Adviezen na een borstoperatie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

Op deze webpagina krijgt u adviezen over het verzorgen van het litteken en eventuele vochtophoping rond het litteken. Ook krijgt u informatie over wanneer u weer mag bewegen en sporten. Ten slotte vindt u contactinformatie voor het geval er problemen optreden na de operatie en u met ons contact moet opnemen.

Afspraak en contact

088 979 47 80

Cijfers

aantal patiënten per jaar:

355 borstkanker
240 darmkanker
302 longkanker
94 melanoom
145 hoofd-halskanker
216 prostaatkanker
36 eierstokkanker

Over adviezen na een borstoperatie

HMC (Haaglanden Medisch Centrum) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) werken intensief samen binnen het Universitair Kankercentrum Leiden - Den Haag (UKC). De belangrijkste reden hiervoor is dat we zo kennis en ervaring kunnen bundelen en de kwaliteit van de zorg verder kunnen verbeteren.

Op deze webpagina krijgt u adviezen over het verzorgen van het litteken en eventuele vochtophoping rond het litteken. Ook krijgt u informatie over wanneer u weer mag bewegen en sporten. Ten slotte vindt u contactinformatie voor het geval er problemen optreden na de operatie en u met ons contact moet opnemen.

Wondzorg na een borstsparende operatie of amputatie

Na de operatie zit er een huidkleurige hechtpleister op de wond die mag blijven zitten tot het eerstvolgende polibezoek. Soms zit er geen pleister op de wond. U mag in beide gevallen dagelijks kort douchen.

Wondzorg na een borstreconstructie

Na de operatie zit er een huidkleurige hechtpleister op de wond die mag blijven zitten tot het eerstvolgende polibezoek. Soms zit er geen pleister op de wond. Onder de pleisters zitten steristrips op het litteken geplakt. U mag hiermee douchen. De pleisters worden verwijderd tijdens het eerste polikliniekbezoek bij de afdeling Plastische Chirurgie. U mag na vijf dagen de pleister ook zelf verwisselen.

Het kan gebeuren dat u allergisch reageert op de pleister. De huid rond de pleister kan rood worden, er kan jeuk ontstaan en er kunnen zich blaren vormen. In dat geval moet de pleister verwijderd worden. Dit mag u zelf doen. Bij twijfel neemt u contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie of de polikliniek Chirurgie.

Vochtophoping

Bij verwijdering van de borst kan zich vocht achter het litteken ophopen. Wanneer er ook okselklieren verwijderd zijn, kan dit vocht zich ophopen in de oksel. Deze vochtophoping wordt seroom genoemd. In principe wordt het vocht niet verwijderd. Het vocht wordt wel verwijderd als u sterk in het bewegen beperkt wordt of als u pijn heeft door de hoeveelheid vocht. De verpleegkundig specialist zal het vocht dan met een dunne naald verwijderen. Dit is meestal pijnloos.

Adviezen na een borstoperatie

Mobiliteit

 • Autorijden: tot een week na de operatie mag u niet autorijden. Na deze week is het van het functioneren van uw arm en seroomvorming afhankelijk of u weer mag rijden.
 • Fietsen: tot een week na de operatie mag u niet fietsen. Na deze week is het van het functioneren van uw arm en seroomvorming afhankelijk of u weer mag fietsen.

Bewegen

 • Tillen: til geen dingen die zwaarder zijn dan twee kilo. U mag niet stofzuigen en ook geen zwaar huishoudelijk werk doen gedurende een week.
 • Sporten: tot de eerste afspraak op de polikliniek mag u niet sporten. Daarna kan in overleg met de arts bekeken worden wanneer u weer kunt gaan sporten.

Lichamelijke verzorging

 • Voor alle borstoperaties met schildwachtklier verwijdering en/of verwijdering van de okselklieren geldt dat u de eerste week na de operatie uw arm niet hoger mag heffen dan schouderhoogte (= 90 graden). Verder kunt u zich normaal bewegen, tenzij het te pijnlijk is.
 • Gebruikt u bij voorkeur een deodorantroller.
 • Na een borstamputatie: draag de speciale prothese bh minimaal een week, 24 uur per dag. Hierna mag de bh in de nacht uit.
 • Na een borstsparende operatie, al dan niet met bestraling: Draag de meegebrachte sportbh (een stevige bh zonder beugels of baleinen) de eerste 24 uur na de operatie dag en nacht. De twee weken erna, overdag wel bh dragen en voor de nacht naar eigen gevoel.

Werken

Het moment waarop u weer kunt gaan werken, hangt af van het werk dat u doet. Overlegt u met uw specialist wanneer het in uw situatie mogelijk is om het werk te hervatten.

Pijnstilling

U kunt om de pijn te bestrijden 500 mg paracetamol gebruiken. U mag drie tot vier keer per dag twee tabletten. Als het nodig is, kunt u ook Naproxen 250 mg drie keer daags innemen.

Fysiotherapie

Als bij u alle okselklieren en/of de borst is verwijderd, dan heeft u mogelijk fysiotherapie nodig. U krijgt hiervoor een verwijzing van uw casemanager. U vindt een fysiotherapeut bij u in de buurt via www.verwijsgidskanker.nl. Daar vult u bij zoekterm in: fysiotherapeut of oedeemtherapeut
Dan vult u uw postcode in en drukt op enter, er verschijnen verschillende fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in oedeemtherapie.

Adviezen na een borstreconstructie

Mobiliteit

Autorijden en/of fietsen: wanneer u weer mag autorijden en fietsen overlegt u met de behandelend arts.

Bewegen

 • Tillen: vermijd de eerste zes weken zwaar tillen en huishoudelijke taken (stofzuigen e.d.).
 • Sporten: u mag de eerste zes weken niet sporten en zwemmen. Na deze periode kunt u in overleg met de behandelend arts uw sportactiviteiten opbouwen.

Werken

Wij adviseren u om de eerste twee weken na de operatie niet te werken. Het moment waarop u weer kunt gaan werken, hangt af van het werk dat u doet. Overlegt u met uw bedrijfsarts/fysiotherapeut wanneer u het werk kunt hervatten.

Lichamelijke verzorging

 • De eerste twee weken na de operatie mag u uw arm niet hoger heffen dan schouderhoogte (= 90 graden). Verder kunt u zich normaal bewegen, tenzij het te pijnlijk is.
 • Bh: de plastisch chirurg geeft u instructie over het dragen van een bh na de operatie.
 • Pijnstilling: in overleg met de behandelend arts.

Medicijngebruik:

 • Thuismedicatie hervatten: ☐ ja ☐ nee
 • Antistolling hervatten per: ____________________
 • Recept antistolling meegegeven: ☐ ja ☐ nee
 • Trombosedienst ingelicht: ☐ ja ☐ nee
 • Recept pijnstilling meegegeven: ☐ ja ☐ nee

Afspraak op de polikliniek: zie afsprakenkaart

Contact

Bij acute problemen na de operatie belt u altijd met de Spoedeisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Verder geldt:

 • In de eerste 48 uur na ontslag uit het ziekenhuis kunt u bij vragen/zorgen over lichamelijke verschijnselen bellen met de afdeling Chirurgie, tel.: 088 979 44 25.
 • Na 48 uur kunt u tijdens kantooruren bellen met de casemanager (verpleegkundig specialist) via het Borstcentrum, tel.: 088 979 47 80.

Adviezen na een borstoperatie

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis