Behandeling met fosfor-32 bij polycythaemia vera

Uw arts heeft een behandeling met fosfor (P-32) bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over de behandeling en welke voorbereidingen nodig zijn.

Specialismen en team

Afspraak en contact

afdeling Nucleaire geneeskunde HMC Westeinde

088 979 22 43
ma t/m vr van 08.00 -17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over behandeling met fosfor-32 bij polycythaemia vera

Uw arts heeft een behandeling met fosfor (P-32) bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde aangevraagd. Op deze webpagina leest u over de behandeling en welke voorbereidingen nodig zijn.

Datum onderzoek:    

Tijd injectie:    

Afdeling:
HMC Westeinde
Route blauw
2e etage, kamer A2-20
Telefoonnummer 088 979 22 43

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk drie dagen voor de afspraak) het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht. Het materiaal voor de behandeling is kostbaar.

Doel van de behandeling

Vanwege een afwijkend bloedbeeld zult u worden behandeld met fosfor. Dit is een radioactieve stof die via een ader wordt toegediend. De radioactieve stof zal opgenomen worden in het beenmerg. Daar geeft het straling af die in de meeste gevallen leidt tot een verbetering van het bloedbeeld. Het effect begint binnen enkele dagen tot weken en duurt een aantal maanden.

Voor algemene informatie over radioactieve straling en de afdeling Nucleaire Geneeskunde verwijzen wij u naar de webpagina ‘Nucleaire Geneeskunde’. U kunt deze webpagina vinden op de website van het HMC.

Voorbereidingen

 • Voor deze behandeling kunt u gewoon eten, drinken en uw eventuele medicijnen innemen.
 • Wanneer de mogelijkheid bestaat dat u zwanger bent of als u borstvoeding geeft, moet u voor de behandeling contact opnemen met de afdeling Nucleaire Geneeskunde. Radioactief fosfor mag niet tijdens de zwangerschap worden toegediend.

De behandeling

U meldt zich bij de afdeling Nucleaire Geneeskunde. De laborant brengt u naar de behandelkamer. Eerst wordt een infuusnaaldje ingebracht in een ader in uw arm. De nucleaire geneeskundige gaat via het infuusnaaldje de radioactieve vloeistof toedienen. Dat duurt een paar minuten. Hierna wordt het infuusnaaldje weer verwijderd. Van de radioactieve vloeistof merkt u niets.
Na de injectie kunt u weer naar huis of naar de verpleegafdeling (als u bent opgenomen in het ziekenhuis).
De behandeling levert geen gevaar op voor u en uw omgeving. Er zijn dus geen beperkingen in de omgang met andere mensen, inclusief kinderen.

Tijdelijke leefregels

 • De eerste vier dagen na de injectie zal een kleine hoeveelheid van het fosfor het lichaam via de urine verlaten. Andere mensen zouden hiermee in aanraking kunnen komen. Daarom krijgt u een aantal leefregels mee voor hygiëne en veiligheid. Deze regels zijn erop gericht andere personen (zoals verzorgers of huisgenoten) niet met de radioactiviteit in contact te laten komen. De leefregels zijn:
 • Probeer minstens 1,5 liter per dag te drinken.
 • Het is belangrijk om zittend te plassen om besmetting van de toiletruimte te voorkomen. Spoel na gebruik van het toilet tweemaal door. Gebruik altijd toiletpapier en was meteen uw handen goed, liefst op het toilet. Eenmaal per dag moet het toilet goed schoongemaakt worden. Het is het beste om hierbij handschoenen te dragen. Gebruik hiervoor bij voorkeur wegwerphandschoenen of anders huishoudhandschoenen die u alleen voor deze werkzaamheden gebruikt.
 • Mocht er per ongeluk toch urine naast het toilet zijn gemorst, dan moet deze meteen opgeruimd te worden. U kunt hiervoor toiletpapier of een tissue gebruiken en deze in het toilet wegspoelen. Vervolgens dienen de handen weer goed te worden gewassen.
 • Gebruik bij incontinentie bij voorkeur een luier of luierbroekje. Het incontinentiemateriaal dient gedurende zeven dagen bewaard te worden in een plastic zak. Na deze tijd mag de zak bij het huishoudelijk afval.
 • Kleding of beddengoed waarop urine is gemorst, moet direct gewassen worden in de wasmachine.
 • Mocht u zich onverhoopt snijden of een andere lichte verwonding oplopen, houdt dan het wondje onder de lopende kraan totdat het ophoudt met bloeden. Dek vervolgens het wondje goed af. Spoel de bloedresten helemaal weg en was zorgvuldig uw handen.
 • Wordt u binnen deze vier dagen opgenomen in bijvoorbeeld het ziekenhuis, dan moet u deze leefregels aan het personeel laten lezen.

Na de behandeling

De straling die door het radioactief fosfor wordt uitgezonden, zorgt voor een langdurige bestraling van binnenuit. Doordat deze straling over een langere periode wordt afgegeven, kan het even duren voor het effect hiervan merkbaar wordt. Indien noodzakelijk kan de behandeling worden herhaald, na controle van uw bloed.
Na de therapie blijft u onder controle van uw behandelend arts. Ongeveer na twee weken wordt uw bloed gecontroleerd, om een eventuele daling van bloedplaatjes en witte bloedcellen te volgen. Door de bestraling kan de bloedaanmaak verminderd zijn, waardoor afname van rode en witte bloedcellen kan optreden.

Contact

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, dan kunt u het secretariaat van Nucleaire Geneeskunde bellen. Het secretariaat is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088 979 22 43.

 

Behandeling met fosfor-32 bij polycythaemia vera

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis