Bezoek aan de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo en
HMC Westeinde 088 979 43 76
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over bezoek aan de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist

Algemeen

 • Neemt u bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje en een geldig identiteitsbewijs mee.
 • Bent u verhinderd, neemt u dan tijdig contact op met de polikliniek Longziekten.
 • Neem bij ieder bezoek aan de longverpleegkundige uw actuele medicatielijst en inhalatiemedicatie mee. Inhalatiemedicatie noemen we ook wel “de pufjes”.

In overleg met uw longarts heeft u een afspraak gekregen bij de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist. Zij zijn beiden gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met astma en COPD. Op deze webpagina leest u hoe dit consult verloopt en wat zij voor u kunnen betekenen. Deze webpagina is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie die u van uw behandelend arts ontvangt.

Waar we op de webpagina spreken van longverpleegkundige bedoelen we ook de verpleegkundig specialist.

Doel

Het doel van uw afspraak met de longverpleegkundige is om de diagnose en behandeling van uw longaandoening te verduidelijken. Naar aanleiding van uw klachten geeft de verpleegkundige u aanvullende informatie. Ook geeft de longverpleegkundige u nadere toelichting op de behandeling die u met uw longarts heeft afgesproken. Het verdere behandeltraject wordt in overleg met de longarts en de verpleegkundige bepaald.

Het consult

Op het spreekuur van de longverpleegkundige kunt u terecht met alle vragen of problemen die te maken hebben met uw longaandoening.
De longverpleegkundige:

 • Neemt met u vragen door over uw gezondheid en leefstijl;
 • Kijkt samen met u wat u zelf zou kunnen doen om minder longklachten te ervaren;
 • Geeft u een uitgebreide beschrijving en uitleg van het ziektebeeld van uw longaandoening;
 • Besteedt aandacht aan andere mogelijke gevolgen van u longziekte;
 • Geeft u uitleg over de door de longarts voorgeschreven medicijnen en de eventuele bijwerkingen ervan;
 • Geeft u inhalatie-instructie;
 • Geeft u, als u rookt, informatie over de mogelijkheden om te stoppen met roken;
 • Geeft uitleg over zuurstofgebruik of eventuele andere hulpmiddelen.

Longrevalidatie

De longverpleegkundige geeft u voorlichting over verschillende revalidatietrajecten en overlegt met u welke mogelijkheden voor u voorhanden zijn. Zie de webpagina “Longrevalidatie” voor verdere informatie over de longrevalidatie bij HMC (Haaglanden Medisch Centrum). Aanmelden voor longrevalidatie gaat altijd via uw longarts.

Zorg goed voor uzelf

Wat kunt u verder doen naast het gebruiken van de voorgeschreven medicatie door de longarts? Een verandering van uw leefstijl kan vaak een verschil maken. Veelvoorkomende risicofactoren voor uw gezondheid zijn roken, alcohol, overgewicht, weinig beweging en ongezond eten. Uw familie, kennissen of vrienden kunnen een belangrijke rol spelen bij het eventueel aanpassen van uw leefstijl. Zij kunnen meedenken over uw medicijngebruik, uw eetgewoontes en uw dagelijkse en sportieve activiteiten.

Wanneer moet u contact opnemen met de longverpleegkundige?

U kunt altijd bij de longverpleegkundige terecht met uw vragen. U moet in ieder geval contact opnemen als:

 • Uw klachten verergeren en u zich zorgen maakt;
 • U medicatie heeft gekregen vanwege een exacerbatie (verergering) en u het idee heeft dat er na een aantal dagen geen verbetering plaatsvindt;
 • U vragen heeft over medicatie die is voorgeschreven door de longarts.

Waar en wanneer kunt u ons bereiken?

De longverpleegkundigen zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tijdens het telefonisch spreekuur. Dit vindt plaats van 09.00 tot 09.30 uur. U kunt ons dan bereiken via de volgende telefoonnummers:

 • Longverpleegkundige HMC Antoniushove:    088 979 70 30
 • Longverpleegkundige HMC Bronovo:        088 979 84 50
 • Longverpleegkundige HMC Westeinde:    088 979 31 84

Voor niet acute zaken kunt u ons ook altijd per e-mail bereiken, via mailadres longverpleegkundige@haaglandenmc.nl.

Voor het verzetten of afzeggen van afspraken of andere zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het algemeen nummer van de polikliniek Longziekten:

Polikliniek Longziekten HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Telefoonnummer: 088 979 42 70

Polikliniek Longziekten HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Telefoonnummer: 088 979 43 76

Polikliniek Longziekten HMC Westeinde
Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Telefoonnummer: 088 979 28 19

Bezoek aan de longverpleegkundige of verpleegkundig specialist

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis