Behandeling door Plastische Chirurgie. Informatie over wel of geen vergoeding

Een aantal behandelingen op het gebied van de plastische chirurgie valt niet of maar deels onder de verzekerde zorg. Voor sommige behandelingen moet er eerst toestemming worden gevraagd aan uw zorgverzekeraar en voor andere behandelingen geldt dat deze zeker niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Deze webpagina informeert u over de mogelijkheden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
HMC Gezondheidscentrum Wassenaar
088 979 44 99
ma t/m vr van 08.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

205.000 eerste polikliniek consulten
32.000 klinische opnames per jaar
155.000 verpleegdagen
60.000+ patiënten per jaar op de SEH
350 medisch specialisten

Behandeling door Plastische Chirurgie. Informatie over wel of geen vergoeding

Een aantal behandelingen op het gebied van de plastische chirurgie valt niet of maar deels onder de verzekerde zorg. Voor sommige behandelingen moet er eerst toestemming worden gevraagd aan uw zorgverzekeraar en voor andere behandelingen geldt dat deze zeker niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar. Deze webpagina informeert u over de mogelijkheden.

Deze webpagina bestaat uit drie onderdelen:

 1. Informatie over de aanvraag van een offerte.
 2. Informatie over de aanvraag van een machtiging bij uw zorgverzekeraar.
 3. Informatie over zorg die deels verzekerd en deels onverzekerd is.

Informatie over de aanvraag van een offerte

De plastisch chirurg heeft met u besproken dat de behandeling die u wenst te ondergaan niet onder verzekerde zorg valt. Het ziekenhuis stuurt u dan een offerte met daarin de kosten van de behandeling. Besluit u hierna dat u de ingreep wilt ondergaan? Dan plannen wij de behandeling zodra de betaling binnen is. Het behandeltraject is afhankelijk van de soort ingreep en hetgeen de plastisch chirurg met u besproken heeft.

Hieronder beschrijven we de werkwijze rond een offerte-aanvraag:

 • HMC stuurt u een offerte voor de gewenste behandeling.
 • Als u akkoord bent, betaalt u deze behandeling.
 • Uw betaling wordt verwerkt.
 • Er wordt een aantekening in uw dossier gemaakt dat de betaling ontvangen is.
 • Na verwerking van de betaling (dit duurt ongeveer vijf dagen) zal de secretaresse u telefonisch benaderen om een afspraak te maken. Het behandeltraject is afhankelijk van de soort ingreep en hetgeen de plastisch chirurg met u besproken heeft. U kunt ook zelf contact met ons opnemen via: info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl.
 • De offerte vervalt drie maanden na dagtekening of per 31 december van het jaar.
 • Nadat de hele behandeling is afgesloten (inclusief nacontroles en dergelijke), ontvangt u binnen drie maanden van het ziekenhuis de officiële nota.

Informatie over de aanvraag van een machtiging bij uw verzekeraar

De plastisch chirurg heeft met u besproken dat voor vergoeding van uw behandeling toestemming nodig is van de zorgverzekeraar. Wij kunnen deze ingreep pas in gang zetten nadat wij toestemming van uw verzekeraar binnen hebben gekregen.

Hieronder beschrijven we de werkwijze:

 • De secretaresse van de afdeling Plastische Chirurgie vraagt bij uw verzekeraar toestemming voor de behandeling.
 • U ontvangt het besluit van de verzekeraar (goedkeuring/afkeuring) per brief.
 • Dit besluit wordt verwerkt in uw dossier.

Als uw ziektekostenverzekeraar toestemming geeft voor de behandeling, is de werkwijze als volgt:

 • De secretaresse heeft een kopie van het besluit door uw verzekeraar ontvangen. Zij zal vervolgens telefonisch en/of schriftelijk contact met u opnemen om een afspraak in te plannen. Het behandeltraject is afhankelijk van de soort ingreep en hetgeen de plastisch chirurg met u besproken heeft.
 • Via info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl kunt u met dit besluit ook zelf contact met ons opnemen.

Als uw ziektekostenverzekeraar de behandeling afkeurt, kunt u hiertegen in bezwaar gaan bij hen. U kunt ook een afspraak maken bij de Medisch Adviseur van uw verzekeraar. Krijgt u hierna nog steeds geen toestemming van de verzekeraar en/of besluit u de afwijzing te accepteren en wilt u de behandeling toch ondergaan? Dan kunt u overwegen de behandeling zelf te betalen. De werkwijze is dan als volgt:

 • De secretaresse heeft een kopie van de afwijzing door uw verzekeraar ontvangen. Zij zal telefonisch en/of schriftelijk contact met u opnemen om af te stemmen of u een offerte wilt ontvangen. U kunt ook zelf contact met ons opnemen via: info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl.
 • Wilt u de offerte ontvangen? Dan zal HMC u deze toesturen.
 • Als u akkoord bent, betaalt u deze ingreep.
 • Uw betaling wordt verwerkt.
 • Er wordt een aantekening in uw dossier gemaakt dat de betaling ontvangen is.
 • Na verwerking van de betaling (dit duurt ongeveer vijf dagen) zal de secretaresse u telefonisch benaderen om een afspraak te maken. Het behandeltraject is afhankelijk van de soort ingreep en hetgeen de plastisch chirurg met u besproken heeft. U kunt vijf dagen na de betaling ook zelf contact met ons opnemen via: info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl.
 • De offerte vervalt drie maanden na dagtekening of per 31 december van het jaar.

Informatie over zorg die deels verzekerd en deels onverzekerd is

De plastisch chirurg heeft met u besproken dat de huidige borstprothese verwijderd wordt. De verwijdering hiervan is meestal verzekerde zorg: bijvoorbeeld als er sprake is van een lekkage van de prothese.

Het plaatsen van een nieuwe borstprothese valt in specifieke gevallen niet onder verzekerde zorg. U heeft te kennen gegeven hiervoor een offerte te willen ontvangen. Besluit u daarna de behandeling te ondergaan? Dan moeten we de betaling binnen hebben voordat we de behandeling kunnen inplannen.

Hieronder beschrijven we de werkwijze:

Deelaanvraag verzekerde zorg (verwijderen borstprothese):

 • De secretaresse van de afdeling Plastische Chirurgie vraagt toestemming voor de behandeling aan bij uw verzekeraar.
 • U ontvangt het besluit van de verzekeraar (goedkeuring/afkeuring) per brief.
 • Dit besluit wordt verwerkt in uw dossier.

Wanneer de verzekeraar het verwijderen van de borstprothese afwijst:

 • Krijgt u geen toestemming van de verzekeraar en u wilt de behandeling toch ondergaan? Dan kunt u overwegen deze zelf te betalen.
 • De secretaresse heeft een kopie van de afwijzing door uw verzekeraar ontvangen. Zij zal telefonisch en/of schriftelijk contact met u opnemen om af te stemmen of u een offerte wilt ontvangen. U kunt ook zelf contact met ons opnemen via: info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl.
 • Wilt u de offerte ontvangen? Dan zal HMC u deze toesturen.
 • Als u akkoord bent, betaalt u deze behandeling.
 • Uw betaling wordt verwerkt.
 • Er wordt een aantekening in uw dossier gemaakt dat de betaling ontvangen is.
 • Na verwerking van de betaling (dit duurt ongeveer vijf dagen) zal de secretaresse u telefonisch benaderen om een afspraak te maken. Het behandeltraject is afhankelijk van de soort ingreep en hetgeen de plastisch chirurg met u besproken heeft. U kunt vijf dagen na de betaling ook zelf contact met ons opnemen via: info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl.
 • De offerte vervalt drie maanden na dagtekening of per 31 december van het jaar.

Deelaanvraag niet verzekerde zorg (plaatsen nieuwe prothesen):

 • HMC stuurt u ook een offerte voor het plaatsen van de nieuwe prothese(n).
 • Als u akkoord bent, betaalt u deze behandeling.
 • Uw betaling wordt verwerkt.
 • Er wordt een aantekening in uw dossier gemaakt dat de betaling ontvangen is.
 • Na verwerking van de betaling (dit duurt ongeveer vijf dagen) zal de secretaresse u telefonisch benaderen om een afspraak te maken. Het behandeltraject is afhankelijk van de soort ingreep en hetgeen de plastisch chirurg met u besproken heeft. U kunt vijf dagen na de betaling ook zelf contact met ons opnemen via: info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl.
 • De offerte vervalt drie maanden na dagtekening of per 31 december van het jaar.

Uiteraard kunt u ook na ontvangst van de offerte alsnog besluiten om alleen de huidige borstprothese(n) te laten verwijderen. Deze ingreep kunnen we eveneens voor u plannen. Gebruikt u ook daarvoor ons emailadres: info-plastischechirurgie@haaglandenmc.nl. U kunt ons ook bellen via nummer 088 979 44 99. Vraag vervolgens naar de secretaresse van de Plastische Chirurgie.

Behandeling door Plastische Chirurgie. Informatie over wel of geen vergoeding

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis