Angiografie
Dotteren of stenten van bloedvaten

Binnenkort heeft u een afspraak voor een angiografie-onderzoek. Bij dit onderzoek wordt bekeken of er afwijkingen zijn in de bloedvaten. Gevonden afwijkingen die direct kunnen worden behandeld worden tijdens het onderzoek gedotterd of gestent. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen op een verpleegafdeling in HMC Westeinde.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove
HMC Bronovo
HMC Westeinde
088 979 46 00

HMC Gezondheidscentrum Wassenaar 088 979 72 45
ma t/m vr van 08.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00 uur

Locatie

Toon overige locaties

Cijfers

HMC heeft:
4 CT-scanners
4 MRI-scanners
(verdeeld over 3 locaties)

Over angiografie Dotteren of stenten van bloedvaten

Binnenkort heeft u een afspraak voor een angiografie-onderzoek. Bij dit onderzoek wordt bekeken of er afwijkingen zijn in de bloedvaten. Gevonden afwijkingen die direct kunnen worden behandeld worden tijdens het onderzoek gedotterd of gestent. Deze webpagina informeert u over het onderzoek en de voorbereidingen die nodig zijn om het onderzoek goed te laten verlopen. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie. Voor dit onderzoek wordt u één dag opgenomen op een verpleegafdeling in HMC Westeinde.

U gaat dan ’s middags of ’s avonds weer naar huis. Soms is het nodig dat u ter controle een nacht moet blijven. U ontvangt nog een brief van het opnamebureau. In deze brief staat hoe laat u zich, op welke afdeling op die dag dient te melden.

HMC-patiëntenpas

Als u naar het ziekenhuis komt, neemt u uw HMC-patiëntenpas mee. Als u nog geen HMC-patiëntenpas heeft, moet u deze vóór het onderzoek laten maken. Dit kan bij de inschrijfbalie in de centrale hal. Wilt u daarvoor 15 minuten eerder naar het ziekenhuis komen, zodat u op tijd bent voor uw afspraak.

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) met de afdeling Radiologie om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. De opengevallen plaats kan dan voor een andere patiënt gebruikt worden. Het telefoonnummer van de afdeling Radiologie is: 088 979 46 00. Bellen kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur.

Houdt u bij het afzeggen of verplaatsen van uw afspraak rekening met uw vervolgafspraak bij de arts die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Wat is angiografie?

Angiografie is een röntgenonderzoek van de bloedvaten. Om de bloedvaten zichtbaar te maken wordt er via een prik in de lies contrastmiddel ingespoten. Het doel van het onderzoek is te bekijken of er een vernauwing is in de bloedvaten. Een vernauwing kan ertoe leiden dat de bloedstroom in de bloedvaten verminderd is. Als er een vernauwing wordt gevonden tijdens het onderzoek, wordt deze direct behandeld.

Dotteren of stenten

Als er een vernauwing in het bloedvat wordt gevonden, wordt deze gedotterd.
Dit houdt in dat er een ballonnetje wordt ingebracht in het bloedvat die ter hoogte van de vernauwing wordt opgeblazen. Een enkele keer wordt ervoor gekozen om een stent (permanent buisje) op de plaats van de vernauwing te plaatsen.

Voorzorgsmaatregelen

Zwangerschap

Als u zwanger bent, of denkt dit te zijn, wilt u dan ruim voor het onderzoek contact opnemen met de afdeling Radiologie. Het kan zijn dat het onderzoek dan niet door kan gaan.

Contactpersoon

Het is belangrijk dat u met een familielid of kennis afspreekt om uw contactpersoon te zijn. U wordt gevraagd de naam en het telefoonnummer van uw contactpersoon aan de verpleegkundige door te geven. Het ziekenhuis kan contact opnemen met uw contactpersoon als dat nodig is.

Begeleiding

U mag na de dagopname niet alleen naar huis. Ook mag u de eerste 24 uur niet alleen zijn omdat er een kleine kans bestaat op complicaties. Zorgt u er daarom voor dat iemand u naar huis brengt en thuis op u let.

Contrastmiddel

Voor dit onderzoek krijgt u een jodiumhoudend contrastmiddel via een infuus. Het contrastmiddel wordt gebruikt om de bloedvaten beter zichtbaar te maken. Het contrastmiddel wordt door de nieren uitgescheiden. Het is daarom belangrijk dat vóór het onderzoek de nierfunctie bekend is. De arts die voor u het onderzoek heeft aangevraagd, laat bij u een bloedonderzoek uitvoeren als de nierfunctie nog niet bekend is.

Contrastallergie

Heeft u eerder een röntgenonderzoek met contrastmiddel gehad en was u hier allergisch voor? Geeft u dit dan door aan de arts die het onderzoek heeft aangevraagd. Mocht u dit vergeten zijn geef het dan voor het onderzoek door aan de laborant. Er wordt dan bekeken welke voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Voorbereiding

Nuchter

Voor het onderzoek moet u nuchter zijn. Dit betekent dat u voor het onderzoek niet mag eten en drinken.

  • Tot 6 uur vóór het tijdstip van opname mag u gewoon eten en drinken.
  • Tot 2 uur vóór het tijdstip van opname mag u alleen nog heldere dranken drinken. Heldere dranken zijn: water, thee en koffie zonder melk, heldere vruchtensappen en aanmaaklimonade.
  • Binnen de laatste 2 uur vóór het onderzoek mag u niets meer eten of drinken.

Medicijnen

Gebruikt u medicijnen, neem deze dan mee naar het ziekenhuis mét de bijbehorende verpakking. U gebruikt uw eigen medicijnen tijdens de opname.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen (zoals Ascal, Sintrom, Marcoumar)? In overleg met de arts moet u hier mogelijk enkele dagen voor de behandeling tijdelijk mee stoppen. Is dit niet met u besproken of heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met uw behandelend arts.

Het onderzoek

De opnamedag

Op de opnamedag meldt u zich op het afgesproken tijdstip op de verpleeg­­afdeling. Hier wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige bespreekt met u de dagindeling. Het kan voorkomen dat u later aan de beurt bent dan gepland. Dit heeft te maken met onverwachte (spoed)onderzoeken of onderzoeken die uitlopen.

Het onderzoek

U wordt naar de angiografiekamer gebracht. In de onderzoekskamer gaat u op de onderzoekstafel liggen. U krijgt van de laboranten uitleg over het verloop van het onderzoek. Hierna worden uw liezen gedesinfecteerd en komt u onder een steriel laken te liggen om infectie te voorkomen. De radioloog en de laborant dragen om dezelfde reden steriele jassen en handschoenen. Dan verdooft de radioloog de huid op de plek waar hij zal gaan prikken in de lies. Dit kan even pijn doen. De radioloog prikt vervolgens in de liesslagader met een naald. De radioloog schuift daarna een dun slangetje in de slagader. Hier zult u weinig van merken, omdat de bloedvaten aan de binnenzijde ongevoelig zijn. Als het slangetje op de goede plek ligt spuit de radioloog contrastmiddel in. Tijdens het inspuiten maakt de radioloog röntgenopnamen waarop de bloedvaten te zien zijn. De radioloog zal u tijdens het maken van de opnamen vragen goed stil te liggen. Soms wordt er gevraagd in te ademen en de adem vast te houden. Er worden meerdere opnamen gemaakt. De radioloog bekijkt direct op de opnamen of er een bloedvat vernauwd is. Bij een vernauwing kan de radioloog besluiten de vernauwing direct te behandelen. Hier zijn twee behandelmethoden voor: dotteren of stenten.

Dotteren

De radioloog schuift dan een katheter met een ballonnetje tot in de vernauwing, waarna het ballonnetje wordt opgeblazen. Dit kan pijnlijk zijn of een krampachtig gevoel geven. Zodra de ballon wordt leeggezogen verdwijnt de pijn meestal direct weer. Hierna wordt er nog een opname met contrastmiddel gemaakt om te kijken of het bloedvat weer open is.

Stenten

Als het dotteren niet het gewenste effect heeft kan de radioloog besluiten om een permanente stent (buisje) te plaatsen. Via de katheter wordt een samengedrukte stent tot in de vernauwing gebracht. Wanneer de stent goed ligt wordt de stent losgemaakt. De stent zet automatisch uit en duwt als een ‘veer’ het bloedvat open. Na de behandeling wordt er nog een opname van het bloedvat gemaakt om de vernauwing voor en na de behandeling te vergelijken.

Na het onderzoek trekt de radioloog het slangetje terug uit de lies. De radioloog besluit of de liesslagader wordt afgesloten met een ‘stopje’ (zogenaamde Angio-seal) of u een drukverband. Dit is afhankelijk van de staat van uw bloedvaten.

Het onderzoek duurt ongeveer 30 tot 60 minuten.

Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt u naar de afdeling teruggebracht.

  • Als de punctieplek in uw slagader is afgesloten met een Angio-seal moet u 1 à 2 uur bedrust houden.
  • Als u een drukverband heeft gekregen moet u 6 uur plat in bed blijven liggen.

Na het onderzoek kan een blauwe plek in de lies ontstaan. Dit is vervelend, maar trekt na verloop van tijd vanzelf weg.

Op de afdeling controleert de verpleegkundige regelmatig uw pols, uw bloeddruk, en de punctieplek onder de pleister. U kunt direct weer eten en drinken. Het is belangrijk dat u na het onderzoek veel drinkt. Het contrastmiddel gaat dan sneller uit het lichaam.

Na de bedrust controleert de verpleegkundige de punctieplek. Als alles goed gaat mag u naar huis.

Complicaties

Meestal verloopt het onderzoek en de periode daarna zonder problemen. Soms komen er toch complicaties voor. Zo kan er een stolsel ontstaan in een van de bloedvaten. Uit onderzoek blijkt dat 1 tot 5 % kans bestaat op een dergelijke complicatie. De kans op complicaties is afhankelijk van allerlei factoren die per persoon verschillen. De risico’s van het onderzoek moeten worden afgewogen tegen de risico’s om het onderzoek niet te doen. Voordat de behandelend arts met u besluit tot angiografie, wordt dit uitvoerig met u besproken.

Ondanks het drukverband of de Angio-seal kan het gebeuren dat het gaatje in het bloedvat toch weer opengaat en er een bloeding in de lies optreedt. Het is belangrijk de verpleegkundige direct te waarschuwen als dit gebeurt. Hiervoor is behandeling nodig.

Allergische reactie

Bij een klein aantal patiënten (minder dan 1%) kan het contrastmiddel leiden tot een overgevoeligheidsreactie, zoals niezen of het ontstaan van (jeukende) huiduitslag. Meestal is er geen verdere behandeling nodig. Deze reactie kan tot een paar dagen na het onderzoek optreden. Als uw klachten verergeren of als u benauwd wordt, neemt u dan contact op met de afdeling Radiologie. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.

De uitslag

De radioloog beoordeelt de behandeling en geeft de uitslag door aan de arts die voor u de behandeling heeft aangevraagd. Uw arts neemt de uitslag met u door tijdens uw vervolgafspraak.

Vragen

Als u na het lezen van deze webpagina nog vragen heeft over de behandeling, kunt u bellen naar de afdeling Radiologie via telefoonnummer 088 979 46 00. Ook voor, tijdens of na het onderzoek kunt u uw vragen stellen. De afdeling is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.

Bij acute problemen buiten kantooruren kunt u bellen met de Spoedeisende Hulp van HMC Westeinde: 088 979 23 80.

Angiografie Dotteren of stenten van bloedvaten

Waarom HMC?

  • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
  • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
  • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
  • Gastvrij ziekenhuis