Bestraling

Radiotherapie is een van de behandelmethodes bij kanker. Bij radiotherapie bestrijden we een gezwel met behulp van straling. Radiotherapie wordt daarom ook wel bestraling genoemd. HMC (Haaglanden Medisch Centrum) beschikt in HMC Antoniushove over een hoogwaardige bestralingsafdeling. Op deze webpagina vertellen we u meer over de behandeling die we u daar kunnen bieden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 23 57
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over bestraling

Radiotherapie is een van de behandelmethodes bij kanker. Bij radiotherapie bestrijden we een gezwel met behulp van straling. Radiotherapie wordt daarom ook wel bestraling genoemd. HMC (Haaglanden Medisch Centrum) beschikt in HMC Antoniushove over een hoogwaardige bestralingsafdeling. Op deze webpagina vertellen we u meer over de behandeling die we u daar kunnen bieden.

De weg naar de bestralingsafdeling

Uw bestraling kan zowel poliklinisch (u komt vanuit uw huis naar ons toe) als klinisch (terwijl u in het ziekenhuis verblijft) plaatsvinden. Wij regelen het vervoer naar de bestralingsafdeling voor u wanneer u in het ziekenhuis verblijft. U moet zelf voor vervoer zorgen wanneer u (weer) thuis bent en voor bestraling naar ons toekomt.

Kunt u niet met eigen vervoer of het openbaar vervoer naar het ziekenhuis komen? Vaak kunt u de kosten van een taxi (deels) declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. U kunt hierover meer informatie krijgen bij uw zorgverzekeraar.

De bestralingsafdeling bevindt zich op de begane grond van het ziekenhuis. De afdeling is te bereiken via de ingang aan de Gruttolaan 18 en via de rode route in het ziekenhuis. Op de bewegwijzering wordt de afdeling aangeduid als afdeling Radiotherapie.

Zit u in een rolstoel en heeft u hulp nodig om van de centrale hal naar de bestralingsafdeling te komen? De receptionisten in de centrale hal regelen dit graag voor u. Op de bestralingsafdeling zijn overigens ook rolstoelen te krijgen. Hiervoor wordt een 1-euromuntje borg gevraagd.

HMC-patiëntenpas

Neem uw HMC-patiëntenpas mee als u naar het ziekenhuis gaat. Heeft u nog geen patiëntenpas? Dan kunt u deze vóór uw eerste afspraak laten maken. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. U heeft voor het aanvragen van de pas een geldig legitimatiebewijs nodig.

We adviseren u in dit geval 15 minuten voor uw afspraak naar het ziekenhuis te komen. Zo bent u op toch nog op tijd op de bestralingsafdeling.

Celdeling en bestraling

Alle menselijke weefsels bestaan uit cellen. Die cellen delen zich voortdurend. Op deze manier worden verouderde of beschadigde cellen vervangen door nieuwe. Het kan zijn dat de controle op die celdeling in het lichaam ontregeld raakt. Cellen gaan zich dan ongeremd delen en vormen een kwaadaardige tumor. De cellen dringen ook het omringende weefsel binnen.

Door bestraling worden deze kankercellen zodanig beschadigd dat ze zich niet meer kunnen delen. Uiteindelijk sterven ze af. Kankercellen zijn gevoeliger voor bestraling dan gezonde cellen, omdat ze zich sneller delen. Maar helaas worden ook gezonde cellen, die in de buurt van de tumor liggen, getroffen door de bestraling.

Dit negatieve effect kunnen we beperken door de bestraling in een aantal kleine fracties (‘porties’) te geven. De kankercellen delen zich dan niet meer en sterven af. De gezonde cellen krijgen in de rustperiode tussen de bestraling de gelegenheid om zich grotendeels te herstellen van de beschadiging die ze hebben opgelopen.

De behandeling

U krijgt een bestralingsserie, die kan bestaan uit één of meerdere bestralingen. Een bestralingsserie duurt meestal enkele weken. De ene tumor heeft een langere bestralingsperiode en meer bestralingen nodig dan de andere. Sommige tumoren moeten driemaal, andere vier- of vijfmaal per week bestraald worden om het beste resultaat te krijgen. Ook het doel van de behandeling heeft invloed op het aantal bestralingen. Is het doel van de bestraling pijnbestrijding? Dan kan – afhankelijk van het type tumor - één bestraling voldoende zijn.

We stellen de duur van de bestralingsperiode en het aantal bestralingen per week vast voordat de behandeling begint.

Soorten bestraling

Er zijn verschillende soorten bestraling:

 • Uitwendige bestraling: Hierbij richten we van buitenaf een stralenbundel op de tumor. Dit gebeurt met behulp van een lineaire versneller of een orthovolt toestel.
 • Inwendige bestraling (brachytherapie): Hierbij brengen we een bestralingsbron in uw lichaam met behulp van een speciale houder. Deze inwendige bestraling combineren we soms met uitwendige bestraling.
 • Intra-operatieve radiotherapie (IORT): Dit betekent dat u tijdens de operatie wordt bestraald. Uw arts bespreekt het met u als u in aanmerking komt voor IORT.

Uw eerste bezoek aan de bestralingsafdeling

U wordt verwezen naar een radiotherapeut-oncoloog wanneer u in aanmerking komt voor bestraling. Deze radiotherapeut-oncoloog neemt tijdens het eerste gesprek onderwerpen met u door als uw ziektegeschiedenis en de reden en het doel van de behandeling. Neemt u bij deze afspraak uw medicijnlijst mee. De radiotherapeut-oncoloog vertelt u hoelang de behandeling gaat duren, hoeveel behandelingen per week u krijgt en wat er nog aan voorbereiding nodig is voordat de bestraling kan beginnen. Ook vertelt de radiotherapeut-oncoloog u wat de bijwerkingen zijn.

Bij deze eerste afspraak wordt soms een lichamelijk onderzoek verricht. Tot slot vraagt de radiotherapeut-oncoloog toestemming voor uw behandeling. U bent namelijk altijd vrij om wel of niet voor een behandeling te kiezen.

Aarzel niet om uw behandelend radiotherapeut-oncoloog vragen te stellen, zodat u niet met onzekerheden of twijfels blijft zitten. Het is verstandig om bij dit eerste gesprek iemand mee te nemen waar u een goede band mee heeft. Dan hoeft u niet alles zelf te onthouden. Na afloop krijgt u een afspraak mee voor de voorbereiding.

CT-scan

De voorbereiding voor de bestraling vindt plaats met behulp van een CT-scan (computer tomografie-scan). De CT-scan beeldt een deel van uw lichaam af in plakjes. Door deze plakjes in de computer op elkaar te stapelen, ontstaat een afbeelding in drie dimensies. Hierop kan de radiotherapeut-oncoloog precies aangeven welk gebied bestraald moet worden en welke delen van uw lichaam moeten worden ontzien.

De MBB-er plaatst na het maken van de CT-scan enkele tatoeagepuntjes op uw lichaam. Hij of zij prikt hierbij een klein druppeltje inkt vlak onder de huid. Met deze puntjes is het mogelijk om te zorgen dat u bij de bestraling hetzelfde op de bestralingstafel ligt als bij de CT-scan. Deze puntjes worden alleen gebruikt om uw ligging te bepalen en geven dus niet de plaats van de tumor aan. De precieze plaats van de bestraling wordt bepaald bij het maken van het bestralingsplan. De puntjes zijn heel klein (ongeveer 1mm), maar wel blijvend.

De informatie die tijdens de voorbereiding is verzameld, dient als basis voor uw bestraling. Met behulp van deze gegevens maken we een bestralingsplan. Dit moet zorgvuldig gebeuren en vraagt daarom de nodige tijd. U kunt ongeveer twee weken na de voorbereiding starten met de bestraling.

Na deze voorbereiding krijgt u de afspraak mee voor de eerste bestraling. Kan de afspraak op dat moment nog niet worden ingepland? Dan bellen we u later voor de eerste afspraak.

Soms moeten we voor de bestraling enkele hulpmiddelen maken. Bij bestraling van het hoofd- en halsgebied is bijvoorbeeld een kunststof ‘fixatiemasker’ nodig. Met dit masker kunnen we de nauwkeurigheid waarborgen van de behandeling. Het masker geeft u steun bij het stilliggen. Een bijkomend voordeel van een fixatiemasker is dat we de lijnen voor de positiebepaling op het masker en niet op de huid aantekenen. Het masker maken we voor u op maat tijdens de voorbereiding en gebruiken we bij elke bestraling. Met het masker op kunt u gewoon ademhalen.

Bestraling

U meldt zich bij de balie op de afdeling radiotherapie voor de eerste afspraak. Een MBB-er haalt u vervolgens op. Deze informeert u nogmaals kort over de bestraling. Vervolgens begeleidt hij of zij u naar de bestralingsruimte. U gaat daar op de behandeltafel liggen. Dit doet u in dezelfde houding als bij de CT-scan. De MBB-ers stellen het bestralingsveld in. Daarbij maken ze gebruik van de tatoeagepuntjes en/of de lijnen op uw masker. Ook de gegevens die met behulp van de CT-scan zijn ingevoerd in de bestralingscomputer worden gebruikt bij het instellen van het bestralingsveld.

De MBB-ers gaan daarna de ruimte uit en zetten het bestralingstoestel aan. Voor het begin van de behandeling maken we eerst een opname met röntgenstralen om uw ligging extra te controleren. Als het nodig is kunnen we uw positie nog iets aanpassen. Tijdens de bestraling maakt het toestel een zoemend geluid. U hoort ook het aanzetten en uitzetten van de apparatuur. De straling zelf kunt u niet zien of voelen. Bestraald worden doet dus ook geen pijn.

U staat tijdens de bestraling via een intercom in contact met het bestralingspersoneel. Zij kunnen u ook zien door middel van camera’s. Mocht het nodig zijn, dan kunnen zij de bestraling even onderbreken en naar u toe komen.

De totale bestralingsafspraak duurt ongeveer 10 tot 20 minuten, afhankelijk van de soort bestraling die u krijgt. Een bestralingsbehandeling wordt meestal vanuit verschillende richtingen gegeven. Het apparaat draait dus om u heen. U blijft hierbij steeds in dezelfde houding liggen. Het toestel slaat automatisch af als de bestralingsdosis is afgegeven. U kunt daarom nooit een te hoge bestralingsdosis krijgen.

Afspraken

U krijgt per week uw vervolgafspraken mee. Wilt u op een bepaald dagdeel bestraald worden? Bespreek dit dan tijdig met de MBB-ers. Als u nog andere afspraken heeft (zowel in het ziekenhuis als privé), geef deze dan minstens een week van tevoren door. We zullen waar mogelijk rekening houden met uw agenda.

Bel de afdeling als u denkt dat u niet in staat bent om uw behandeling te ondergaan. Bijvoorbeeld omdat u last heeft van ziekte of van koorts boven de 38 graden. In overleg met de radiotherapeut-oncoloog wordt dan gekeken wat u het beste kunt doen. Als het maar enigszins kan, gaat de behandeling gewoon door.

U krijgt aan het einde van de bestralingsserie een afspraak mee voor de radiotherapeut-oncoloog op de polikliniek. Deze afspraak is meestal drie tot zes weken na de laatste bestraling.

Bijwerkingen

We kunnen vooraf meestal niet goed voorspellen hoeveel last u krijgt van bijwerkingen. Sommige mensen hebben er veel last van, anderen merken er minder van. Het al dan niet optreden van bijwerkingen is ook sterk afhankelijk van de plaats in uw lichaam waar u wordt bestraald. Vaak ontstaan klachten tijdens de bestralingsperiode. Soms krijgt u later last van de bijwerkingen. De mate waarin u last heeft van bijwerkingen zegt overigens niets over het effect van de behandeling op uw ziekte.

Algemene klachten

Soms zult u rond de bestralingen last hebben van vermoeidheid, slaperigheid, lusteloosheid en gebrek aan eetlust. Ook het regelmatig naar het ziekenhuis reizen, kunt u ervaren als een extra belasting. Tijdens de behandelperiode kunt u normaal actief zijn. Deze activiteiten kunnen ook een prettige afleiding voor u zijn. Krijgt u vermoeidheidsklachten? Dan kunt u het beste uw activiteiten hierop aanpassen. Tenzij u een voedingsvoorschrift heeft gekregen, kunt u eten waar u trek in heeft.

Huidreactie en huidverzorging

Het is mogelijk dat de huid die zich in het bestraalde gebied bevindt, tijdens de bestraling een reactie vertoont. Uw huid kan in meer of mindere mate rood, droog of schilferig worden. Soms kan de huid ook opengaan. Dit alles is afhankelijk van de dosis en de plaats waarop u bestraald wordt. De huidplooien (oksels, onder de borst, liezen en bilnaad) reageren over het algemeen iets gevoeliger op de bestraling dan de rest van uw huid.

De reactie van de huid treedt meestal op vanaf twee tot vier weken na het begin van de bestraling. De huid is grotendeels weer hersteld binnen vier tot zes weken na de behandeling.

Adviezen om de bestraalde huid zo goed mogelijk te verzorgen:

 • U kunt uw eigen shampoo gebruiken als u uw haren wilt wassen. Probeer alleen uw haren te wassen en ontzie de hoofdhuid zoveel mogelijk. Masseer de shampoo dus niet in.
 • Het gebruik van zeep/doucheschuim/reinigingsschuim is tijdens de bestraling toegestaan. De door u normaal gebruikte huidverzorgingsproducten mogen worden gebruikt.
 • Dep uw huid na het wassen droog (dus niet wrijven).
 • Smeer de huid eventueel tweemaal per dag dun in met een hydraterende crème zoals Calendula, vitamine E-crème of de crème die u normaal gebruikt.
 • Draag geen schurende, stugge of knellende kleding.
 • Wanneer u klaar bent met de bestralingsperiode en de huid is weer hersteld, adviseren wij u om in de zon een crème te gebruiken met minstens zonbeschermingsfactor 30.
 • Krab niet bij jeuk.
 • Behoort ook de oksel tot het bestraalde gebied? Ontharen is mogelijk zolang er geen huidirritatie is en de manier van ontharen geen wondjes veroorzaakt (niet harsen). Deodorant kunt u gewoon gebruiken.
 • Het gebruik van cosmetische producten, sterk geparfumeerde bodylotions, haarverf, gel enzovoort is mogelijk zolang er geen huidirritatie is. Het blijft nodig om voorzichtig te zijn met de bestraalde huid.
 • Bij bestraling van de hals of het gezicht kunt u zowel nat als elektrisch scheren. U kunt aftershave voor de gevoelige huid gebruiken.
 • Het is belangrijk dat de huid van het bestraalde gebied (maar ook de gezonde huid) niet onnodig wordt blootgesteld aan de zon en zonnebank. U kunt gebruikmaken van de sauna, zwemwater (chloor en buitenwater) en hot tub zolang de bestraalde huid geen reactie vertoont.
 • Plak tijdens de bestralingsperiode geen pleisters op de bestraalde huid. U kunt wel siliconenpleisters gebruiken. Als de huid toch opengaat, overlegt de MBB-er met de arts en neemt eventueel maatregelen. Gaat de huid na het einde van de behandeling toch nog kapot? Neem dan contact op met de bestralingsafdeling. U hoeft niet te wachten op uw volgende afspraak.

De MBB-ers zijn overigens graag bereid om u te adviseren bij en te helpen met verbinden als uw huid is opengegaan.

Haaruitval

U kunt alleen te maken krijgen met haaruitval op plekken waar uw haar binnen het bestralingsgebied valt. De mate van de haaruitval is afhankelijk van de dosis en de grootte van het bestralingsgebied. Haaruitval kan optreden bij hoofd-, baard-, schaam-, oksel- en borsthaar. Als haaruitval optreedt, gebeurt dit meestal twee à drie weken na het begin van de bestraling. Als we haaruitval verwachten door de bestraling van de hoofdhuid, kan het verstandig zijn om voor het begin van de behandeling een haarwerk te bestellen. Voor de vergoeding van dit haarwerk kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U kunt er ook voor kiezen om een pet, hoed of sjaal te dragen.

Meestal gaat uw haar enige maanden na de afloop van de bestraling weer groeien. Het is dan soms wel veranderd qua slag, kleur en dikte.

Klachten en behandeling bij bestraling op het hoofd

Als u op uw hoofd bestraald wordt, kunnen zoals gezegd uw haren uitvallen. Het kan ook voorkomen dat u tijdens de bestralingsserie (meer) last krijgt van hoofdpijn of misselijkheid. Dit moet u altijd melden aan een MBB-er of aan de radiotherapeut-oncoloog. Meestal kunnen we u medicatie geven om deze klachten te verhelpen.

Klachten en behandeling bij bestraling op de longen

Na één à twee weken bestralen kunt u tijdelijk last krijgen van pijn bij het slikken. Uw radiotherapeut-oncoloog kan u medicijnen voorschrijven om de pijn tegen te gaan. U kunt last krijgen van pijnlijke ribben als de tumor vlakbij een van uw ribben zit. De pijn kan maanden en soms zelfs jaren na de bestralingen ontstaan.

Klachten en behandeling bij bestraling van de organen in de buik

U kunt in de loop van de behandeling last krijgen van krampen en vaker aandrang krijgen tot ontlasting als uw darmen in het bestralingsgebied liggen. De radiotherapeut-oncoloog kan dan eventueel medicijnen voorschrijven om de bijwerkingen te verminderen. Let er in ieder geval op dat u voldoende blijft drinken.

Wordt de maag of omgeving van de maag bestraald? Dan krijgt u waarschijnlijk te maken met misselijkheid. Probeer ook in dat geval voldoende te drinken. Het is dan wel beter om dit met kleine hoeveelheden tegelijk te doen. Ook kunt het beste uw eten verdelen over meerdere kleine en lichte maaltijden per dag. Na de bestraling kunt u sowieso het beste een uur wachten voor u weer eet en drinkt.

Bij bestraling van de blaas of prostaat zult u wat vaker moeten plassen. Soms ervaart u ook een branderig gevoel bij het plassen. Meldt u dit bij de MBB-ers wanneer u hier last van heeft.

Als uw voortplantingsorganen in het bestralingsgebied liggen, kan dit consequenties hebben voor de vruchtbaarheid. Dit is afhankelijk van de dosis bestraling die wordt gegeven.

Heeft u een kinderwens? Dan zal uw behandelend radiotherapeut-oncoloog met u bespreken of er eventueel voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Klachten en behandeling bij bestraling van mond, keel of slokdarm

Bij bestraling in het hoofdhalsgebied kunnen uw speekselklieren getroffen worden. Daardoor produceert u minder speeksel. U krijgt dan last van een droge mond. Deze klacht kan blijvend zijn. Andere klachten die u kunt krijgen, zijn smaakverandering, geurvermindering, slijmvorming en pijn bij het slikken. Ook kunnen uw mond en tong rauw en pijnlijk aanvoelen.

Het produceren van minder speeksel kan na verloop van tijd leiden tot een ernstige aantasting van uw gebit. U kunt dit voorkomen door het gebit speciaal te behandelen. We kunnen u hiervoor eventueel doorverwijzen naar de mondhygiëniste.

U kunt last krijgen van pijn bij het slikken als een deel van de keel of de slokdarm wordt bestraald. Uw radiotherapeut-oncoloog kan u medicijnen voorschrijven die de klachten wat zullen verminderen. Vaak zal hij u naar een diëtiste verwijzen. Hier krijgt u adviezen over wat u kunt doen om de klachten te verminderen die ontstaan door de behandeling.

Hieronder volgt een aantal adviezen bij een pijnlijke mond, keel of slokdarm:

 • Houd uw mond goed schoon door regelmatig te spoelen met zout water (1 liter water + 2 afgestreken theelepels zout of 1 afgestreken theelepel zout en 1 afgestreken theelepel soda), kamillethee of spa rood.
 • Poets uw tanden met een zachte borstel.
 • Rook niet.
 • Draag zorg voor een gevarieerde voeding.
 • Zorg ervoor dat het eten en drinken niet te heet zijn.
 • Soms zijn ijs en koude dranken prettig.
 • Vermijd alcohol.
 • Gebruik geen scherpe specerijen of sterk gezouten voedsel. Fysiologisch zout kunt u wel gebruiken.
 • Sinaasappel(sap) of grapefruit(sap) kunnen te scherp zijn. Banaan, peer, perzik, appelsap, druivensap en dubbeldrank zijn vaak beter te verdragen.
 • Vermijd hard en grof voedsel. Maak het eten goed fijn en drink erbij.
 • Snijd de korstjes van het brood of neem pap in plaats van brood.
 • Houd er rekening mee dat het eten meer tijd kost.
 • Als het gewenst is, kunt u worden doorverwezen naar een diëtist(e).

Adviezen bij slijmvorming zijn:

 • Spoel de mond regelmatig met (mineraal)water, koolzuurhoudende dranken (spa rood) en thee (met citroen).
 • Drink friszure dranken als vruchtensap, karnemelk, yoghurtdrank e.d.
 • Wanneer u na het gebruiken van melkproducten last krijgt van slijmvorming, kunt u deze voedingsmiddelen naspoelen met een slokje water. Probeer wel nog steeds melkproducten te drinken/eten, omdat deze een belangrijke bron van eiwit en calcium zijn.

Adviezen bij een droge mond zijn:

 • De mond kunt u vochtig houden door vaak kleine slokjes te drinken, ook ’s nachts. U kunt ook een sprayflesje met water gebruiken.
 • Spoel het eten weg met vocht.
 • Neem bij de warme maaltijd jus, saus of appelmoes.
 • Besmeer het brood met smeuïg beleg zoals smeerkaas, paté of salade. U kunt pap nemen als brood eten lastig gaat.
 • Kauw op suikervrije kauwgom of zuig op pepermuntjes, zuurtjes of waterijsjes. U kunt ook eventueel speekselvervangers gebruiken.

Veranderingen in uw seksleven

Iedereen bij wie kanker is geconstateerd, kan te maken krijgen met veranderingen in het seksleven. Een reden zijn de lichamelijke gevolgen van de ziekte en/of behandeling. Ook onzichtbare gevolgen zoals vermoeidheid en psychische klachten kunnen een rol spelen. Met deze klachten kunt u altijd terecht bij uw behandelend radiotherapeut-oncoloog.

Controle

Bij langere bestralingsseries wordt regelmatig tijd ingepland om met uw radiotherapeut-oncoloog over het verloop van de behandeling en de eventuele bijwerkingen te praten. Na de laatste bestraling krijgt u een controleafspraak bij de radiotherapeut-oncoloog mee. Uw huisarts en andere specialisten krijgen informatie over het verloop van de behandeling.

Vaak zijn de bijwerkingen van de behandeling direct na de laatste bestraling het meest merkbaar. De herstelperiode duurt ongeveer net zo lang als de totale duur van de bestralingsbehandeling. De jaren na uw behandeling wordt u regelmatig onderzocht. Als u tussen twee controles in ongerust bent of klachten heeft, belt u dan gerust voor het maken van een extra controleafspraak.

Incidenten, klachten, complimenten en suggesties

Waar mensen werken, worden helaas fouten gemaakt. We hebben voor fouten of ongevallen een incidenten meldingssysteem ontwikkeld. Een incidentencommissie onderzoekt alle meldingen. De commissie gaat ook na of instructies zijn nagekomen en of deze instructies verbeterd moeten worden. In ernstige gevallen schakelt het ziekenhuis de Geneeskundig Inspecteur van de Volksgezondheid voor Zuid-Holland in.

Heeft u klachten over uw behandeling of over de manier waarop u bent bejegend in het ziekenhuis? Bespreekt u de klachten dan eerst met de betrokkene(n), of met degene die verantwoordelijk is voor deze medewerker(s). Bijvoorbeeld de zorgmanager of de specialist die u behandelt. Wilt u een klacht indienen, dan kunt u dit doen via de klachtenfunctionaris. U kunt de klachtenfunctionaris van HMC Antoniushove bereiken via telefoonnummer 088 979 40 44 of u kunt mailen naar klachtenfunctionaris@haaglandenmc.nl.

Wij willen onze zorg blijven verbeteren. Uw complimenten en suggesties helpen ons. U kunt uw ervaringen met de afdeling Radiotherapie van Haaglanden Medisch Centrum met ons delen via www.haaglandenmc.nl/over-ons/kwaliteit-en-veiligheid.

Tot slot

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via:

HMC Antoniushove
Afdeling Radiotherapie
Gruttolaan 18
2261 EV Leidschendam

Tel. nr. 088 979 23 57

Parkeergarage:
Burgemeester Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam

Kiss&ride:
Gruttolaan 18
2261 EV Leidschendam

Het nummer van de afdeling Radiotherapie kunt u ook bellen wanneer u last heeft van gezondheidsklachten als gevolg van de bestraling. Bij klachten in het weekend en buiten kantooruren kunt u het algemene ziekenhuisnummer 088 97 97 900 bellen. U wordt dan doorverbonden met de afdeling Acute Service in HMC Antoniushove.

Informatieplein Oncologie (voor ondersteuning bij niet medische onderwerpen)
Burgemeester Banninglaan 1 (ingang buiten links van de hoofdingang)
2262 BA Leidschendam

Tel. nr. 088 979 40 05

www.haaglandenmc.nl/informatiepleinoncologie

Interessante websites

 • www.haaglandenmc.nl - U vindt op deze website o.a. folders over Radiotherapie en aanvullende informatie over aandoeningen en behandelingen.
 • www.nfk.nl – dit is de website van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties.
 • www.kwfkankerbestrijding.nl – dit is de website van de KWF Kankerbestrijding.
 • www.kankerspoken.nl – dit is een site voor en over kinderen die een ouder met kanker hebben.
 • www.voedingenkankerinfo.nl - dit is een website met betrouwbare informatie over voeding tijdens en na de behandeling van kanker.
 • www.inloophuishaaglanden.nl - dit is de website van de Stichting Inloophuis Haaglanden. Inloophuis Haaglanden biedt een ontmoetingsplek aan mensen die kanker hebben of hebben gehad. Het Inloophuis is óók bedoeld voor partners, ouders en kinderen van mensen met kanker.
 • www.mammarosa.nl – dit is een website met informatie over borstkanker voor laaggeletterde en anderstalige vrouwen in Nederland.

Bestraling

Waarom HMC?

 • Binnen één week eerste afspraak
 • Persoonlijke begeleiding en informatie op maat
 • Gebruik van moderne apparatuur en technologieën
 • Gespecialiseerd in Intra Operatieve Radiotherapie (endeldarm- en borstkanker)
 • Stereotactische precisiebestraling (lever, long, hersenen en wervel)
 • Expertisecentrum bestraling hersentumor
 • Geen wachttijden bij spoed