Adviezen na een hersenoperatie

U hebt zojuist te horen gekregen dat u het ziekenhuis mag verlaten. Om problemen na de opname te beperken en vragen te beantwoorden, vindt u op deze webpagina aanvullende informatie en adviezen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

HMC Antoniushove en
HMC Westeinde 088 979 43 65
ma t/m vr van 08.00 – 16.30 uur

HMC Bronovo 088 979 44 26
ma t/m vr van 09.00 - 16.00 uur

Locatie

Cijfers

HMC is sinds 2015 landelijk expertisecentrum voor gliomen

Over adviezen na een hersenoperatie

U hebt zojuist te horen gekregen dat u het ziekenhuis mag verlaten. Om problemen na de opname te beperken en vragen te beantwoorden, vindt u op deze webpagina aanvullende informatie en adviezen.

Weer thuis

U heeft een grote en ingrijpende ingreep ondergaan. Als u thuis bent, voelt u zich misschien weer vrij goed. Neem toch nog niet te veel hooi op de vork. Er volgt in een later stadium misschien een nabehandeling waar u veel energie voor nodig kunt hebben. Vermoeidheid is een veelvoorkomend verschijnsel na een grote operatie of een intensieve behandeling. Dit kan soms lang aanhouden. Ook medicijnen zoals anti-epileptica kunnen moeheid veroorzaken. Het is belangrijk dat u hier rekening mee houdt.
De dexamethason, het medicijn om te voorkomen dat er vocht rondom het operatiegebied ontstaat, is of wordt afgebouwd. U mag nooit op eigen initiatief extra of opnieuw dexamethason innemen. Overleg met de neurochirurg, zijn assistent of de verpleegkundig specialist of het voor u nodig is om weer dexamethason te gaan gebruiken.

Klachten

Neem bij de volgende klachten contact op met de polikliniek Neurochirurgie:

 • Toenemende hoofdpijn;
 • Sufheid;
 • Traagheid;
 • Toenemende bewegings- of gevoelsstoornissen;
 • Bijwerkingen van medicijnen.

Een medewerker van de polikliniek kan als dat nodig is contact opnemen met uw behandelend arts in het ziekenhuis.
Als de wond pijn gaat doen of gaat nalekken (er komt wondvocht of bloed uit), neemt u ook contact op. Er bestaat altijd een (klein) risico op wondinfectie. U merkt dit aan roodheid en geïrriteerdheid van de wond. Soms krijgt u koorts. Bij een wondinfectie wordt er soms een kweek van de wond genomen en onderzocht. Soms wordt er antibiotica voorgeschreven.

Nazorg

In het ziekenhuis heeft de verpleegkundige waarschijnlijk eenmaal uw haren gewassen. Uw haren mogen pas weer gewassen worden wanneer de hechtingen verwijderd zijn.
De hechtingen zullen zeven tot tien dagen na de ingreep worden verwijderd. Het juiste moment voor het verwijderen bepaalt de arts voordat u naar huis gaat. Dit verwijderen gebeurt op de afdeling of bij uw huisarts. U kunt hiervoor zelf een afspraak bij uw huisarts maken. De specialisten die u behandelen, zullen uw huisarts informeren over uw behandeling in het ziekenhuis.
In het ziekenhuis krijgt u afspraken mee voor de nabehandeling. De afspraken vinden plaats bij de artsen op de polikliniek. Krijgt u dezelfde klachten als voor de operatie of krijgt u nieuwe klachten? Dan moet u eerder contact opnemen met de polikliniek Neurologie/Neurochirurgie. U kunt ook de verpleegkundig specialist neuro-oncologie hierover bellen. U heeft al met haar kennisgemaakt of dit gaat nog gebeuren.

Verwerking

Het verwerken van uw ziekte en de gevolgen daarvan zal de nodige tijd kosten. Het uitwisselen van ervaringen met mensen die in een vergelijkbare situatie verkeren, en met directe naaste(n), kan een steun zijn. Dit kan via patiënten- en lotgenotenorganisaties. Deze organisaties bieden emotionele steun en geven voorlichting en praktische adviezen. De namen en adressen vindt u onderaan deze webpagina.

Adviezen

Als u weer thuis bent, gaat u uw lichamelijke activiteiten geleidelijk uitbreiden. Voor een goede genezing mag er gedurende twee maanden niet te veel druk in het hoofd ontstaan. Te veel druk kunt u tegengaan door:

 • Met open mond te niezen;
 • Het niezen niet in te houden;
 • Niet te krachtig te snuiten;
 • Niet te persen bij de toiletgang, u kunt als het nodig is zemelen nemen om de toiletgang te stimuleren;
 • Duiken en vliegen: overleg met uw specialist wanneer dit weer mag.

Als u zich weer fitter voelt, staat het u vrij om weer te gaan sporten. Begeleiding door een naaste kan in het begin raadzaam zijn, vooral wanneer u epilepsie hebt.
Tijdens de eerste poliklinische afspraak na de operatie kunt u overleggen met uw behandelend arts wanneer u weer met uw werk kunt beginnen.

Verkeer

Deelnemen aan het gemotoriseerde verkeer is wettelijk aan strenge regels gebonden. Tot aan de eerste poliklinische afspraak mag u niet autorijden. Als u in behandeling bent voor epilepsie, bent u volgens de wet “rijongeschikt”. Dit geldt gedurende een half jaar na uw laatste aanval. Na meerdere aanvallen is dit zelfs nog langer. Als u geen epilepsie heeft, maar er is wel een ingreep aan het hoofd gedaan, dan is er een specialistisch rapport van uw neuroloog vereist. Dit rapport moet opgemaakt zijn voordat de rijvaardigheid weer kan worden erkend.
U kunt als patiënt zelf melding maken van ingrepen en aandoeningen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Uw behandelend arts kan u hierover verder informeren. De meldingsprocedure bij het CBR en de Regeling eisen geschiktheid 2000 staan uitgebreid beschreven in de brochure
“Epilepsie en rijgeschiktheid”. Deze brochure kunt u downloaden op de website www.epilepsie.nl.

Contact

Er komt een periode van onzekerheid aan. U moet wachten op uw volgende afspraak en het behandelplan. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de verpleegkundige van de verpleegafdeling. Ook kunt u bellen met de nurse practitioner van de polikliniek Neurologie/Neurochirurgie.

HMC Westeinde, polikliniek Neurochirurgie: 088 979 20 35
Verpleegkundig specialist neuro-oncologie: 088 979 21 83 en 088 979 79 00     
HMC Westeinde, verpleegafdeling C9b: 088 979 21 66

Meer informatie

Hersenstichting Nederland
Korte Houtstraat 10
2511 CD Den Haag
(070) 360 48 16
www.hersenstichting.nl

Doel van de Hersenstichting Nederland is het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en de gevolgen van hersenaandoeningen, om deze te voorkomen en te genezen. Daarnaast richt de stichting zich op algemene voorlichting over hersenaandoeningen.

Hersenletsel.nl
Den Heuvel 62
6881 VE Velp
(026) 351 25 12 (bereikbaar op werkdagen van 10-14 uur)
info@hersenletsel.nl
www.hersenletsel.nl

Hersenletsel.nl is een vereniging van en voor mensen die door hersenletsel zijn getroffen en hun naasten. De vereniging helpt leden met het zoveel mogelijk terugkrijgen van de regie op hun leven na het oplopen van hersenletsel.

Adviezen na een hersenoperatie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis