Behandeling van uw slaapklacht door psychologen van het slaapcentrum

Aan patiënten met chronische slapeloosheid bieden de psychologen van het Slaapcentrum cognitieve gedragstherapie aan. Deze webpagina vertelt u meer over deze behandeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Westeinde
ma t/m vr van 08.30 - 17.00 uur

Afdeling Slaappsychologie
088 979 27 22 - keuze 3

Locatie

Cijfers

1.800 nieuwe patiënten per jaar
80 % geslaagde behandelingen bij slapeloosheid

Meer informatie

Aan patiënten met chronische slapeloosheid bieden de psychologen van het Slaapcentrum cognitieve gedragstherapie aan. Deze webpagina vertelt u meer over deze behandeling.

Wanneer een psychologische behandeling?

Een psychologische behandeling kan bij u helpen als:

 • uw slaapgedrag niet helpt om uw slaap te verbeteren;
 • er zorgen en spanningen zijn die u uit de slaap houden;
 • u geen regelmatig slaappatroon heeft.

Als er geen duidelijk aanwijsbare oorzaak is voor uw slapeloosheid, kan het slapen worden verbeterd door de omgeving waarin u slaapt te veranderen en uw slaapgewoonten aan te passen. Op deze webpagina vindt u meer informatie over het ontstaan van chronische slapeloosheid en de behandeling die wordt aangeboden door de psychologen van het Slaapcentrum.

De uitleg van de behandelmethode in deze folder richt zich vooral op chronische slapeloosheid. Andere slaapklachten kunnen ook behandeld worden, waaronder verschoven slaap-waakritme, nachtmerries en slaapwandelen. Als u hier last van heeft, zal tijdens het intakegesprek uitleg gegeven worden over de behandelmogelijkheden voor deze klachten.

Chronische slapeloosheid

Chronische slapeloosheid kan ontstaan als reactie op een stressvolle gebeurtenis, door langdurige lichamelijke of geestelijke overbelasting of door langdurige verstoring van de slaap (bijvoorbeeld als u in ploegendienst werkt). Mensen die lijden aan chronische slapeloosheid proberen hun slaap te verbeteren door bijvoorbeeld op andere tijden te gaan slapen, slaapmiddelen te gebruiken en/of overdag een dutje te doen. Ze passen hun slaapgedrag aan omdat ze denken dat de kwaliteit van de slaap hierdoor zal verbeteren. Dit werkt op de lange termijn echter niet.

Ondanks dat de oorspronkelijke oorzaak van het slaapprobleem al lang is verdwenen, houdt het slaapgedrag de slaapklacht juist in stand. Dit wordt insomnie genoemd. Het slaapgedrag en/of het gebruik van slaapmiddelen zal behandeld moeten worden om het slaapprobleem te verhelpen.

Behandelmethode

Chronische slapeloosheid behandelen we het liefst met cognitieve gedragsbehandeling zonder het gebruik van slaapmiddelen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 70-80% van de patiënten hier voordeel bij hebben. Gedragstherapie werkt ook op de lange termijn, in tegenstelling tot slaapmiddelen. Bij de behandeling besteden we, afhankelijk van uw klachten, aandacht aan:

 • voorlichting over slaap, slapeloosheid en de biologische klok;
 • het verbeteren van de duur en timing van uw slaaptijd;
 • het hoe en waarom van slaapadviezen;
 • opheldering van misvattingen over slaap en slaapstoornissen;
 • het afbouwen van het gebruik van slaapmiddelen, in overleg met de voorschrijvend arts;
 • het verbeteren van uw slaapgedrag;
 • omgaan met spanning rondom het slapen;
 • het verminderen van (te) hoge lichamelijke en mentale belasting (piekeren), die kenmerkend is voor slechte slapers.

Behandeling

Tijdens het intakegesprek met de psycholoog wordt de voorgeschiedenis van uw slaapklachten doorgenomen en een behandelplan opgesteld.

U gaat daarna zelfstandig, in de thuissituatie, met deze adviezen aan de slag. Na zes weken is er een vervolgafspraak. Voor een deel van de patiënten is dan de behandeling afgerond. Andere patiënten hebben één of twee afspraken meer nodig. Voor de afbouw van slaapmedicatie vindt de behandeling gewoonlijk plaats in groepsverband (gemiddeld zes deelnemers), tenzij de psycholoog besluit tot individuele consulten.

De groepsbehandeling “Omgaan met Slapeloosheid en Slaapmedicatie” bestaat uit vijf bijeenkomsten van twee uur. De bijeenkomsten vinden om de twee weken plaats, met een terugkombijeenkomst na ongeveer twee maanden. Deze groepsbehandeling start meerdere keren per jaar.

Informatieavond

Vanwege de huidige lange wachttijden voor de intake bij de psycholoog wordt er een paar keer per jaar een informatieavond georganiseerd. Daarin worden er naast voorlichting over normale slaap, praktische adviezen voor het omgaan met slapeloosheid gegeven. Ervaren psychologen, die in ons Slaapcentrum ook de individuele behandeling geven, presenteren deze avond. Aan de hand van de ontvangen informatie kunt u in de periode tot de intake zelf met de adviezen aan de slag. Als u in aanmerking komt voor de informatieavond, zult u hiervoor een aparte uitnodiging krijgen.

Vertrouwelijke informatie

Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim. Vertrouwelijke informatie wordt, voor zover van belang voor de hulpverlening, alleen gerapporteerd aan de medisch specialisten van HMC die bij uw behandeling zijn betrokken. Ook uw huisarts wordt geïnformeerd over uw behandeling. Met uw toestemming kunnen eventueel gegevens, nadat ze anoniem zijn gemaakt, worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Contactgegevens

Bezoekadres: 
HMC Westeinde, Lijnbaan 32, Den Haag

Postadres: 
Psychologen Slaapcentrum, Antwoordnummer 2191, 2501 VC Den Haag

Telefoon: 088 979 27 22 keuze 3 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 16.30 uur)

Als de telefoon niet beantwoord wordt, verzoeken wij u de voicemail in te spreken of een e-mail te sturen.

E-mail: psychologen-slaapcentrum@haaglandenmc.nl

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/slaapcentrum.

Aanbevolen literatuur

Wij verwijzen u graag naar het zelfhulpboek “Omgaan met slapeloosheid”. Dit boek is bedoeld voor mensen die regelmatig last hebben van slapeloosheid en bevat direct toepasbare adviezen. Het boek wordt ook gebruikt bij groepsbehandelingen en biedt de mogelijkheid om thuis alvast aan de slag te gaan met het verbeteren van uw slaap.

“Omgaan met slapeloosheid” van Gerard Kerkhof, Marieke de Gier en Marthe Sernee,
Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2010
ISBN: 978 90 313 7805 0
Te bestellen o.a. via www.bsl.nl.

Uw ervaringen maken ons beter!

Wij willen onze zorg blijven verbeteren! Deel uw ervaring over uw bezoek aan onze polikliniek door deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek: website: www.haaglandenmc.nl/patienttevredenheid

qr kwaliteit

Scan de QR-code met de camera van uw telefoon.

Behandeling van uw slaapklacht door psychologen van het slaapcentrum

Waarom HMC?

 • Zeer ervaren behandelteam
 • Geaccrediteerd door federatie voor Nederlandse slaapcentra
 • Behandeling van alle slaapproblemen
 • Behandeling van slaapproblemen bij kinderen
 • Expertisecentrum rusteloze benen (RLS)
 • Moderne technieken
 • Slaaponderzoek thuis mogelijk
 • Grootste slaapcentrum in de regio Haaglanden