Behandeling met abatacept (Orencia®)

Op deze webpagina vindt u informatie over de met u besproken behandeling met het medicijn abatacept. Het doel van de behandeling is het ontstekingsproces tot rust te brengen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde

088 979 17 41
ma t/m vr van 08.00 – 17.00 uur

Locatie

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Over behandeling met abatacept (Orencia®)

Op deze webpagina vindt u informatie over de met u besproken behandeling met het medicijn abatacept. Het doel van de behandeling is het ontstekingsproces tot rust te brengen.

Behandeling met abatacept

Bij een reumatische aandoening valt het eigen afweersysteem het eigen lichaam aan. Abatacept, de werkzame stof van Orencia®, is een eiwit dat ervoor zorgt dat deze aanval niet doorzet. Het onderdrukt de werking van de T-lymfocyten. Het remt de verdere aantasting van de gewrichten en vermindert de pijn en de zwelling ervan. Abatacept werkt langzaam in. Het kan tot enkele maanden na de start van de behandeling duren voordat u het effect merkt.

Abatacept wordt (meestal in combinatie met methotrexaat/MTX) gebruikt voor de behandeling van actieve reumatoïde artritis. Het kan voorgeschreven worden aan patiënten bij wie andere geneesmiddelen tegen reumatoïde artritis, waaronder tenminste één TNF-remmer (biological), niet goed werken.

Het toedienen van abatacept vindt altijd plaats in het ziekenhuis. U krijgt een infuus waardoor het medicijn wordt gegeven. Dit duurt ongeveer 30 minuten. De hoeveelheid die u krijgt van het medicijn is afhankelijk van uw gewicht. De eerste maand krijgt u 1 x per 2 weken (3 doses) abatacept, daarna krijgt u 1 x per 4 weken abatacept.

Controle

Tijdens het inlopen van het medicijn via het infuus worden uw bloeddruk, hartfrequentie en temperatuur gecontroleerd.

Ook kan er bloed bij u worden afgenomen voor de driemaandelijkse poliklinische controle.

Bijwerkingen van abatacept

Als er een reactie of bijwerking optreedt, gebeurt dit meestal tijdens het inlopen van het medicijn.

U kunt last krijgen van:

  • huiduitslag, jeuk;
  • hoofdpijn;
  • misselijkheid;
  • moeite met ademen;
  • hoger of lager worden van de bloeddruk.

Als u last krijgt van een reactie of bijwerking kan de toediening van abatacept vertraagd of onderbroken worden. Zo nodig wordt een anti-allergiemiddel toegediend. Tijdens het geven van abatacept zult u dan ook goed in de gaten gehouden worden door een arts of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen op de langere termijn

Door het gebruik van abatacept kunt u een grotere kans op infecties krijgen. Neem daarom altijd de temperatuur op wanneer u zich ziek voelt. Neem bij koorts of andere tekenen van infectie, bijvoorbeeld een wondje met pus, altijd contact op met uw reumatoloog.

Operaties en andere ingrepen

Bij het gebruik van abatacept loopt u meer risico op infecties na een operatie en op een vertraagde genezing van wonden. Daarom wordt geadviseerd om niet eerder dan drie maanden na de laatste abatacept toediening een (geplande) operatie, of andere ingreep, te ondergaan. Met de volgende toediening van abatacept moet gewacht worden totdat de wond genezen is.

Combinatie met andere medicijnen

Het gelijktijdig gebruik van verschillende medicijnen is niet altijd veilig. Vertel uw huisarts, uw tandarts en uw specialist altijd welke medicijnen u gebruikt. Denk hierbij ook aan uw eventuele gebruik van zelfzorgmedicatie.

Aandachtspunt voor patiënten met suikerziekte

Op de dag dat u abatacept hebt gekregen, kan de uitslag van uw glucosemeting onbetrouwbaar zijn. U kunt de dosering van uw insuline niet op deze uitslag afstemmen. Bloedglucosemeetsystemen gebaseerd op glucose dehydrogenase pyrroloquinone (GDH-PQQ) kunnen reageren met de in abatacept aanwezige maltose. Dit leidt tot een niet correcte uitslag van de bloedglucosewaarden op de dag waarop u het infuus met abatacept heeft gekregen. U kunt uw insulinedosering hier dus niet op baseren. U dient uw eigen standaard dosering insuline te gebruiken.

Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger of overweegt u een zwangerschap? Overleg dan altijd eerst met uw reumatoloog. Er is namelijk nog onvoldoende bekend over het effect van abatacept op de ontwikkeling van een ongeboren kind. Ook is niet bekend of abatacept in de moedermelk terechtkomt.

Vaccinaties

Tijdens de behandeling met abatacept mag u geen vaccinaties krijgen met verzwakt levend vaccins. Het gaat om vaccinaties tegen bijvoorbeeld:
bof, mazelen, rode hond (BMR), gele koorts, orale poliovaccin, orale tyfusvaccin of BCG. Voordat u op reis wilt gaan, adviseren we u altijd eerst contact op te nemen met een vaccinatie poli bij de GGD voor algemeen advies.

Wij adviseren u om u jaarlijks tegen griep (influenza; is een dood vaccin) te laten vaccineren door uw huisarts.

Abatacept heeft geen invloed op het effect van de griepprik. U kunt deze dus gewoon bij uw huisarts halen. We adviseren om voor overige vaccinaties eerst met uw huisarts of reumatoloog te overleggen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Neem dan contact op met uw reumatoloog of reumaconsulente. Dat kan op werkdagen van 08.00 - 16.30 uur via telefoonnummer 088 979 17 41.

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de websites www.zorginstituutnederland.nl en op www.apotheek.nl.

Voor deze informatie is gebruikgemaakt van een voorlichtingsfolder van het LUMC in Leiden.

Behandeling met abatacept (Orencia®)

Reumatologie
Waarom HMC?

  • Speciaal spreekuur: handen
  • Snel overleg met andere specialisten
  • Hulp bij omgaan met reuma