afwijking te onderzoeken via een cytologische punctie (met een dun naaldje cellen opzuigen uit de afwijking), kan worden besloten om een biopsie te doen. Hierbij wordt met behulp van een iets dikkere naald een klein reepje weefsel uit de borst gehaald. Dit weefsel wordt in het laboratorium onderzocht door de patholoog.

Genetisch onderzoek
Jonge patiënten of patiënten die meerdere familieleden hebben die ook borstkanker hebben gehad, kunnen doorverwezen worden naar de klinisch geneticus. Deze kan besluiten om verder onderzoek uit te voeren om vast te stellen of er sprake is van een erfelijke vorm van borstkanker.

Fertiliteitspolikliniek
Behandeling van borstkanker bij jonge vrouwen kan de vruchtbaarheid aantasten. Voor jongere patiënten met een kinderwens (richtpunt: jonger dan 40 jaar, maar eventueel ook ouder) kan indien gewenst een afspraak ingepland worden bij de fertiliteitspolikliniek voor advies over dit onderwerp.

Schildwachtklieronderzoek
Borstkanker kan zich verspreiden naar de lymfeklieren in de oksel. Het is dus belangrijk dat de lymfeklieren worden onderzocht op tumorcellen. Als er geen tumorcellen worden gevonden, is er geen verdere behandeling van de oksel nodig.

Het onderzoek om de eerste lymfeklier te traceren waar de tumorcellen zich naartoe zouden verspreiden (de schildwachtklier), wordt het schildwachtklieronderzoek genoemd. Tijdens dit onderzoek wordt de schildwachtklier getraceerd met behulp van een radioactief eiwit. Daarnaast wordt er soms tijdens de ingreep een blauwe kleurstof in de borst gespoten. Die stroomt via de lymfebaan van de borst naar de schildwachtklier en kleurt de klier blauw. Door het radioactieve eiwit en (eventueel) de blauwe kleur is de schildwachtklier goed te herkennen.

De chirurg kan deze dan verwijderen voor onderzoek door de patholoog. Soms worden er naast de schildwachtklier meerdere andere klieren verwijderd. U hoeft niet bang te zijn voor bijwerkingen van de radioactieve vloeistof. De blauwe kleurstof die eventueel tijdens de operatie wordt gebruikt om de schildwachtklier op te sporen, verlaat via de natuurlijke weg uw lichaam. Daarom kan uw urine, ontlasting en eventuele braaksel gedurende de eerste dagen na de operatie groen/blauw van kleur zijn. Ook kan het gebied in uw borst waar de blauwe inkt is ingespoten enkele maanden blauw verkleurd blijven.
De schildwachtklierprocedure kan onderdeel uitmaken van de borstoperatie. In sommige gevallen vindt dit onderzoek echter vóór de borstoperatie plaats in een aparte sessie, bijvoorbeeld bij patiënten die chemotherapie voorafgaand aan de operatie krijgen. Of om te kijken of u in aanmerking komt voor inwendige bestraling of een directe reconstructie door de plastisch chirurg.

Tumorlokalisatie
Soms is het gezwel zo klein dat het niet of lastig te voelen is. Of de gevonden afwijking bestaat alleen uit een groepje kalkvlekjes, zogeheten micro-calcificaties. Een dergelijk kleine afwijking wordt nogal eens ontdekt bij vrouwen die aan het bevolkingsonderzoek hebben deelgenomen. In dat geval krijgt u een ‘tumorlokalisatie’. Dit betekent dat voorafgaand aan de operatie met behulp van een radioactief jodiumzaadje de afwijking in de borst wordt gemarkeerd. Op die manier weet uw chirurg precies welk stukje weefsel hij/zij tijdens de operatie moet verwijderen. Het markeren gebeurt met behulp van geluidsgolven (echografie). Dit onderzoek kan pijnlijk zijn, maar kent geen noemenswaardige risico’s.

Fase 6: Behandeling

De behandeling van borstkanker bestaat in de meeste gevallen uit een borstoperatie, al dan niet in combinatie met bestraling. Soms is een aanvullende behandeling met chemo-, immuno- of (anti-)hormoontherapie of met ‘biologicals’ nodig. Dit is afhankelijk van de uitkomst van de onderzoeken die bij u worden uitgevoerd en het advies van het behandelteam.

Borstoperatie
Meestal begint de behandeling met het verwijderen van de tumor via een borstkankeroperatie. Deze operaties vinden plaats in het UKC in HMC Antoniushove in Leidschendam. De belangrijkste reden om de borstkankeroperaties te concentreren, is het verhogen van de kwaliteit. Een select aantal gespecialiseerde chirurgen voert de borstkankeroperaties uit. Uit onderzoek blijkt dat dit leidt tot minder complicaties en een betere kans op herstel. Afhankelijk van de grootte van de tumor en de borst en in overleg met u kan gekozen worden voor een borstsparende operatie of een borstamputatie. Bij een borstsparende operatie wordt alleen de tumor en het borstweefsel rondom de tumor verwijderd. Bij een borstamputatie wordt de hele borst verwijderd. In sommige gevallen worden ook de klieren in uw oksel verwijderd tijdens de borstamputatie.

Borstreconstructie
Afhankelijk van de soort borstoperatie, kan de plastisch chirurg in aanvulling op de borstoperatie een borstreconstructie uitvoeren. Het doel van deze operatie is om de vorm van de borst zo goed mogelijk te herstellen. Soms is het mogelijk om een directe borstreconstructie te laten doen. Dit is een operatie die direct plaatsvindt na het verwijderen van het kwaadaardige borstweefsel, tijdens dezelfde operatiesessie. Er zijn verschillende technieken om een nieuwe borst te reconstrueren. Dit kan bijvoorbeeld met kunstmatig materiaal (prothese) of met eigen huid en weefsel. Welke methode voor u het meest geschikt is, bespreekt de plastisch chirurg met u.

Bestraling (radiotherapie)
Soms kan bestraling/radiotherapie noodzakelijk zijn. Bij deze behandeling worden kankercellen met behulp van straling beschadigd. Hierdoor kunnen ze zich niet meer delen en gaan dood. Afhankelijk van uw leeftijd, de omvang van de afwijking in uw borst en of er uitzaaiingen in de klieren zijn, kan er worden gekozen voor:

 • Uitwendige bestraling na de operatie in een bestralingsserie met meerdere sessies
 • Een eenmalige inwendige bestraling tijdens de operatie (IORT)

Het voordeel van IORT is dat u na de operatie niet meer terug hoeft te komen voor een serie bestralingen van vier tot zes weken. Hierdoor kunt u uw leven eerder weer oppakken. Bovendien geneest de operatiewond dan beter. Na de bestraling kan de huid een tijdje hard of stug aanvoelen.

Aanvullende systemische behandelingen
Mogelijk heeft u ‘systemische therapie’ nodig. Dit is de behandeling van kanker met medicijnen in de vorm van tabletten, injecties of een infuus. De systemische therapie wordt gegeven door de internist-oncoloog. Er zijn verschillende vormen van systemische therapie mogelijk:

 • Chemotherapie: behandeling met celdodende of celdelingremmende medicijnen, genaamd cytostatica. Er zijn verschillende soorten cytostatica, elk met een eigen werking.
 • Immunotherapie: behandeling met medicijnen die het afweersysteem versterken om kankercellen te herkennen, aan te vallen en te vernietigen.
 • (Anti-)hormoontherapie: deze therapie beïnvloedt de aanmaak van uw eigen hormonen. Hierdoor kan de deling van kankercellen geremd worden.
 • Biologicals: behandeling met medicijnen die bestaan uit natuurlijke eiwitten. Deze eiwitten hebben een gerichte, remmende werking op kankercellen (‘targeted therapy’).

Palliatieve zorg
Wanneer er geen genezing mogelijk is, zullen er andere, zogenaamde palliatieve behandelmogelijkheden met u worden besproken. U wordt hiervoor verwezen naar de internist-oncoloog.

Fase 7: Nazorg

Afhankelijk van het behandeltraject kan uw behandeling korter of langer duren. Wanneer er naast de operatie ook bestraling en/of systemische behandeling (bijvoorbeeld chemotherapie) wordt geadviseerd, zal het behandeltraject langer zijn.

Nacontrole
Na afronding van het behandeltraject blijft u onder controle. Deze zogeheten nacontroles vinden de eerste jaren na de operatie plaats. Ze worden ingepland volgens een vast schema, afhankelijk van het type nabehandeling dat u krijgt. Bij deze controles wordt zo nodig aanvullend onderzoek gedaan. Dit gebeurt door middel van een mammografie (jaarlijks), in combinatie met een echografie en in sommige gevallen een MRI-onderzoek.

Begeleiding en ondersteuning

De diagnose kanker kan veel bij u losmaken. De behandeling kan ingrijpende gevolgen hebben voor u en de mensen om u heen. Daarom zorgen wij ervoor dat u goed begeleid wordt, zowel tijdens het behandeltraject als wanneer het behandeltraject is afgerond.

Begeleiding

Verpleegkundig specialist
De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een post-HBO-opleiding. Zij werkt zelfstandig, onder directe supervisie van een chirurg, en heeft een eigen spreekuur. De verpleegkundig specialist heeft zich gespecialiseerd in de begeleiding, diagnostiek en controle van patiënten met een aandoening aan de borst. U kunt de verpleegkundig specialist op verschillende momenten in uw diagnostiek-, behandel- en nacontroletraject tegenkomen. Zij combineert verpleegkundige en medische taken. De verpleegkundig specialist doet lichamelijk onderzoek, vraagt benodigde diagnostiek aan en bespreekt na overleg met de chirurg de uitslagen en bevindingen met u. Ook zal zij de poliklinische nacontrole voor haar rekening nemen. Uw verpleegkundig specialist zal gedurende het gehele behandeltraject als ‘casemanager’ fungeren. Zij weet alles over u en uw behandeling en coördineert samen met u uw behandeltraject. U en uw naasten kunnen op elk moment bij de casemanager terecht met vragen. Dit kunnen vragen zijn over praktische zaken en over de behandeling(en). Zij beantwoordt zelf uw vragen of schakelt er de juiste deskundige voor in. De casemanager heeft doorlopend nauw contact met uw andere zorgverleners.

Aanvullende begeleiding, ondersteuning en behandeling

Behalve de casemanager zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van begeleiding en ondersteuning. Om u de juiste ondersteunende zorg te kunnen bieden, vragen we u om de ‘lastmeter’ in te vullen die u van ons ontvangt.

Mogelijkheden qua ondersteuning zijn onder andere:

 • Begeleiding door de diëtist
 • Behandeling door de fysiotherapeut
 • Begeleiding door de psycholoog
 • Begeleiding door een geestelijk verzorger (pastor, predikant, moslim geestelijk verzorger, pandit)
 • Behandeling van lymfoedeem (door een oedeemtherapeut)
 • Deelname aan het revalidatieprogramma

Hoe uw mening onze zorg kan verbeteren

Wij vinden het belangrijk om te weten hoe u uw kwaliteit van leven ervaart tijdens en na de behandeling. Zo willen wij zo vroeg mogelijk problemen gedurende dit traject met u signaleren en u hier eventueel bij ondersteunen. We sturen u hiervoor in de komende jaren per e-mail een aantal keer een vragenlijst. De resultaten van de door u ingevulde vragenlijsten worden met u besproken tijdens het spreekuur of tijdens een telefonisch consult. Eventueel kunt u gericht worden doorverwezen naar een andere hulpverlener. Tevens gebruiken we uw feedback en die van uw medepatiënten als verbeterinformatie voor toekomstige patiënten.
Graag leggen we u daarnaast ook een vragenlijst voor over de kwaliteit van de geleverde zorg. Het invullen van alle vragen duurt maximaal veertig minuten.

Omgaan met kanker

Borstkanker kan veel emotionele gevolgen hebben. Uw verpleegkundig specialist kan u daarin ondersteunen, van informatie voorzien en/of doorverwijzen.

Lotgenotencontact

Het kan zijn dat u tijdens de periode van onderzoek en behandeling, maar ook daarna, behoefte heeft aan contact met medepatiënten. Mogelijk heeft u er baat bij uw angst en verdriet te kunnen delen met lotgenoten. Ook kunnen deze ervaringsdeskundigen u allerlei praktische informatie geven. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van de Borstkankervereniging Nederland: www.borstkanker.nl. U kunt ook contact opnemen met de vereniging via telefoonnummer 030 291 72 22. Voor jonge vrouwen tot 45 jaar heeft de Borstkankervereniging Nederland een aparte contactgroep opgericht. Voor informatie over deze groep kunt u contact opnemen via telefoonnummer 030 291 72 27.

Inloopochtend

Wanneer u tijdens of na uw behandeling voor borstkanker behoefte heeft om met iemand te praten die ook behandeld is voor borstkanker, dan kunt u naar de inloopochtend voor borstkankerpatiënten gaan. Deze ochtend vindt één maal per maand plaats in het UKC in HMC Antoniushove in Leidschendam en wordt georganiseerd door de Borstkankervereniging Nederland. Er is hierover een webpagina beschikbaar: ‘Inloopochtend voor borstkankerpatiënten’.

Bespreken met kinderen

Veel mensen die (jonge) kinderen hebben en de diagnose borstkanker krijgen, vinden het moeilijk om dit met hun kinderen te bespreken. Mocht u dit ook ervaren of tegen andere problemen aanlopen, dan kunt u bij uw casemanager terecht voor meer informatie. U kunt over dit onderwerp ook informatie vinden in de KWF-folder ‘Kanker… en hoe moet het nu met mijn kinderen?’ De website www.kankerspoken.nl bevat eveneens nuttige informatie op dit gebied.

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek (trial)

Het UKC neemt deel aan verschillende wetenschappelijk onderzoeken (trials), onder andere op het gebied van borstkanker. In een trial wordt onderzoek gedaan naar de effectiviteit van een (nieuw) medicijn of behandeling.
Het kan zijn dat u gevraagd wordt of u mee wilt werken aan zo’n onderzoek. U kunt hier rustig over nadenken. Deelname aan onderzoek is altijd vrijwillig. Uw arts kan u meer informatie geven over de verschillende trials.

Meer informatie

Voor meer informatie over borstkanker kunt u terecht op de volgende websites:

 • www.haaglandenmc.nl
 • www.borstkanker.nl: Borstkankervereniging Nederland
 • www.kwf.nl: KWF Kankerbestrijding
 • www.nfk.nl: Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
 • www.de-amazones.nl: Informatie en lotgenotencontact voor jonge vrouwen
 • www.nnf-info.nl: Nederlands Netwerk Fertiliteitspreservatie

Contact

Misschien heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen. Belt u daarvoor gerust uw casemanager (verpleegkundig specialist). De contactgegevens:

 • Telefoonnummer:    088 979 47 80
 • E-mail:        Mammaplanners@haaglandenmc.nl

Borstkanker: wat nu?

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis