Angiografie van het hoofd

U heeft binnenkort een afspraak voor een angiografie van uw hoofd. Bij dit onderzoek wordt bekeken of er afwijkingen zijn van de bloedvaten.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen op verpleegafdeling 9, Orthopedie en Neurochirurgie in HMC Westeinde. U gaat ’s middags of ’s avonds weer naar huis. Soms is het nodig dat u ter controle een nacht moet blijven. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat u zich, op welke afdeling op die dag dient te melden.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over angiografie van het hoofd

U heeft binnenkort een afspraak voor een angiografie van uw hoofd. Bij dit onderzoek wordt bekeken of er afwijkingen zijn van de bloedvaten.
Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen op verpleegafdeling 9, Orthopedie en Neurochirurgie in HMC Westeinde. U gaat ’s middags of ’s avonds weer naar huis. Soms is het nodig dat u ter controle een nacht moet blijven. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat u zich, op welke afdeling op die dag dient te melden.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Heeft u geen HMC-patiëntenpas of zijn uw gegevens veranderd , dan kunt u deze vóór het onderzoek laten maken of aanpassen. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is 088 979 46 00. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.
Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is angiografie?

Angiografie is een röntgenonderzoek van de bloedvaten. Om de bloedvaten zichtbaar te maken wordt er via een prik in de lies contrastmiddel ingespoten. Tijdens het inspuiten van de contrastmiddel wordt er een film gemaakt met een afbeelding van de bloedvaten. Het onderzoek wordt gedaan om een vernauwing in de bloedvaten aan te kunnen tonen of uit te sluiten.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.

Contactpersoon

Het is belangrijk dat u met een familielid of kennis afspreekt om uw contactpersoon te zijn. U wordt gevraagd de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon aan de verpleegkundige door te geven. Het ziekenhuis kan contact opnemen met uw contactpersoon als dat nodig is.

Begeleiding

U mag na de dagopname niet alleen naar huis. Ook mag u de eerste 24 uur niet alleen zijn omdat er een kleine kans bestaat op complicaties. Zorgt u er daarom voor dat iemand u naar huis brengt en thuis op u let.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus. Door het contrastmiddel worden bloedvaten en bepaalde organen in het lichaam beter zichtbaar. Het contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is daarom belangrijk dat vóór het onderzoek de nierfunctie bekend is. De arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd, laat bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is.

Contrastallergie

Heeft u eerder een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad en was u hier allergisch voor? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Voorbereiding

Nuchter

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u voor het onderzoek niet mag eten en drinken.

  • Tot 6 uur vóór het tijdstip van opname mag u gewoon eten en drinken.
  • Tot 2 uur vóór het tijdstip van opname mag u alleen nog heldere dranken drinken. Heldere dranken zijn: water, thee en koffie zonder melk, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade.
  • Binnen de laatste 2 uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten of drinken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis mét de bijbehorende verpakking. U gebruikt uw eigen medicijnen tijdens de opname.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Ascal, Sintrom, Marcoumar)? In overleg met de arts moet u hier mogelijk enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Het onderzoek

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleegafdeling. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u de dagindeling. Het kan voorkomen dat u later aan de beurt bent dan gepland. Dit heeft te maken met onverwachte (spoed)onderzoeken of onderzoeken die uitlopen.

Het onderzoek

Voor het onderzoek wordt u naar de angiografiekamer gebracht. In de onderzoekskamer gaat u op de onderzoekstafel liggen. U krijgt van de laboranten uitleg over het verloop van het onderzoek. Hierna worden uw liezen gedesinfecteerd en komt u onder steriele lakens te liggen om infectie te voorkomen. De radioloog en de laborant dragen om dezelfde reden steriele jassen en handschoenen. Vervolgens verdooft de radioloog de huid op de plek waar hij zal gaan prikken in de lies. Dit kan even pijn doen. De radioloog prikt dan in de liesslagader met een naald. De radioloog schuift daarna een dun slangetje in de slagader. Hier zult u weinig van merken, omdat de bloedvaten aan de binnenzijde ongevoelig zijn. Als het slangetje op de goede plek ligt spuit de radioloog contrastmiddel in. Dit veroorzaakt een warm gevoel in het hoofd, duizeligheid en het zien van sterretjes. Dit trekt tijdens en na het onderzoek weer weg. Tijdens het inspuiten maakt de radioloog röntgenopnamen waarop de bloedvaten te zien zijn. De radioloog zal u tijdens het maken van de opnamen vragen goed stil te liggen. Er worden meerdere opnamen gemaakt.

Na het onderzoek trekt de radioloog het slangetjes terug uit de lies. De radioloog besluit of de liesslagader wordt afgesloten met een ‘stopje’ (zogenaamde Angio-seal) of u een drukverband. Dit is afhankelijk van de staat van uw bloedvaten.

Het onderzoek duurt één à twee uur.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de afdeling teruggebracht.
Als de punctieplek in uw slagader is afgesloten met een Angio-seal moet u:

  • 1 à 2 uur bedrust houden.
  • Als u een drukverband heeft gekregen moet u 6 uur plat in bed blijven liggen.

Na het onderzoek kan een blauwe plek in de lies ontstaan. Dit is vervelend, maar trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols, uw bloed¬druk, en de punctieplek onder de pleister. U kunt direct weer eten en drinken. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. Het contrastmiddel gaat dan sneller uit het lichaam.
Na de bedrust controleert de verpleegkundige de punctieplek. Als alles goed gaat en de punctieplek is dicht, dan wordt het drukverband weggehaald en mag u naar huis. Zijn de controles nog niet goed of is de punctieplaats nog niet dicht dan blijft u nog in het ziekenhuis. Eventueel besluit de arts dat u een nacht in het ziekenhuis moet blijven.

Complicaties

Meestal verloopt het onderzoek en de periode daarna zonder problemen. Soms komen er toch complicaties voor. Zo kan er een stolsel ontstaan in een van de bloedvaten. Uit onderzoek blijkt dat 1 tot 5% kans bestaat op een dergelijke complicatie. De kans op complicaties is afhankelijk van allerlei factoren die per persoon verschillen. De risico’s van het onderzoek moeten worden afgewogen tegen de risico’s om het onderzoek niet te doen. Voordat de behandelend arts met u besluit tot angiografie, wordt dit uitvoerig met u besproken.

Ondanks het drukverband of de Angio-seal kan het gebeuren dat het gaatje in het bloedvat toch weer opengaat en er een bloeding in de lies optreedt. Het is belangrijk de verpleegkundige direct te waarschuwen als dit gebeurt. Hiervoor is behandeling nodig.

Allergische reactie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) kan het contrastmiddel leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de behandeling en geeft de uitslag door aan de arts die voor u de behandeling heeft aangevraagd. Uw arts neemt de uitslag met u door tijdens uw vervolgafspraak.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft over de behandeling, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie van HMC via telefoonnummer 088 979 46 00. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp (SEH) van HMC Westeinde via telefoonnummer 088 979 23 80.

Angiografie van het hoofd

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis