Blaasspoeling met BCG

Binnenkort krijgt u blaasspoelingen. Er zijn blaasspoelingen met verschillende soorten medicijnen. Uw uroloog heeft met u besproken dat uw blaas wordt gespoeld met BCG. Op deze webpagina leest u over het doel van de blaasspoeling, welke voorbereidingen er nodig zijn en wat er gebeurt tijdens de blaasspoeling. Daarnaast vindt u ook adviezen voor na de blaasspoeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over blaasspoeling met BCG

Binnenkort krijgt u blaasspoelingen. Er zijn blaasspoelingen met verschillende soorten medicijnen. Uw uroloog heeft met u besproken dat uw blaas wordt gespoeld met BCG. Op deze webpagina leest u over het doel van de blaasspoeling, welke voorbereidingen er nodig zijn en wat er gebeurt tijdens de blaasspoeling. Daarnaast vindt u ook adviezen voor na de blaasspoeling.

Doel van de blaasspoelingen

Uw uroloog heeft verteld dat er in uw blaas poliepen gevonden zijn. Dit zijn oppervlakkige blaastumoren. Deze kunnen door een operatie via de urinebuis worden verwijderd. Omdat deze poliepen daarna soms terug kunnen komen, is ons advies om de blaas aanvullend te behandelen. De behandeling bestaat uit een aantal blaasspoelingen.
Bij de blaasspoeling wordt een geneesmiddel in uw blaas ingebracht. Dit geneesmiddel is BCG (Bacillus Calmette Guerin), een vaccin dat bestaat uit een oplossing van verzwakte tuberculosebacteriën. Door de blaas met BCG te spoelen, wordt het immuunsysteem gestimuleerd. Hierdoor wordt het lichaam aangezet tot meer afweer tegen kwaadaardige cellen.

Voorbereiding

De blaasspoeling moet minimaal één uur en maximaal twee uur in de blaas blijven. Daarom moet u drie tot vier uur voorafgaand aan de spoeling zo weinig mogelijk drinken. Dit voorkomt dat u de blaasspoeling voortijdig uitplast. Als u plastabletten gebruikt, moet u deze na de behandeling innemen en niet ervoor.
Als u een infectie heeft, wordt de spoeling uitgesteld.

De blaasspoeling

De behandeling vindt plaats in een behandelkamer op de polikliniek. U wordt gevraagd zich van onderen uit te kleden. Daarna neemt u plaats op de behandeltafel. Om infectie te voorkomen, wordt eerst de omgeving van uw urinebuis met water schoongemaakt. Vervolgens brengt de arts of verpleegkundige een katheter (dun slangetje) in uw blaas. Het inbrengen van de katheter kan even gevoelig zijn, maar is niet pijnlijk. De blaas wordt geleegd. Daarna wordt het medicijn BCG via de katheter in de blaas gebracht. Dit geeft een koud gevoel. Wanneer alle vloeistof in de blaas zit, wordt de katheter verwijderd.
U moet proberen het medicijn ten minste één uur in de blaas te houden; zo heeft de behandeling het meeste effect. Bij de eerste spoeling blijft u gedurende dit uur in het ziekenhuis. U mag in de wachtkamer plaatsnemen. Na het uur kunt u uitplassen op een daarvoor aangewezen toilet op de polikliniek Urologie. Als de eerste blaasspoeling goed verloopt, kunt u naar huis gaan. Bij volgende spoelingen mag u direct na de spoeling naar huis en plast u thuis uit. In totaal duurt de eerste spoeling ongeveer anderhalf uur. De daaropvolgende blaasspoelingen duren ongeveer 15 minuten.

Nazorg

De BCG blijft na toediening tot zeven dagen in de urine aantoonbaar.
Daarom moet u een paar voorzorgsmaatregelen nemen:

 • Mannen moeten de eerste 48 uur na het inbrengen van de spoeling zittend plassen. Zo voorkomt u dat er vloeistof op uw huid komt. Komt er toch vloeistof op uw huid, spoel dit dan af met veel water en zeep.
 • Spoel het toilet de eerste 48 uur na de spoeling twee keer met gesloten deksel door. Na elke toiletgang reinigt u de toiletpot met chloor en wast u daarna uw handen met zeep.
 • Morst u urine buiten het toilet, dan is het belangrijk dat u dit goed schoonmaakt. Zorg dat andere mensen niet in contact komen met de vloeistof.
 • U moet op de dag van de spoeling en een week erna een condoom gebruiken tijdens geslachtsgemeenschap om besmetting te voorkomen.
 • Besmette kleding en ondergoed kunnen gewoon in de was.

Bijwerkingen

Mogelijke bijwerkingen van de blaasspoeling zijn klachten van de blaas, zoals:

 • Toenemende aandrang om te plassen;
 • Pijnlijk of branderig gevoel in de blaas en urinebuis;
 • Bloed of weefseldeeltjes bij de urine.

BCG kan behalve blaasklachten ook algemene ziekteverschijnselen veroorzaken, zoals:

 • Koorts;
 • Koude rillingen;
 • Spierpijn;
 • Griepgevoel.

Soms kunt u ook last krijgen van huiduitslag en jeuk. Dit komt door het medicijn dat bij de spoeling is gebruikt.

Wanneer een arts waarschuwen?

Als u thuis last krijgt van de onderstaande klachten, adviseren wij u om contact op te nemen:

 • Bij koorts hoger dan 38.5° C of als u langer dan twee dagen een temperatuur van 38° C heeft.
 • Bij een pijnlijk of branderig gevoel tijdens het plassen.
 • Als u een griepgevoel heeft.
 • Als u niet meer kunt plassen.
 • Bij hevige buikpijn die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.
 • Als de urine helderrood is en niet lichter wordt, ondanks dat u veel drinkt.
 • Als u hevig bloedverlies heeft bij het plassen.
 • Als u grote bloedstolsels plast.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp.

Aantal blaasspoelingen

U start met een serie van zes blaasspoelingen. U krijgt deze eenmaal per week, gedurende zes weken. Na deze zes blaasspoelingen kijkt de uroloog volgens een schema om de drie maanden door middel van een cystoscopie in uw blaas. Afhankelijk van de resultaten van dit onderzoek, adviseert de uroloog een van de volgende mogelijkheden:

 • Doorgaan met blaasspoeling met BCG.
 • Stoppen van de behandeling met BCG, waarna eventueel weer een operatie zal volgen.

Er bestaan meerder schema’s voor het continueren van de blaasspoeling met BCG. De uroloog zal dit met u bespreken.
Om het effect van de spoelingen te controleren, kijkt de uroloog volgens het voorgeschreven schema om de drie maanden in de blaas door middel van een cystoscopie. Ook zal de uroloog regelmatig uw urine laten controleren.
Is er na twee jaar geen blaastumor teruggekomen, dan wordt de kans op het terugkomen van de blaastumor steeds kleiner. De uroloog bespreekt met u hoe vaak uw blaas gecontroleerd moet worden.
Mochten bepaalde spoelingen bij u niet helpen of veel bijwerkingen geven, dan kan er overgeschakeld worden op een ander type spoeling. In het uiterste geval kan worden gestopt met de spoeling.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.
Oncologie consulent: 088 979 81 70
Telefonisch spreekuur is maandag t/m donderdag van 09.00 tot 09.30 uur en van 13.00 tot 13.30 uur

Uw vragen kunt u ook stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’. Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Blaasspoeling met BCG

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis