Anesthesie (narcose)

Er bestaan verschillende soorten anesthesie (narcose of verdoving). Tijdens het preoperatieve spreekuur bepaalt de anesthesioloog samen met u welke verdoving u krijgt.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Preoperatief spreekuur
088 979 46 60

Locatie

Cijfers

Per jaar:
16.000 patiënten gehele narcose
8.000 spinale anesthesie
1.700 epidurale anesthesie
900 plexus anesthesie

Over verdoving

Er bestaan verschillende soorten anesthesie (narcose of verdoving). Tijdens het preoperatieve spreekuur bepaalt de anesthesioloog samen met u welke verdoving u krijgt.

Anesthesie

Anesthesie, ofwel narcose is de verzamelnaam van alle soorten verdoving voor operaties of onderzoeken. Bij algehele narcose krijgt u medicatie toegediend waardoor uw hele lichaam wordt verdoofd. Doordat u tijdelijk buiten bewustzijn bent, merkt u niets van de operatie. De medicatie wordt meestal via een infuus toegediend. Kinderen krijgen de medicatie via een kapje over de neus. Een operatie onder algehele narcose is niet altijd nodig. Veel operaties worden met gedeeltelijke verdoving (regionale of plaatselijke anesthesie) gedaan. In dat geval maakt de anesthesioloog alleen dát gedeelte van het lichaam waaraan u geopereerd wordt gevoelloos voor pijnprikkels.

Algehele anesthesie (algehele narcose)

De meest bekende vorm van verdoving is narcose (algehele anesthesie). Hierbij krijgt u via een infuus narcosemiddelen. U valt binnen een minuut in slaap. Voordat u de narcose krijgt, wordt u aangesloten op bewakingsapparatuur. We meten uw hartslag, uw bloeddruk en het zuurstofgehalte in uw bloed. De anesthesioloog en zijn assistent houden u tijdens de ingreep voortdurend in de gaten.

Gedeeltelijke verdoving

Bij gedeeltelijke verdoving maken we een deel van uw lichaam tijdelijk gevoelloos en bewegingsloos. Met deze verdoving schakelen we de zenuwen die op pijn reageren zo volledig mogelijk uit. U blijft tijdens de ingreep wakker. Als u dat wilt, dan kunt u een licht slaapmiddel krijgen. Het gedeelte van uw lichaam dat geopereerd wordt, is afgedekt.

Er zijn verschillende vormen van gedeeltelijke verdoving:

Plexus anesthesie (gedeeltelijke verdoving)

Bij een operatie aan schouder, arm of hand, kan de anesthesioloog u verdoven door de zenuwknop (plexus) die naar de arm loopt tijdelijk uit te schakelen. Dit gebeurt door rond de zenuwen een verdovingsmiddel te spuiten. U krijgt dan een prik in de hals, boven het sleutelbeen of in de oksel.
Als de verdoving is uitgewerkt (na 6-10 uur) kunt u uw arm weer bewegen en komt het gevoel terug.

Ruggenprik

Er zijn 2 soorten ruggenprik: de spinale- en de epidurale anesthesie. De spinale anesthesie is geschikt voor bijna alle ingrepen aan het onderlichaam. Dit is een eenmalige prik in het ruggenmerg, die na 2 tot 4 uur is uitgewerkt.
Bij epidurale anesthesie wordt een dun slangetje aangebracht in de ruimte nabij de ruggenwervels. Door het slangetje kan via een pompje tot drie dagen na de operatie verdovingsmiddel worden toegediend om pijn na de operatie te bestrijden. Ook gebruiken we deze vorm van verdoving als pijnbestrijding tijdens een bevalling.

Preoperatief spreekuur

Welke vorm van anesthesie voor u het meest geschikt is, hangt af van de soort operatie, uw lichamelijke conditie en uw persoonlijke voorkeur. Tijdens het preoperatieve spreekuur bespreekt de anesthesioloog de mogelijkheden en kunt u uw vragen stellen.

Gerelateerde behandeling(en)

Anesthesie (narcose)

Waarom HMC?

  • Preoperatief spreekuur op 3 locaties
  • 24 uur per dag, 7 dagen in de week beschikbaar voor ruggenprik tijdens bevalling

Het team

placeholder foto specialist

J.L.E. de Frétes

Anesthesioloog