Behandeling met Infliximab bij chronische darmziekte

In overleg met uw Maag-, Darm-, Leverarts (MDL-arts) krijgt u het medicijn Infliximab voor de behandeling van uw darmziekte. Het doel van de behandeling is om ontstekingen in de darmen tot rust te brengen. U moet voor de behandeling een paar uur in het ziekenhuis verblijven. Op deze webpagina vindt u informatie over het medicijn, wat de bijwerkingen kunnen zijn, en hoe de behandeling verloopt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Interne geneeskunde HMC Antoniushove, HMC Bronovo en HMC Westeinde 088 979 43 07

Interne oncologie-hematologie HMC Antoniushove 088 979 43 34

ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over behandeling met Infliximab bij chronische darmziekte

In overleg met uw Maag-, Darm-, Leverarts (MDL-arts) krijgt u het medicijn Infliximab voor de behandeling van uw darmziekte. Het doel van de behandeling is om ontstekingen in de darmen tot rust te brengen. U moet voor de behandeling een paar uur in het ziekenhuis verblijven. Op deze webpagina vindt u informatie over het medicijn, wat de bijwerkingen kunnen zijn, en hoe de behandeling verloopt.

Uw afspraak

U kunt zich melden in het _____________________________________________

Op afdeling __________________________________________________________________

Wat is Infliximab

Infliximab is een geneesmiddel dat ontstekingen kan afremmen bij onder andere de ziekte van Crohn en Colitis Ulserosa. Infliximab remt een eiwit dat een rol speelt bij ontstekingen. Het medicijn heeft vaak snel effect wanneer u het goed verdraagt en u kunt het langdurig gebruiken.

Wat is een Infliximabbehandeling

U krijgt Infliximab toegediend via een infuus. De behandeling vindt volgens een vast schema plaats: na de eerste behandeling heeft u een tweede behandeling na twee weken en een derde behandeling na zes weken. Daarna vindt de behandeling om de acht weken plaats, tenzij uw behandelend arts samen met u anders besluit. Hoe vaak u een behandeling met Infliximab krijgt is afhankelijk van uw ziekteverloop.

Voorbereiding

Voorafgaand aan de behandeling wil uw MDL-arts infecties zoals tuberculose, hepatitis en HIV uitsluiten. Als u een infectie heeft kan deze namelijk door de behandeling verergeren. U moet daarom voor elke behandeling een vragenformulier invullen met vragen over mogelijke infecties. U vindt het vragenformulier onderaan deze webpagina. Bij de volgende behandeling krijgt u een vragenformulier van de verpleegkundige op de afdeling.

Afspraak wijzigen

Een afspraak voor een behandeling kan verzet worden naar uiterlijk vijf dagen voor of vijf dagen na de afgesproken datum via telefoonnummer: 088 979 43 07.

Behandeling

U meldt zich op de afdeling bij de afdelingssecretaresse. De verpleegkundige brengt u naar de kamer waar u het infuus gaat krijgen.

 • De verpleegkundige neemt samen met u de vragenlijst door die u heeft ingevuld
 • De verpleegkundige brengt het infuus in uw arm in
 • De eerste vier behandelingen duren 2 tot 3 uur. Als u geen last heeft van bijwerkingen duren de volgende behandelingen 1 uur
 • Tijdens het inlopen van het medicijn controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols, bloeddruk en temperatuur
 • Tijdens de behandeling mag u op bed liggen of op een stoel zitten. U mag ook lopen met een infuusstandaard
 • Op de kamer bevindt zich een toilet waar u gebruik van kunt maken
 • U mag tijdens de behandeling gewoon eten en drinken
 • Na de laatste controle verwijdert de verpleegkundige het infuus

Mogelijke bijwerkingen

Tijdens de behandeling houdt de verpleegkundige in de gaten of u last krijgt van een van de volgende mogelijke bijwerkingen:

 • Koorts
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Diarree
 • Misselijkheid/braken
 • Benauwdheid, druk op de borst
 • Ademhalingsproblemen
 • Transpireren
 • Spierpijn
 • Gewrichtsklachten
 • Zere keel
 • Zwelling in het gezicht, handen, of lippen
 • Huidreacties (jeuk, uitslag, netelroos)

Als u tijdens de behandeling merkt dat u een van bovenstaande bijwerkingen krijgt, moet u de verpleegkundige waarschuwen.

Naar huis

U kunt na de behandeling zelf naar huis gaan. U heeft geen begeleiding nodig. Neemt u contact op met de polikliniek wanneer u een van de bovenstaande bijwerkingen krijgt.

Buiten de aangegeven tijden kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp op telefoonnummer 088 979 23 80 (HMC Westeinde).

Vragenformulier

Wilt u bij elke behandeling de volgende vragenlijst invullen? Indien een van de vragen met ‘ja’ is beantwoord, moet u dit doorgeven aan de verpleegkundige op de afdeling voor de behandeling.
ja nee

   Ja  Nee
1. Heeft u de afgelopen dagen koorts gehad?     
2. Heeft u de afgelopen dagen keelpijn gehad?    
3. Heeft u huidinfecties zoals steenpuisten of wonden?    
4. Heeft u benauwdheidsklachten of moet u vaak hoesten?    
5. Heeft u pijn bij het plassen?    
6. Heeft u bijwerkingen gekregen van het vorige Infliximab-infuus?    
7. Heeft u onlangs antibiotica gebruikt?    
8. Wordt u binnenkort opgenomen voor een operatie?    
9. Heeft u de afgelopen periode contact gehad met iemand
met tuberculose?
   

Behandeling met Infliximab bij chronische darmziekte

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis