Barbotage schouder

Echogeleide behandeling van verkalking rondom het schoudergewricht

U heeft een afspraak voor een echogeleide barbotage van de schouder. Bij eerder onderzoek is gebleken dat er bij u verkalkingen aanwezig zijn in de schouderpezen. Bij deze behandeling wordt een lokale verdoving ingespoten. Daarna worden de verkalkingen met een naald meerdere keren doorstoken om zo een genezingsproces op gang te brengen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Focuskliniek Orthopedie
088-9795362
ma t/m vr van 08.00 - 16.30 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

Circa 3.500 operaties
19.000 nieuwe patiënten
700 protheses
230 kruisbandoperaties
605 meniscusoperaties

Over barbotage schouder

U heeft een afspraak voor een echogeleide barbotage van de schouder. Bij eerder onderzoek is gebleken dat er bij u verkalkingen aanwezig zijn in de schouderpezen. Bij deze behandeling wordt een lokale verdoving ingespoten. Daarna worden de verkalkingen met een naald meerdere keren doorstoken om zo een genezingsproces op gang te brengen.

Deze webpagina informeert u over de voorbereidingen die nodig zijn om de behandeling goed te laten verlopen. De behandeling gebeurt op de afdeling Radiologie. Op uw afsprakenkaart staat in welk ziekenhuis u moet zijn en welke route u moet volgen naar de afdeling Radiologie. Wilt u zich tien minuten vóór de afspraaktijd melden bij de receptie van de afdeling Radiologie?

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u dan alstublieft uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd? Dan kunt u de patiëntenpas vóór het onderzoek laten maken of de gegevens aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u in dat geval 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak?

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur vòòr de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt worden gebruikt. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die de behandeling voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Mocht u in verwachting zijn of hierover twijfelen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw behandelend arts. Deze kan in overleg met de radioloog beslissen of de behandeling door kan gaan of uitgesteld moet worden.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen, bijvoorbeeld Sintrom® of Marcoumar®? Bespreek dit voorafgaand aan de behandeling met de radioloog zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Allergie voor medicijnen

U krijgt een verdovingsprik tijdens de behandeling. De radioloog wil graag van u weten of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen.

Kledingvoorschrift

Voor het onderzoek moet u de kleding van het bovenlichaam uitdoen. Het is prettig wanneer u kleding draagt die u gemakkelijk aan en uit kunt trekken.

Waardevolle zaken

Wij raden u aan waardevolle zaken zoveel mogelijk thuis te laten. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van uw persoonlijke eigendommen.

Deelname aan het verkeer

Uw schouder kan na de behandeling verdoofd aanvoelen. Wij adviseren u om na het onderzoek niet zelfstandig deel te nemen aan het verkeer en voor vervoer naar huis te zorgen. De mogelijkheid bestaat dat de verzekeraar de schade niet vergoedt bij een ongeval.

Röntgenstralen

De procedure wordt uitgevoerd onder echogeleide, waarbij geen röntgenstraling wordt toegepast.

De behandeling

In de onderzoekkamer neemt u plaats op de onderzoekstafel. De radioloog bepaalt eerst met de echografie de juiste plaats voor de behandeling. De huid rondom de schouder wordt ontsmet met een desinfecterende vloeistof. Na huidontsmetting krijgt u een verdovingsprik in de schouder toegediend in de slijmbeurs en rond de verkalkingen in de pees. Vervolgens wordt de kalk meerdere malen aangeprikt en doorspoeld met de verdovingsvloeistof. Tot slot wordt er vaak nog wat ontstekingsremmer in de slijmbeurs gespoten. De behandeling duurt ongeveer 15 minuten.

Na de behandeling

Na het onderzoek kunt u naar huis. Uw schouder kan na de behandeling pijnlijk worden. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. U kunt bij pijnklachten twee tabletten paracetamol 500 mg innemen. Dit kunt u eventueel herhalen na 6-8 uren. Let op, neem maximaal 3 maal 2 tabletten per dag in. U kunt ook koelen met ijs.

Door de reactie van het lichaam op de prikken, bestaat de kans dat in de weken na de behandeling de kalk langzaam door het lichaam wordt opgenomen. Dit proces geeft de eerste tijd na de behandeling (soms tot twee weken) meestal meer pijnklachten dan er voor de behandeling waren. U kunt hier een pijnstiller tegen gebruiken. De bedoeling is dat de klachten en de omvang van de verkalkingen geleidelijk afnemen.

Geen zware inspanning

De eerste week na de behandeling mag u de behandelde schouder niet zwaar belasten. U mag bijvoorbeeld niet zwaar tillen, stofzuigen of boven uw schouder (“ boven uw macht”) werken. Ook mag u 1 week geen schouderbelastende sporten beoefenen. Als u op dit moment onder behandeling van een fysiotherapeut staat, dan moet de behandeling gedurende 1 week onderbroken worden.

Het is wel belangrijk de schouder onbelast te oefenen, zodat het ingespoten medicijn zich goed in het weefsel verspreidt.

Complicaties

Er kan een infectie ontstaan. Neem contact op met de afdeling Radiologie of met de polikliniek Orthopedie, bij:

  • Toenemende roodheid of zwelling van de schouder,
  • Koorts of
  • Hevige pijnklachten.

Buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende hulp.

De uitslag

De radioloog die de behandeling verricht en/ of beoordeeld heeft, brengt na de behandeling verslag uit aan uw verwijzende arts. De verwijzende arts neemt na de behandeling de verdere zorg van de radioloog over. U krijgt ongeveer 6 weken na de behandeling een controle afspraak op de poli Orthopedie. Er wordt dan ook controlefoto gemaakt om te vergelijken of de hoeveelheid kalk is afgenomen.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek? Dan kunt u bellen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.

U kunt voor andere vragen bellen met uw contactpersoon van de Focuskliniek. Het telefoonnummer van de Focuskliniek is 088 979 15 11. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 tot 16.30 uur.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Barbotage schouder

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis