Behandeling van aangezichtspijn met een zenuwblokkade

Behandeling volgens Sweet

Op deze webpagina vindt u uitleg over de behandeling van uw aangezichtspijn die wordt veroorzaakt door een zogenaamde trigeminus neuralgie. Aangezichtspijn is pijn aan de voorkant van uw gelaat. U krijgt hiervoor een prikbehandeling volgens de methode van Sweet. Dit is een behandeling om uw aangezichtspijn te verminderen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 23 16
ma t/m vr van 08.00-16.30 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over behandeling van aangezichtspijn met een zenuwblokkade

Op deze webpagina vindt u uitleg over de behandeling van uw aangezichtspijn die wordt veroorzaakt door een zogenaamde trigeminus neuralgie. Aangezichtspijn is pijn aan de voorkant van uw gelaat. U krijgt hiervoor een prikbehandeling volgens de methode van Sweet. Dit is een behandeling om uw aangezichtspijn te verminderen.

Trigeminus neuralgie

Trigeminus neuralgie (TN) is een bepaalde vorm van aangezichtspijn. U ervaart hierbij heftige, pijnlijke, schietende, elektrische sensaties in het gebied waar uw aangezichtszenuw naartoe loopt. De aangezichtszenuw heet ook wel nervus trigeminus. De pijn kan optreden in de eerste tak (voorhoofd en oog) van de zenuw, maar treedt meestal op in de tweede tak (bovenkaak en neus) en in de derde tak (onderkaak). Typisch voor een TN is dat de pijn optreedt na een prikkel die normaal niet pijnlijk is. Denk aan aanraking van de huid, eten, praten, tandenpoetsen of koude wind. Het is mogelijk dat de pijn na maanden of zelfs jaren spontaan verdwijnt en dan plotseling weer terugkomt. Er is geen duidelijke oorzaak bekend van TN.

Behandelmogelijkheden

Als de diagnose trigeminus neuralgie is gesteld, dan schrijft uw arts meestal eerst medicijnen voor. Het bekendste medicijn is carbamazepine (Tegretol), dat ook bij epilepsie wordt gegeven. Het heeft de eigenschap dempend te werken op de activiteit van zenuwcellen en daarmee op de pijn. Echter, het dempt niet alleen de te grote prikkelbaarheid van de zenuwcellen in de kern van de aangezichtszenuw, maar het werkt op alle zenuwen. Hierdoor geeft het medicijn vaak bijwerkingen als sufheid, duizeligheid of futloosheid. Ook kunnen er soms problemen ontstaan in de werking van de lever.

Vroeger werd de aangezichtszenuw met een operatie (gedeeltelijk) doorgesneden. Het grote nadeel van deze methode is dat het gezicht dan verdoofd blijft aanvoelen (vergelijkbaar met de verdoving bij de tandarts). Ook kan na enige tijd een nieuwe, onbehandelbare pijn ontstaan die vaak nog erger is dan de oorspronkelijke pijn.

Sinds enige tijd is er een neurochirurgische operatie volgens Janetta mogelijk, waarbij er ruimte wordt gemaakt voor de aangezichtszenuw in de hersenen. Bij deze operatie blijft de zenuw beter werken dan bij andere ingrepen. Dit is echter een hersenoperatie die een ziekenhuisopname vereist.

Behandeling volgens Sweet

Er is nog een andere mogelijkheid: de behandeling volgens Sweet. Hier is in uw geval voor gekozen. Bij de behandeling volgens Sweet wordt via een prik de kern van de aangezichtszenuw (het ganglion van Gasseri) met warmte behandeld. Warmte heeft invloed op de pijngeleiding. Hierdoor worden uw pijnklachten meestal minder. De precieze plek waar de prik moet komen, wordt met behulp van röntgenfoto’s bepaald. Omdat deze behandeling pijnlijk kan zijn, vindt ze plaats onder verdoving. U krijgt hiervoor tijdens de behandeling een lichte vorm van narcose (een zogenoemd roesje). Tijdens uw behandeling wordt u aangesloten op apparatuur om uw hart en uw bloedsomloop te controleren.

Voorbereiding op de behandeling

Eten en drinken

U moet van tevoren nuchter zijn. Dit betekent dat u vanaf enkele uren voor de opname in het ziekenhuis niet meer mag eten en drinken, om braken tijdens de operatie te voorkomen. Er geldt:

 • Tot zes uur vóór het tijdstip van opname mag u gewoon eten en drinken.
 • Tot twee uur vóór het tijdstip van opname mag u alleen nog heldere dranken drinken (dit zijn: water, thee en zwarte koffie, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade).
 • Binnen de laatste twee uur vóór de operatie is het absoluut niet toegestaan om iets te eten of te drinken.

Medicijnen

U moet al uw medicijnen tot twee uur voor de operatie blijven gebruiken, behalve de volgende:

☐ Zie aantekeningen van de anesthesioloog op uw medicatielijst

☐ Naam medicijn    

Stoppen: ___________________________ dag(en) voor de operatie

☐ Naam medicijn    

Stoppen: ___________________________ dag(en) voor de operatie

U mag bij ontslag uit het ziekenhuis na de behandeling niet zelf autorijden of fietsen omdat u een roesje heeft gehad. U moet daarom worden opgehaald door iemand.

Belangrijk om vóór de behandeling door te geven

 • Bent u allergisch voor jodium, contrastvloeistof of bepaalde medicijnen? Geef dit dan vóór de behandeling door aan de verpleegkundige of anesthesioloog. U herkent een allergische reactie onder andere aan jeuk, huiduitslag, kortademigheid en/of een bloeddrukdaling.
 • Bent u (misschien) zwanger? Geef dit dan ook vóór de behandeling door aan de verpleegkundige of anesthesioloog.
 • Gebruikt u bloedverdunners zoals sintrom, marcoumar of acenocoumarol? Geef dit dan vóór de behandeling door op de pijnpoli. In overleg met uw arts moet u tijdelijk stoppen met deze medicijnen.

De behandeling

Op de afgesproken dag en tijd meldt u zich bij de pijnpoli. Een verpleegkundige of doktersassistente begeleidt u naar de behandelkamer.

U neemt plaats op de behandeltafel. U ligt u op uw rug. U krijgt een infuus, waardoor u antibiotica en verdoving krijgt toegediend. Bij de verdoving gaat het zoals eerder gemeld om een lichte vorm van narcose, ook wel een roesje genoemd. Pas als u goed verdoofd bent, begint de behandeling. De huid wordt ontsmet met een roze vloeistof. U krijgt een prik in uw wang. Daarna wordt de juiste positie van de naald bepaald met röntgenfoto’s en zo nodig een kleine hoeveelheid contrastvloeistof. Als dat nodig is, controleren we de juiste plaats van de naald ook met enkele teststroompjes. Daarna spuiten we een verdovende vloeistof in. Vervolgens wordt de naald verwarmd met radiofrequente stroom. Warmte heeft invloed op de pijngeleiding. Hierdoor worden uw pijnklachten meestal minder.

Na de behandeling

Na de behandeling gaat u in bed naar de rustruimte of de uitslaapkamer. Als alles goed gaat, mag u daarna naar huis. In totaal verblijft u een paar uur in het ziekenhuis.

Pijn na de behandeling

Het kan zijn dat u na de behandeling pijn heeft op de plaats waar u geprikt bent. Ook kan het zijn dat de pijn die u al had, tijdelijk erger wordt. De oorspronkelijke pijn veroorzaakt door trigeminus neuralgie kan nog één of twee weken blijven voortduren. Als u nog medicijnen gebruikt, kunt u die in overleg met uw arts langzaam afbouwen als de napijn is verdwenen. U kunt voor de napijn pijnstillers innemen, zoals paracetamol.

U kunt na uw behandeling een doof gevoel in het deel van uw gezicht hebben waar u eerder de pijn voelde. Het is namelijk niet altijd mogelijk het gevoel volledig intact te laten. Om de pijn weg te krijgen, moet de zenuw een beetje worden beschadigd. U zult geen volledig doof gevoel krijgen. In de meeste gevallen verdwijnt het dove gevoel dat u heeft in de maanden na de behandeling deels of helemaal. Dat betekent niet dat u dan weer pijn krijgt.

Bijwerkingen en complicaties

 • Als mogelijke bijwerking van de behandeling volgens Sweet kan er een bloedvaatje geraakt worden. Daardoor kunt u dan een bloeduitstorting in de wang krijgen.
 • Uiterst zelden komen bij het inbrengen van de elektrode via het wangslijmvlies mondbacteriën in het hersenvocht. Er kan dan een hersenvliesontsteking optreden. In dat geval krijgt u binnen zes uur hoge koorts, hoofdpijn en een stijve nek. U moet dan zo spoedig mogelijk een antibioticabehandeling krijgen. Deze complicatie treedt nooit later dan zes uur na de behandeling op. Als u na de behandeling binnen zes uur koorts krijgt boven 38,5 °C, moet u onmiddellijk contact opnemen met de pijnpoli of buiten kantooruren met de spoedeisende hulp. U vindt de contactgegevens onderaan deze webpagina.
 • Vrouwen kunnen opvliegers krijgen. Ook kan het menstruatiepatroon korte tijd verstoord zijn.
 • Gebruikt u de anticonceptiepil? Houdt u er dan rekening mee dat deze tot de eerstvolgende menstruatie niet meer betrouwbaar is. Gebruik eventueel een aanvullend anticonceptiemiddel zoals een condoom.
 • Bent u diabetespatiënt? Houdt u er dan rekening mee dat uw bloedsuiker een paar dagen verhoogd kan zijn. Ook kan het zijn dat u tijdelijk wat vocht vasthoudt.
 • Krijgt u na de behandeling last van kortademigheid? Neem dan contact op met de anesthesioloog of uw huisarts. Dit kan het gevolg zijn van een allergische reactie.

De resultaten

In het algemeen heeft de behandeling volgens Sweet een positief resultaat. De pijnklachten kunnen binnen een half tot tien jaar echter terugkomen, omdat de behandelde zenuw weer aangroeit. Uw arts kan de behandeling volgens Sweet zo nodig herhalen bij terugkeer van de pijn.

Vragen

Heeft u vragen of ervaart u klachten na de ingreep? Neem dan contact op met de pijnpoli. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur via telefoonnummer 088 979 23 16.

Bij urgente klachten buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp (SEH) van HMC Westeinde. Het telefoonnummer is: 088 979 23 80.

Behandeling van aangezichtspijn met een zenuwblokkade

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis