Bijschildklier-scintigrafie

Uw arts heeft een bijschildklier-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over bijschildklier-scintigrafie

Uw arts heeft een bijschildklier-scintigrafie bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over het onderzoek en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd injectie:    

Tijd onderzoek:    

Vervolg onderzoek:    

Afdeling:

HMC Westeinde
Nucleaire Geneeskunde (Blauw 2)
Lifthal Blauw
De afdeling Nucleaire Geneeskunde is op de tweede etage
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. De materialen die bij het onderzoek worden gebruikt, zijn duur. Als het onderzoek niet doorgaat, gaan deze materialen verloren.

Doel van het onderzoek

Met dit onderzoek wordt gekeken of één of meerdere van uw bijschildklieren te hard werkt. U krijgt eerst een stof toegediend met een zeer zwakke dosis radioactiviteit, die door de bijschildklieren wordt opgenomen. Met een gammacamera kan vervolgens de precieze plaats van de te hard werkende bijschildklier(en) worden vastgesteld.
Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina “Nucleaire Geneeskunde”. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereidingen

  • U kunt gewoon eten, drinken en eventueel uw medicijnen innemen.
  • Wij vragen u geen hooggesloten kleding (zoals een coltrui) en halssieraden te dragen. Dit omdat we foto’s maken van uw hals.
  • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.
  • Op de dag van het onderzoek, nadat de radioactieve vloeistof is toegediend, moet u direct contact met kleine kinderen beperken. Dus niet langdurig een kind dragen, op schoot nemen of knuffelen. U kunt wel met kinderen in één ruimte verblijven.

Het onderzoek

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de behandelkamer. U krijgt een injectie in een ader in uw arm waarbij een licht radioactieve stof wordt toegediend. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets.
De ingespoten vloeistof moet ongeveer 20 minuten inwerken. Deze inwerktijd brengt u in de wachtkamer door.
Voor het maken van de foto’s hoeft u zich niet uit te kleden. Sieraden om de hals moet u wel afdoen. U gaat op een onderzoektafel liggen. De camera wordt vlak boven uw hals geplaatst. Er worden twee foto’s gemaakt. De eerste foto duurt tien minuten en de tweede foto duurt vijf minuten.
Vervolgens moet de ingespoten vloeistof twee tot drie uur verder inwerken. Deze inwerktijd kunt u elders doorbrengen.

Na de inwerktijd komt u terug op de afdeling en worden er opnieuw foto’s van de hals gemaakt. De eerste foto duurt tien minuten.
Daarna worden er foto’s gemaakt waarbij de camera langzaam om u heen draait. Het maken van deze foto’s duurt 30 minuten.
Let op: voor de kwaliteit van de foto’s is het belangrijk dat u tijdens het maken van de foto’s zo stil mogelijk blijft liggen.

Na het onderzoek

U kunt na afloop van het onderzoek weer naar huis, naar uw werk of als u opgenomen bent, naar de verpleegafdeling. Het onderzoek heeft geen invloed op uw rijvaardigheid. Binnen 24 uur is de radioactieve stof weer uit uw lichaam verdwenen.

De uitslag

De foto’s worden na het onderzoek bewerkt en beoordeeld. Daarom krijgt u de uitslag niet direct. Uw behandelend arts zal u de uitslag meedelen bij uw eerstvolgende afspraak.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

Bijschildklier-scintigrafie

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis