Behandeling met een korset

Een korset is een middel om een breuk aan de wervelkolom te genezen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Polikliniek Neurochirurgie
HMC Antoniushove en 
HMC Westeinde 088 979 43 65
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Verpleegafdeling Neurochirurgie
HMC Westeinde 088 979 21 67
Spoed, buiten kantooruren

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over de behandeling met een korset

Een korset is een middel om een breuk aan de wervelkolom te genezen.

Wat is een behandeling met een korset?

Oorzaak

De wervelkolom bestaat uit zeven halswervels, twaalf borstwervels en vijf lendenwervels. Deze wervels zijn verbonden met gewrichtjes, banden en spieren. Hierdoor is de wervelkolom stabiel en toch beweeglijk.

 korset_vh_folder_h1146_fig_1.gif

Zijaanzicht van de wervelkolom

Schade aan de wervelkolom bestaat vaak uit een of meer breuken in de wervels. Soms zijn ook de banden en spieren beschadigd. Hierdoor is de wervelkolom minder stabiel.

Behandeling

Vaak kunnen we schade aan de wervelkolom behandelen met een korset. Soms is (alsnog) een operatie nodig aan de rug.

Werking van het korset

Er bestaan veel verschillende soorten korsetten. Welk korset u draagt, hangt onder meer af van het soort letsel dat u heeft opgelopen. Uw arts bespreekt dit met u.

 korset_vh_folder_h1146_fig_2_3.png

Twee voorbeelden van korsetten. Links de Somibrace, rechts het LumboLoc-korset.

Het korset zorgt ervoor dat u uw wervelkolom zo min mogelijk kunt bewegen. Zo kunnen de delen van de wervelkolom waar een breuk in zit, aan elkaar vastgroeien. Het korset voorkomt ook dat de wervels verschuiven en zo de zenuwwortels of het ruggenmerg afknellen. Het herstel duurt over het algemeen twaalf weken. Soms is dat langer. Vooral in het begin kunt u het dragen van het korset als onprettig ervaren.

Dragen van het korset

Draag het korset altijd volgens de afspraken. Anders vergroot u de kans dat de rugwervels verplaatsen. Daardoor ontstaat druk op de zenuwwortels of het ruggenmerg. Dat kan leiden tot blijvende schade aan de zenuwen.

Overeind komen

Draag het korset altijd als u overeind komt, omdat de belasting op de wervelkolom dan toeneemt. Doe het korset aan als u nog ligt. Dit oefenen we met u in het ziekenhuis.

In bed

Alleen wanneer u in bed ligt, kunt u het korset afdoen. Als u platligt, belast u de wervelkolom namelijk bijna niet. Terwijl u in bed ligt, mag u zich op uw zij draaien. Het is dan wel belangrijk dat u uw hoofd ondersteunt met een kussen. Op die manier vormen uw rug- en nekwervels een zo recht mogelijke lijn. U mag het hoofdeinde van uw bed maximaal 45 graden omhoog zetten. Zolang het hoofdeinde van het bed uw nek maar ondersteunt. Als u het hoofdeinde verder omhoogzet, moet u in bed het korset dragen.

harde_halskraag_vh_folder_h1139_fig_3.gif

Het hoofdeinde van uw bed mag onder een hoek van maximaal 45 graden omhoog staan.

Bezoek aan de polikliniek

Kort na het aanmeten van het korset, maken we een röntgenfoto van uw wervelkolom. Dat doen we om de stand van uw wervels te controleren. Meestal kunt u daarna gewoon naar huis. Soms is het nodig dat u voor uw herstel tijdelijk verblijft op een zorgafdeling of in een verpleeghuis.

Zes weken na start van de behandeling maken we een röntgenfoto van de wervelkolom. Uw HMC-arts controleert hoe het met u gaat en beoordeelt de röntgenfoto. De arts kijkt hierbij alleen naar een mogelijke verschuiving van de wervels. De genezing van de breuk is pas zichtbaar na ongeveer twaalf weken. Dan maken we een CT-scan van de wervels om de genezing te beoordelen. Uw arts bespreekt hoe het met u gaat en hoe de genezing van de breuk verloopt.

Soms besluit de arts eerder of later een röntgenfoto te laten maken, bijvoorbeeld al na twee weken. Dat hangt af van het soort letsel aan de wervelkolom.

Wilt u uw korset tijdens de behandeling laten aanpassen? Neem dan contact op met de Gipskamer van HMC, via telefoonnummer 088 979 23 91, op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Na de behandeling

Wanneer uw wervelkolom voldoende is hersteld, bespreekt uw arts dit met u. Vanaf dat moment heeft u het korset niet meer nodig. Omdat u de rugspieren tijdens de behandeling minder heeft gebruikt, voelen deze bij het afdoen van het korset zwak aan. Vaak is het daarom prettig om het dragen van het korset langzaam af te bouwen, over een periode van één tot twee weken. U kunt bijvoorbeeld het korset in de eerste dagen één uur per dag afdoen, daarna twee keer per dag één uur, enzovoort, tot u weer met vertrouwen kunt bewegen. Een behandeling door een fysiotherapeut is niet noodzakelijk, maar u kunt er wel voor kiezen.

Operatie

In sommige gevallen herstellen uw wervels onvoldoende of verslechtert de stand van de wervels. Dit merkt u niet altijd. De arts kan dan besluiten om alsnog een operatie uit te voeren. In dat geval bespreekt uw arts dit met u.

Douchen

Als u het korset draagt, is het vaak moeilijk om uzelf te verzorgen. Het helpt dan als u hulp van iemand krijgt. U kunt zich (laten) wassen in liggende houding, omdat het korset dan af mag. Ook kunt u douchen met de meeste korsetten. Na het douchen, kunt u het korset afdrogen met een handdoek. Vervang de natte voering (als dat mogelijk is) door een droge.

Dagelijks leven

U kunt een groot deel van uw normale dagelijkse bezigheden uitvoeren wanneer u het korset draagt. Let hierbij op de volgende zaken:

 • Ga niet intensief sporten of fietsen.
 • Bestuur geen auto of (motor)fiets. Door het korset bent u namelijk minder beweeglijk. U mag wel het openbaar vervoer nemen of meerijden in een auto.
 • Til geen voorwerpen die zwaarder zijn dan twee kilogram.
 • Als u last krijgt van uw rug tijdens uw dagelijkse bezigheden, rust dan goed uit.
 • Wissel lopen, staan, zitten en liggen ongeveer om de twintig minuten af. Het afwisselen van uw positie voelt over het algemeen het prettigst.
 • Draag goede schoenen.
 • Kijk goed of u zich op een gelijke of ongelijke ondergrond bevindt.
 • Ken uw grenzen.

Wanneer moet u contact opnemen met HMC?

Neem contact als u zich ongerust voelt of als u nieuwe klachten ontwikkelt. Let vooral op

 • toenemende pijn
 • tintelingen
 • krachtsverlies

in uw rug, armen en benen.

Behandeling met een korset

Waarom HMC?

 • Persoonlijke begeleiding en informatie op maat
 • Behandeling door een gespecialiseerd team
 • Zorg en behandeling van bewezen kwaliteit
 • Voor iedereen