Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas

Bij u is de diagnose “overactieve blaas” gesteld. Dit betekent dat u vaak kleine beetjes moet plassen en moeite heeft om de plas op te houden. Ook kunt u last hebben van ongewild urineverlies. Dit wordt urge-incontinentie genoemd. Andere behandelingen zoals medicijnen en bekkenfysiotherapie hebben bij u onvoldoende resultaat. De toediening van botulinetoxine (Botox) kan mogelijk uitkomst bieden. Op deze webpagina leest u over de behandeling met botulinetoxine.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Vragen of aanvragen van herhaalrecepten via E-consult in patientenportaal mijnHMC

Ook kunt u ma t/m vr contact opnemen met de polikliniek Urologie

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas

Bij u is de diagnose “overactieve blaas” gesteld. Dit betekent dat u vaak kleine beetjes moet plassen en moeite heeft om de plas op te houden. Ook kunt u last hebben van ongewild urineverlies. Dit wordt urge-incontinentie genoemd. Andere behandelingen zoals medicijnen en bekkenfysiotherapie hebben bij u onvoldoende resultaat. De toediening van botulinetoxine (Botox) kan mogelijk uitkomst bieden. Op deze webpagina leest u over de behandeling met botulinetoxine.

Deze behandeling kan op twee verschillende manieren worden uitgevoerd:
• onder lokale verdoving op de polikliniek Urologie;
• onder algehele verdoving op de operatiekamer.

Bij een lokale verdoving betreft het een dagopname. Bij een algehele verdoving wordt u meestal één dag opgenomen in het ziekenhuis.

Wat is Botox?

Botulinetoxine is een middel dat de overdracht van signalen van zenuwen naar spieren onderbreekt. Wanneer botulinetoxine in een spier wordt gespoten, kan die spier geen signaal meer ontvangen. Deze spier wordt verlamd. Na injectie van botulinetoxine in de blaasspier verdwijnen bij ongeveer 70% van de patiënten de klachten ten gevolge van de overactieve blaas.

Onder lokale verdoving op de polikliniek Urologie

Voorbereiding

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan zal de uroloog met u bespreken hoeveel dagen voor de ingreep u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.

Praktische informatie over de dagopname en de gang van zaken in het ziekenhuis krijgt u bij het maken van de afspraak. U hoeft voor een lokale verdoving niet nuchter te zijn.

De behandeling

Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige van de polikliniek Urologie brengt één uur voor de botulinetoxine behandeling de lokale verdoving in de blaas via een eenmalige katheter. Deze verdoving moet u tot aan de botulinetoxine behandeling in de blaas houden.
De behandeling vindt plaats op de polikliniek Urologie. U ligt tijdens de behandeling met uw benen in beensteunen. De uroloog brengt een cystoscoop (instrument om in de blaas te kijken) in uw plasbuis. Via deze cystoscoop injecteert de uroloog met een injectienaald op 10 tot 25 plaatsen botulinetoxine in de blaasspier. De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten. Als de behandeling klaar is, wordt de blaas via een eenmalige katheter geleegd.

Op de verpleegafdeling

Na de behandeling gaat u terug naar de verpleegafdeling. Zodra u heeft geplast en de blaas goed leeg is, mag u naar huis. Om te zien of de blaas goed leeg is, wordt er een echo van de blaas gemaakt.

Onder algehele verdoving op de operatiekamer

Voorbereiding

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Dan zal de uroloog met u bespreken hoeveel dagen voor de ingreep u moet stoppen met deze medicijnen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over, neemt u dan contact op met de polikliniek Urologie.

Praktische informatie over uw opname en de gang van zaken in het ziekenhuis krijgt u tijdens het preoperatief spreekuur. Tijdens dit spreekuur heeft u een gesprek met de anesthesioloog, een arts die gespecialiseerd is in het toedienen van de verdoving. Daarna ziet u een verpleegkundige en een apothekersassistente.
U moet voor de behandeling nuchter zijn. Dit betekent dat u niets mag eten en drinken. De anesthesioloog bespreekt met u vanaf hoe laat u niet meer mag eten en drinken.

De behandeling

Op de afdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige brengt u naar de operatiekamer. Medewerkers van de anesthesie zullen u hier ontvangen en via een infuus de verdoving toedienen.
U ligt tijdens de operatie met uw benen in beensteunen. De uroloog brengt een cystoscoop (instrument om in de blaas te kijken) in uw plasbuis. Via deze cystoscoop injecteert de uroloog met een injectienaald op 10 tot 25 plaatsen botulinetoxine in de blaasspier. De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten.
Als de behandeling klaar is, wordt via de plasbuis een katheter (dun slangetje) ingebracht om de blaas rust te geven en om de urine af te voeren.

Op de verpleegafdeling

Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Hier wordt uw bloeddruk en ademhaling gecontroleerd. Als u goed wakker bent, wordt u teruggebracht naar de verpleegafdeling. U krijgt eerst wat te drinken. Als dit goed gaat, krijgt u wat te eten. Als u misselijk bent of pijn heeft, dan kunt u dit tegen de verpleegkundige zeggen. U krijgt hier dan medicijnen voor. Zodra u heeft geplast en de blaas goed leeg is, mag u naar huis. Om te zien of de blaas goed leeg is, wordt er een echo van de blaas gemaakt.

Na de behandeling

Soms kan na de injecties de urine iets bloederig zijn. Dit gaat vanzelf over door goed te drinken. Drink dagelijks minimaal 1,5 liter vocht per dag. Hierdoor wordt de blaas goed gespoeld.
Het is belangrijk dat u in de eerste week na de behandeling van een alcoholhoudende drank niet meer dan één glas per dag drinkt.

Om de genezing te bevorderen is het verstandig om gedurende twee weken niet te fietsen. Geslachtsgemeenschap na de behandeling is toegestaan.
Het kan drie dagen tot drie weken duren voordat u resultaat merkt van de behandeling. Botulinetoxine werkt zes tot 12 maanden. Als het is uitgewerkt, kan de behandeling herhaald worden.

Als u pijn heeft, mag u paracetamol innemen volgens de op de verpakking staande dosering. U kunt het gebruik van deze pijnstiller afbouwen als de pijn afneemt.

Complicaties

Als u na de behandeling last krijgt van onderstaande klachten, adviseren wij u contact met ons op te nemen:

  • U heeft koorts boven 38,5° C of u heeft langer dan 24 uur 38,0° C koorts.
  • U kunt niet meer plassen, of kunt niet volledig meer uitplassen. U moet dan tijdelijk enkele keren per dag katheteriseren met een eenmalige katheter. Wanneer dit nodig is, krijgt u van de (continentie)verpleegkundige informatie en instructie hierover.
  • U heeft hevige buikpijn die niet verdwijnt na het innemen van pijnstillers.
  • U heeft meerdere dagen last van bloed in de urine. Het bloeden wordt niet minder en de urine is donkerrood van kleur.
  • Als u bloed en enkele bloedstolsels met urine uitplast.
  • Als u veel vaker moet plassen dan voor de behandeling.

Overdag kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. ’s Nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de de afdeling Spoedeisende Hulp.

Bericht van verhindering

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Urologie om u af te melden. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Contact

Deze webpagina geeft algemene informatie over de behandeling. Heeft u na het lezen van de webpagina nog vragen kijkt u dan op www.allesoverurologie.nl.

Continentie consulent: 088 979 60 24

Uw vragen kunt u ook stellen via e-consult via het patiëntenportaal ‘mijnHMC’. Kijk op: www.haaglandenmc.nl en kies voor ‘Mijn HMC’.
Houd uw DigiD code gereed.

Bij spoed bel de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis