Blaasspoeling met mitomycine

Binnenkort krijgt u blaasspoelingen. Er zijn blaasspoelingen met verschillende soorten medicijnen. Uw uroloog heeft met u besproken dat uw blaas wordt gespoeld met mitomycine. Op deze webpagina leest u over het doel van de blaasspoeling, welke voorbereidingen er nodig zijn en wat er gebeurt tijdens de blaasspoeling. Daarnaast vindt u ook adviezen voor na de blaasspoeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over blaasspoeling met mitomycine

Binnenkort krijgt u blaasspoelingen. Er zijn blaasspoelingen met verschillende soorten medicijnen. Uw uroloog heeft met u besproken dat uw blaas wordt gespoeld met mitomycine. Op deze webpagina leest u over het doel van de blaasspoeling, welke voorbereidingen er nodig zijn en wat er gebeurt tijdens de blaasspoeling. Daarnaast vindt u ook adviezen voor na de blaasspoeling.

Doel van de blaasspoelingen

Uw uroloog heeft verteld dat er in uw blaas poliepen gevonden zijn. Dit zijn oppervlakkige blaastumoren. Deze kunnen door een operatie via de urinebuis worden verwijderd. Omdat deze poliepen daarna soms terug kunnen komen, is ons advies om de blaas aanvullend te behandelen. De behandeling bestaat uit of één of meerdere blaasspoelingen.
Bij de blaasspoeling wordt een geneesmiddel in uw blaas ingebracht, genaamd mitomycine. Mitomycine is een cytostaticum dat de deling van de kankercellen remt.

Voorbereiding

De blaasspoeling moet minimaal één uur en maximaal twee uur in de blaas blijven. Daarom moet u drie tot vier uur voorafgaand aan de spoeling zo weinig mogelijk drinken. Dit voorkomt dat u de blaasspoeling voortijdig uitplast. Als u plastabletten gebruikt, moet u deze na de behandeling innemen en niet ervoor.
Als u een infectie heeft, wordt de spoeling uitgesteld. Voorafgaand aan iedere spoeling wordt aan u gevraagd of u de vorige keer last heeft gehad van bijwerkingen.

De blaasspoeling op de verpleegafdeling

Na de operatie en voor de blaasspoeling mag u maximaal één glas drinken. De blaasspoeling vindt plaats binnen 24 uur na de operatie. De blaas wordt gespoeld met een vloeistof die bestaat uit het medicijn mitomycine.
De verpleegkundige spuit de blaasspoeling in via de katheter die tijdens de operatie is ingebracht. Dit kan een koud gevoel geven. Mitomycine heeft een paarsblauwe kleur.

U moet proberen de blaasspoeling minimaal één uur in de blaas te houden. Tijdens de blaasspoeling mag u niet drinken. Na een uur zal de verpleegkundige de blaasspoeling terug laten lopen in de katheterzak. Als u klachten tijdens de blaasspoeling heeft, moet u de verpleegkundige waarschuwen. De klachten vindt u verderop bij bijwerkingen.

Voor de veiligheid van de verpleegkundige en de andere patiënten, nemen wij enkele voorzorgsmaatregelen. Zo draagt de verpleegkundige beschermende kleding. Om aan te duiden dat u behandeld wordt met een cytostaticum, krijgt u een sticker “Cytostatica” op uw bed en bij uw kamerdeur. Op uw kamer staat een container waarin de materialen worden verzameld die zijn gebruikt tijdens de blaasspoeling.

Na de blaasspoeling

Na de blaasspoeling kunt u weer normaal eten en drinken. De verpleegkundige verwijdert de volgende ochtend de katheter. Mocht u de blaasspoeling een dag na de operatie krijgen, dan verwijdert de verpleegkundige de katheter na het teruglopen van de blaasspoeling.
De eerste keer dat u plast na de blaasspoeling is de urine rood. Dit is normaal. Dit komt door de irritatie van de katheter en de mitomycine. U kunt na verwijdering van de katheter enige tijd last hebben van ongewenst urineverlies. De verpleegkundige geeft u een inlegger die u kunt dragen om de urine op te vangen.
U mag alleen gebruikmaken van het toilet dat door de verpleegkundige wordt aangewezen. Mocht u urine morsen, op de vloer of buiten het toilet, wilt u dit dan doorgeven aan de verpleegkundige? Uw toilet kan dan op de juiste manier worden schoongemaakt.

De blaasspoeling op de polikliniek

U wordt gevraagd zich van onderen uit te kleden, waarna u op de behandeltafel plaatsneemt. Om infectie te voorkomen, wordt eerst de omgeving van uw urinebuis met water schoongemaakt. Vervolgens brengt de arts of verpleegkundige een katheter (dun slangetje) in uw blaas. Het inbrengen van de katheter kan even gevoelig zijn, maar is niet pijnlijk. De blaas wordt geleegd. Daarna wordt het medicijn mitomycine via de katheter in de blaas gebracht. Dit geeft een koud gevoel. Wanneer alle vloeistof in de blaas zit, wordt de katheter verwijderd en krijgt u een inlegger in. De laatste voorkomt dat u de Mitomycine uitplast en dit geneesmiddel vervolgens in aanraking komt met uw kleding en/of de omgeving.

U moet proberen het medicijn tenminste één uur in de blaas te houden; zo heeft de behandeling het meeste effect. Bij de eerste spoeling blijft u gedurende dit uur in het ziekenhuis. U mag in de wachtkamer plaatsnemen. Na het uur kunt u uitplassen op een daarvoor aangewezen toilet op de polikliniek Urologie. Als de eerste blaasspoeling goed verloopt, kunt u naar huis gaan. Bij volgende spoelingen mag u direct na de spoeling naar huis en plast u thuis uit. In totaal duurt de eerste spoeling ongeveer anderhalf uur. De daaropvolgende blaasspoelingen duren ongeveer 15 minuten.

Nazorg

De urine is 48 uur na de spoeling “besmet” en kan bij aanrakingen met de huid huidirritaties geven. Daarom moet u een paar voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Mannen moeten na het inbrengen van de Mitomycine de eerste 48 uur zittend plassen. Zo voorkomt u dat er vloeistof op uw huid komt. Komt er toch vloeistof op uw huid, spoel dit dan af met veel water en zeep.
 • Spoel het toilet twee keer met gesloten deksel door. Na elke toiletgang reinigt u de toiletpot met chloor en wast u daarna uw handen met zeep.
 • Morst u urine buiten het toilet, dan is het belangrijk dat u dit goed schoonmaakt. Zorg dat andere mensen niet in contact komen met de vloeistof.
 • U moet de eerste 48 uur na de spoeling een condoom gebruiken tijdens geslachtsgemeenschap.
 • Drink minimaal 1,5 liter vocht na de blaasspoeling. Door goed te drinken, neemt de roodheid van de urine af.
 • Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Bijwerkingen

Omdat mitomycine ook van invloed is op gezonde cellen van het blaasslijmvlies, kunnen er bijwerkingen optreden.

Mogelijke bijwerkingen zijn:

 • Toenemende aandrang om te plassen;
 • Pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en urinebuis;
 • Moeite met het ophouden van urine;
 • Bloed of weefseldeeltjes bij de urine.

Mitomycine kan behalve blaasklachten ook algemene ziekteverschijnselen veroorzaken zoals:

 • Koorts;
 • Koude rillingen;
 • Spierpijn;
 • Griepgevoel.

Soms kunt u ook last krijgen van huiduitslag, jeuk of eczeemachtige ontvelling van de handpalmen, voetzolen, perineum, borst of aangezicht. Dit komt door het medicijn dat bij de spoeling is gebruikt.

Wanneer een arts waarschuwen?

Als u thuis last krijgt van de onderstaande klachten, adviseren wij u om contact op te nemen:

 • Bij koorts hoger dan 38.5° C of als u langer dan twee dagen een temperatuur van 38° C heeft.
 • Bij een pijnlijk of branderig gevoel tijdens het plassen.
 • Als u een griepgevoel heeft.
 • Als u niet meer kunt plassen.
 • Bij hevige buikpijn die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.
 • Als de urine helderrood is en niet lichter wordt ondanks dat u veel drinkt.
 • Als u hevig bloedverlies heeft bij het plassen.
 • Als u grote bloedstolsels plast.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Controle

Het eerste jaar na de verwijdering van de poliepen zal uw uroloog regelmatig via het blaasspoelschema uw blaas controleren. Zo kan hij kijken of de behandeling aanslaat. Dit gebeurt door middel van een cystoscopie. Dit is een kijkonderzoek in de blaas. Ook zal de uroloog regelmatig uw urine laten controleren.

Zijn er na een jaar geen poliepen teruggekomen, dan wordt de kans op het terugkomen van de blaastumor steeds kleiner. De uroloog bespreekt met u hoe vaak uw blaas gecontroleerd moet worden.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Oncologie consulent: 088 979 81 70

Telefonisch spreekuur is maandag t/m donderdag van 09.00 tot 09.30 uur en van 13.00 tot 13.30 uur

Uw vragen kunt u ook stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’. Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Blaasspoeling met mitomycine

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis