Afdeling H2a groen, HMC Antoniushove

Oncologie/hematologie

Hartelijk welkom op de afdeling Oncologie/hematologie van HMC Antoniushove. De afdeling bevindt zich op de tweede etage. Op deze webpagina vindt u informatie over uw verblijf op de afdeling.

Specialismen en team

Afspraak en contact

088 979 45 10

Cijfers

Aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over afdeling H2a groen, HMC Antoniushove

Hartelijk welkom op de afdeling Oncologie/hematologie van HMC Antoniushove. De afdeling bevindt zich op de tweede etage. Op deze webpagina vindt u informatie over uw verblijf op de afdeling.

Oncologie en hematologie

Oncologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van kanker. Hematologie is het medische specialisme dat zich bezighoudt met de behandeling van afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfeklieren.

De verpleegafdeling

Op de afdeling Oncologie/hematologie worden mensen opgenomen, onderzocht en behandeld voor een oncologische of hematologische aandoening. Niet alleen de behandeling van de ziekte is belangrijk, maar ook het leren omgaan in het dagelijks leven met de gevolgen van uw aandoening door u en uw partner. De medewerkers en artsen van de afdeling hebben hier veel aandacht voor. De afdeling heeft eenpersoonskamers. Verder zijn er een twee- en driepersoonskamer waar de kuren toegediend worden.

Bij HMC wordt er gemengd verpleegd. Dat betekent dat mannen en vrouwen op één kamer kunnen liggen. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dat aangeven. Helaas kunnen wij niet onder alle omstandigheden aan uw wensen tegemoetkomen.

De oncologische dagbehandeling bevindt zich aansluitend op de gang van de verpleegafdeling. De polikliniek Oncologie bevindt zich op de begane grond in HMC Antoniushove.

Het team

In het team van de afdeling zijn verschillende disciplines werkzaam.

Verpleegkundigen

De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse zorg. Tijdens uw verblijf op de afdeling wordt u zoveel mogelijk door een vaste verpleegkundige verzorgd. De verpleegkundige verzorgt u, loopt visite met de arts, deelt medicijnen uit en is uw aanspreekpunt bij vragen.
Vrijwel alle verpleegkundigen op de afdeling hebben zich als oncologieverpleegkundige gespecialiseerd. Ook zijn een aantal verpleegkundigen gespecialiseerd in hematologie

U kunt bij de verpleegkundige terecht voor allerlei zaken die met uw ziekte te maken hebben, zoals:

 • Informatie over onderzoeken, behandelingen, eventuele complicaties;
 • Advies en instructie voor aangepaste leefregels;
 • Ondersteuning en advies voor u en uw naasten bij de acceptatie en verwerking van de ziekte;
 • Informatiemateriaal over patiëntenverenigingen en organisaties met hun diverse activiteiten;
 • Advies en informatie over het functioneren in uw dagelijkse leven.

Op de afdeling werken ook leerling-verpleegkundigen en stagiaires. Zij werken altijd onder begeleiding van gediplomeerde verpleegkundigen.

Afdelingssecretaresse

De afdelingssecretaresse ondersteunt verschillende diensten en maakt de afspraken tijdens uw opname. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 088 979 45 10. De afdelingsbalie is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur. Hierna blijft de afdeling altijd telefonisch bereikbaar op het bovengenoemd nummer voor algemene vragen. Wanneer u ontslagen bent van de kliniek, kunt u voor vragen over poliklinische bezoeken contact opnemen met een van de doktersassistenten: 088 979 43 21.

Zorgmanager

De zorgmanager is de leidinggevende van de afdeling. De zorgmanager is verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling. Wilt u de zorgmanager spreken, dan kunt u telefonisch een afspraak maken via de afdelingssecretaresse.

Artsen

De zaalarts (ook wel: arts-assistent) is verantwoordelijk voor de dagelijkse medische zorg. Hij of zij maakt samen met de verpleegkundige elke ochtend een ronde (“visite”) langs alle patiënten. Het is mogelijk dat een coassistent meeloopt met de visite. De zaalarts vraagt naar uw klachten en doet lichamelijk onderzoek. Ook informeert hij of zij u over onderzoeken die nog staan te gebeuren en de uitslagen van onderzoeken die u al hebt gehad. De zaalarts bespreekt met u welke medische behandelingen nodig zijn. Dit bespreekt de zaalarts dagelijks met de specialist (oncoloog of hematoloog). Op maandagmorgen en donderdagmorgen is er een zogenaamde grote visite. Dit betekent dat de zaalartsen alle patiënten die zijn opgenomen uitgebreid bespreken met de specialisten. Daarna bezoekt een van de specialisten met de zaalarts en de verpleegkundige de patiënten.
U kunt een gesprek met uw arts aanvragen. U kunt dat bij de arts, verpleegkundige of secretaresse aangeven. Ook de arts kan aangeven dat hij of zij een gesprek met u en eventueel familie wil hebben.

Zorgondersteuners en huishoudelijk medewerkers

De zorgondersteuners komen een aantal keer per dag langs met eten en drinken. U kunt hen ook oproepen door middel van een speciale bel. De zorgondersteuners verrichten verder huishoudelijke taken op uw kamer. De huishoudelijk medewerkers houden de algemene en sanitaire ruimtes van de afdeling schoon en komen dagelijks op uw kamer.

Overige disciplines

Naast de afdelingsmedewerkers komen ook andere zorgverleners bij u langs wanneer dit nodig is: de diëtist, de psycholoog, de fysiotherapeut, de transferverpleegkundige, de maatschappelijk werker, de palliatie verpleegkundige en de geestelijke verzorger. Meestal komt u in contact met een van deze zorgverleners als uw zaalarts dat nodig vindt. Denkt u zelf dat u een van deze zorgverleners nodig heeft? Bespreekt u dit dan met uw arts of verpleegkundige.

Vrijwilligers

In het ziekenhuis zijn ook vrijwilligers, die een paar keer per week op de afdeling komen om met patiënten een praatje te maken. Ze zijn herkenbaar aan hun speciale kleding.

Massage

Op de afdeling Oncologie wordt soms massage aangeboden door een erkend oncologisch masseur van het Netwerk Massage bij Kanker. HMC heeft een samenwerkingsovereenkomst met dit netwerk van masseurs. Wanneer u behoefte heeft aan een massage en dat aangeeft bij uw verpleegkundige, zal de masseur noodzakelijke medische informatie over u aan uw verpleegkundige vragen. Wij gaan ervan uit, dat u hiervoor toestemming verleent.

Privacy

We willen uw privacy en de privacy van onze medewerkers respecteren. Daarom is het zonder uitdrukkelijke toestemming niet toegestaan om foto-, film- of geluidsopnames te maken in het ziekenhuis.

Opname in het ziekenhuis

Voorbereiding

Voor uw verblijf in het ziekenhuis heeft u enkele persoonlijke spullen nodig. De volgende artikelen moet u van huis meenemen als u opgenomen wordt:

 • Een actuele overzichtslijst van uw medicijnen (deze kunt u bij uw apotheek opvragen);
 • De medicijnen die u gebruikt (meenemen in de originele verpakking);
 • Toiletartikelen;
 • Pantoffels of slippers;
 • Een kamerjas en ondergoed;
 • Kleding voor de dag en nacht.

Wanneer u op de afgesproken tijd op de afdeling komt, wordt u ontvangen door een verpleegkundige. De verpleegkundige zal een gesprek met u hebben om de zorg voor u goed te kunnen regelen.

Dagindeling

Vanaf 07.30 uur wordt u gewekt, kunt u ontbijten en worden er medicijnen uitgedeeld. Drie keer per dag worden de vitale functies (bloeddruk, pols en temperatuur) gemeten door de verpleegkundige. Daarna helpen de verpleegkundigen zo nodig met wassen, aankleden en het uit bed komen. In de ochtend wordt u ook bezocht door de arts, die uw onderzoeken en behandeling met u bespreekt.

Koffie en thee wordt rond 09.30 uur en de lunch tussen 12.00-13.00 uur geserveerd. De warme maaltijd kunt u tussen 17.30-18.00 uur verwachten. Rond deze tijd krijgt u ook de medicijnen. De koffie- en theeronde volgt tussen 19.00-20.00 uur.

Vanaf 20.00 uur kunt u zo nodig geholpen worden bij de verzorging. Vanaf 23.00 uur is het rustig op de afdeling en is het licht gedimd, zodat mensen kunnen slapen.

Contactpersoon

Op de dag van uw opname vraagt de verpleegkundige wie uw contactpersoon is. Wij kunnen vervolgens contact opnemen met hem/haar wanneer daarvoor aanleiding is. Het ziekenhuis geeft alleen informatie over u aan contactpersonen die u bij ons hebt opgegeven. De contactpersoon kan eventuele verdere familie/vrienden op de hoogte stellen. De contactpersoon kan de afdeling bellen op telefoonnummer 088 979 45 10.

Uw kamer

Op onze afdeling hebben patiënten in hun kamer een eigen kast. Persoonlijke eigendommen die u direct bij de hand wilt hebben, kunt u in uw nachtkastje bewaren. We raden u aan om uw waardevolle spullen thuis te laten. Er is een kast op de kamer die op slot kan met een muntje van één of twee euro. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor vermissing of vernieling van eigendommen. Op de kamer kunt u gebruikmaken van:

 • Radio en televisie: een hoofdtelefoon en afstandsbediening liggen op het kastje naast het bed;
 • De bel om de verpleegkundige of zorgondersteuner op te roepen (de knopjes op het schakelbord achter het bed zijn voor de verpleegkundigen bedoeld);
 • Een lampje.

Roken is verboden op uw kamer, omdat HMC Antoniushove een rookvrij ziekenhuis is. Planten en bloemen zijn slechts toegestaan als uw weerstand goed is. Dit komt omdat planten en bloemen schimmels en bacteriën kunnen bevatten die mogelijk schadelijk zijn als u een lage weerstand heeft. Mocht u hierover twijfelen, dan kunt u het uw verpleegkundige vragen.

Maaltijden

De zorgondersteuners verzorgen de maaltijden en dranken op de afdeling. Zij komen ‘s morgens en ’s middags bij u langs met de broodbuffetwagen. U kunt dan zelf uw ontbijt en lunch samenstellen. Rond 11.30 uur kunt u uw keuze voor de warme maaltijd van die avond aangeven aan de zorgondersteuner. Het is voor de medewerkers van de zorgondersteuning belangrijk om te weten of u een dieet volgt, vochtbeperking heeft of bepaald voedsel niet mag hebben vanwege allergie of geloofsovertuiging. U kunt dit aan hen doorgeven, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.

Bezoektijden en bezoekregels

De bezoektijden zijn dagelijks van 15.30 tot 19.30 uur. Er mogen maximaal drie personen tegelijk op bezoek zijn bij een patiënt. Buiten de bezoekuren mag op onze afdeling één persoon overdag aanwezig zijn om u te ondersteunen. De naam van deze persoon moet u aan de verpleegkundige doorgeven. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat één persoon bij de patiënt op de kamer kan blijven slapen. Dit bepaalt de verpleegkundige in overleg met u.

Inzage dossier

Wij houden verslagleggingen van uw opnames en artsenbezoeken bij in het elektronisch patiëntendossier HiX. Verpleegkundigen lopen rond met zogenoemde Computers on Wheels (COW’s). Hiermee hebben ze toegang tot het verpleegkundig dossier. In het dossier noteren de verpleegkundigen hun verslag, de afspraken die gemaakt zijn door de arts, de planning van de behandeling, enzovoorts.
U mag het dossier inzien. U kunt ook aangeven wie nog meer in uw dossier mogen kijken. Verder heeft u het recht om uw medisch dossier online te bekijken. Meer informatie hierover staat op de webpagina “Rechten en Plichten”, die de verpleegkundige u kan geven.

Ontslag

De zaalarts bespreekt de dag en het tijdstip van uw ontslag uit het ziekenhuis met u. Recepten voor medicijnen die u thuis moet gebruiken en eventuele vervolgafspraken op de polikliniek Oncologie worden in orde gemaakt door de zaalarts, de verpleegkundige en de afdelingssecretaresse. U ontvangt deze voorafgaand aan uw ontslag. De medicatie wordt door de arts met u doorgenomen.
Wij streven er zoveel mogelijk naar om u na uw verblijf in het ziekenhuis weer naar uw eigen huis terug te laten keren. Soms heeft u na uw verblijf in het ziekenhuis extra hulp nodig: thuis of elders. De transferverpleegkundige regelt dan, in overleg met u en uw naasten, extra thuiszorg of opname in een verzorgings- of verpleeghuis.

Vervoer

Als u naar huis gaat, kunt u op verschillende manieren vervoer regelen:

 • U kunt op eigen gelegenheid naar huis gaan.
 • U kunt gebruikmaken van de rolstoelbus of zorgambulance. De kosten voor de rolstoelbus zijn voor eigen rekening. Als u mobiel bent, komt u niet in aanmerking voor een zorgambulance.
 • U kunt naar huis met de ambulance. Dit regelt de verpleging voor u. Vervoer met de ambulance wordt door de zorgverzekeraar betaald als er een medische noodzaak is.

Extra informatie

Tijdens uw verblijf kan er veel informatie op u af komen. Ook zoeken veel patiënten en hun naasten informatie op internet. Niet alle websites zijn helaas betrouwbaar. De volgende websites kunt u raadplegen voor betrouwbare informatie:

 • www.kanker.nl: betrouwbare informatie, ervaringskennis en het ondersteuningsaanbod rond kanker;
 • www.kankerpatient.nl: op deze website zijn de patiëntenorganisaties verenigd per aandoening;
 • www.verwijsgidskanker.nl: voor het vinden van aanvullende behandelings- en begeleidingsmogelijkheden in uw regio;
 • www.voedingenkankerinfo.nu: voor meer informatie over voeding bij kanker;
 • www.kankerspoken.nl: voor kinderen van (groot-)ouders die kanker hebben.

Informatieplein Oncologie

Naast de hoofdingang van het ziekenhuis bevindt zich verder het Informatieplein Oncologie. Hier kunt u vrijblijvend binnenlopen voor een gesprekje, kopje koffie of thee en niet-medische informatie. Ook worden er thema-avonden georganiseerd. Voor alle informatie en de agenda kunt u terecht op:
www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/kankerzorg-informatieplein-oncologie.

Vragen en klachten

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen, op- of aanmerkingen? Dan kunt u daarmee altijd bij uw verpleegkundige terecht. Als u ontevreden bent over uw behandeling of verblijf in HMC Antoniushove, dan stellen wij het op prijs dat u dit meldt bij de direct betrokkene en/of de zorgmanager van de afdeling. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kunt u terecht bij de klachtenfunctionaris. De webpagina “Klachten, informatie over de klachtenregeling” verschaft meer informatie hierover.

Wij wensen u een goed verblijf op onze afdeling toe!

Afdeling H2a groen, HMC Antoniushove

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis