Behandeling van een cyste

Levercyste, niercyste of lymfocele

Binnenkort heeft u een afspraak voor het behandelen van een cyste. Deze behandeling wordt scleroseren genoemd. De volgende cysten komen in aanmerking voor deze behandeling: levercyste, niercyste of lymfocele. De behandeling van de cyste vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u een week opgenomen op een verpleegafdeling in HMC Westeinde. Deze webpagina informeert u over de behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen. U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat op welke dag, hoe laat en op welke afdeling u verwacht wordt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45

ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over behandeling van een cyste

Binnenkort heeft u een afspraak voor het behandelen van een cyste. Deze behandeling wordt scleroseren genoemd. De volgende cysten komen in aanmerking voor deze behandeling: levercyste, niercyste of lymfocele. De behandeling van de cyste vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u een week opgenomen op een verpleegafdeling in HMC Westeinde. Deze webpagina informeert u over de behandeling en de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen. U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat op welke dag, hoe laat en op welke afdeling u verwacht wordt.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd, dan kunt u deze vóór de behandeling laten maken of aanpassen. Dit kan bij het Inschrijfbureau in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Als u verhinderd bent voor de behandeling, wilt u dit dan uiterlijk 24 uur van te voren doorgeven aan de afdeling Radiologie. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebuikt worden. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is 088 979 46 00. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Behandeling van een cyste

Cyste

Een cyste is een holte gevuld met vocht. Cysten komen vrij regelmatig voor. De afmeting van de cyste kan verschillen van een paar millimeter tot meer dan 10 cm. Er kan sprake zijn van één of van meerdere cysten. Cysten zijn onschuldig maar kunnen soms klachten veroorzaken. Als er klachten zijn, is behandeling mogelijk.

De behandeling van een cyste bestaat uit meerdere behandelingen verspreid over een week. De behandeling volgt het volgende schema:

 • Dag 1 Drainage van de cyste.
 • Dag 2 CT-scan van de buik en 1e keer scleroseren van de cyste.
 • Dag 3 2e keer scleroseren van de cyste.
 • Dag 4 Drain weghalen of 3e keer scleroseren en na 6 uur verwijderen drain.

Scleroseren

Scleroseren is het verharden of wegbranden van weefsel. Door middel van het inspuiten van alcohol 96% verhardt het weefsel van de cyste. Hierdoor klapt de cyste dicht zodat deze geen vocht meer kan aanmaken.

Drainage

Drainage betekent het afvoeren van vocht. Bij deze behandeling wordt een drain (dun slangetje) ingebracht om het vocht weg te laten lopen in een opvangzak. Om de juiste plaats van de drain te bepalen wordt eerst een echografie gemaakt.

CT

CT is een afkorting voor computertomografie. Het is een onderzoeksmethode die met röntgenstralen en computerberekeningen doorsnedenopnamen van het lichaam maakt. Op deze manier kan een deel van het lichaam worden afgebeeld.

Voorzorgsmaatregelen

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Contrastmiddel

Tijdens de CT-scan krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus. Door het contrastmiddel worden bloedvaten en bepaalde organen in het lichaam beter zichtbaar. Het contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is daarom belangrijk dat vóór de behandeling de nierfunctie bekend is. De arts die voor u de behandeling heeft aangevraagd, laat bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is. Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek zijn soms aanvullende maatregelen nodig in verband met de toediening van het contrastmiddel. Dit hoort u via de arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Allergie voor contrastmiddel

Heeft u eerder een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad en was u hier allergisch voor? Geeft u dit dan door aan de arts die de behandeling heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn geef het dan voor de CT-scan door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Voorbereiding

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis mét de bijbehorende verpakking. U gebruikt uw eigen medicijnen tijdens de opname.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Ascal, Sintrom, Marcoumar)? In overleg met de arts moet u hier mogelijk enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Kleding

Wij raden u aan kleding aan te trekken waarin u zich makkelijk kunt bewegen en die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

De behandeling

Dag 1 (opnamedag)

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. De verpleegkundige bespreekt met u de het verblijf op de afdeling. Daarbij wordt u verteld wanneer het eerste onderdeel van de behandeling gaat plaatsvinden.

Drainage van de cyste

De drainage van de cyste vindt plaats op de afdeling Radiologie. U komt op de onderzoekstafel te liggen. De huid waar de radioloog de drain (dun slangetje) zal inbrengen wordt gedesinfecteerd en toegedekt met steriele lakens om infectie te voorkomen. De radioloog en een laborant hebben daarom steriele jassen en handschoenen aan. U krijgt via een injectie een plaatselijke verdoving. De verdovingsvloeistof kan even een branderig gevoel geven. Met een echoapparaat of een CT-scan wordt de plaats bepaald waar de radioloog gaat prikken. De radioloog prikt met een speciale naald tot in de cyste. Dit kan een pijnlijk gevoel geven. Als de naald op de goede plaats ligt wordt de naald vervangen door een drain. De drain wordt hierna vastgezet met een fixatiepleister op de huid. Het vocht uit de cyste kan weglopen in een opvangzak die is aangesloten op de drain. U wordt na het plaatsen van de drain teruggebracht naar de verpleegafdeling.

De behandeling duurt ongeveer 15 tot 30 minuten.

Na de drainage

De drain die blijft in de cyste totdat de complete behandeling van de cyste klaar is. Op de verpleegafdeling krijgt u uitleg over het gebruik van de drain. De verpleging houdt dagelijks bij hoeveel vocht de cyste produceert. Twee dagen na plaatsing van de drain krijgt u een CT-scan van de buik.

Dag 2

Deze dag komt u voor een CT-scan van de buik om te bepalen of de cyste lekt. Wanneer op de CT-scan blijkt dat de cyste niet lekt wordt de cyste meteen gescleroseerd.

CT-scan van de buik

Nuchter
Voor dit onderzoek mag u vanaf 3 uur voorafgaand aan het onderzoek niets eten en geen dranken drinken met cafeïne. U mag wel dranken zonder koolzuur drinken. Dit zorgt ervoor dat de maag beter zichtbaar is.

Contrastmiddel drinken
Soms is het nodig om 1 uur vóór het onderzoek te beginnen met het drinken van een contrastmiddel. Dit staat dan vermeld bij uw afspraak. De maag en darmen worden hierdoor beter zichtbaar op de scan. Het contrastmiddel heeft geen smaak. Bij aankomst op de afdeling Radiologie krijgt u het contrastmiddel van de laborant. Het contrastmiddel drinkt u verspreid over 1 uur. De scan vindt plaats 1 uur na de afspraaktijd. Bent u opgenomen in het ziekenhuis, dan krijgt u het contrastmiddel op de verpleegafdeling te drinken.

De CT-scan
Voor het onderzoek moet u uw kleding uitdoen en sieraden afdoen. U kunt uw onderbroek en een hemd of T-shirt aanhouden. In de onderzoekskamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De radioloog spuit via de drain contrastmiddel in de cyste om te zien of de cyste lekt. Hierna komt u met uw buik in de opening van de CT-scanner te liggen. Voor het scannen verlaat de laborant de onderzoekskamer en gaat naar de bedieningsruimte ernaast. Via een raam houdt de laborant u in de gaten. Er wordt een scan gemaakt, waarbij u langzaam door de opening schuift. U hoort de röntgenbuis om de tafel draaien, maar verder merkt u niets. Het is belangrijk dat u tijdens het onderzoek stil blijft liggen. De radioloog bekijkt op de CT-beelden of de cyste lekt. Lekt de cyste niet dan start de radioloog direct het scleroseren van de cyste.

Scleroseren cyste

De radioloog laat het contrastmiddel dat is ingespoten via de drain weglopen in de opvangzak. Hierna spuit de radioloog via de drain alcohol 96% of glucose 40%, in de cyste. De alcohol wordt 20 minuten in de cyste gelaten. Daarna laat de radioloog de alcohol weglopen in de opvangzak van de drain.

Het onderzoek en de behandeling duren ongeveer 35 minuten.

Na het scleroseren

Nadat de cyste is leeggelopen gaat u weer terug naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt er een nieuwe opvangzak aan de drain gehangen. Hiermee kan de verpleging meten hoeveel vocht de cyste produceert na de eerste behandeling.

Dag 3

Op de derde dag van de behandeling gaat u opnieuw naar de afdeling Radiologie om de cyste voor de tweede keer te scleroseren. Dit gebeurt in bed.

Na het scleroseren

Na het scleroseren van de cyste gaat u terug naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling wordt er een nieuwe opvangzak aan de drain gehangen. Hiermee kan de verpleging meten hoeveel vocht de cyste produceert na de tweede behandeling.

De behandeling duurt ongeveer 25 minuten.

Dag 4

Op de vierde dag komt u opnieuw naar de afdeling Radiologie. De radioloog bekijkt de hoeveelheid vocht die uit de cyste is gelopen. Produceert de cyste minder dan 50 ml vocht dan haalt de radioloog de drain uit de cyste.

De radioloog herhaalt het scleroseren van de cyste wanneer er meer dan 50 ml vocht uit de cyste is gelopen. Hierna gaat u terug naar de afdeling. Zes uur later komt u opnieuw naar de afdeling Radiologie om de drain weg te halen.

Na het weghalen van de drain kunt u naar huis.

Complicaties

De volgende complicaties kunnen optreden tijdens de behandeling. Deze worden dan opgelost tijdens de behandeling:

 • Drainage
 • Verkeerde positie van de drain. Hierbij loopt er geen vocht af via de drain
 • Bloeding
 • Lekkage buiten cyste

De uitslag

De radioloog beoordeelt de behandeling en geeft de uitslag door aan de arts die voor u de behandeling heeft aangevraagd. Deze arts vertelt aan u de uitslag.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft over de behandeling, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor of na de behandeling kunt u uw vragen stellen. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Behandeling van een cyste

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis