Acute verwardheid (delier)

Plotseling optredende verwardheid kan voorkomen bij lichamelijk zieke patiënten. De medische term hiervoor is delier of delirium. Vaak verdwijnt een delier weer als het lichamelijk beter gaat. Op deze webpagina leest u wat een delier is, hoe het behandeld wordt en wat u verder kunt doen. Waar hij staat in de tekst kunt u ook zij lezen.

Specialismen en team

Afspraak en contact

Uw behandelend specialist kan u doorverwijzen. Wij nemen vervolgens contact met u op voor een afspraak.

Locatie

Cijfers

Per jaar
ca. 3.000 patiënten voor een consult
ca. 300 patiënten behandeld bij de Medisch Psychiatrische Unit

Over acute verwardheid (delier)

Plotseling optredende verwardheid kan voorkomen bij lichamelijk zieke patiënten. De medische term hiervoor is delier of delirium. Vaak verdwijnt een delier weer als het lichamelijk beter gaat. Op deze webpagina leest u wat een delier is, hoe het behandeld wordt en wat u verder kunt doen. Waar hij staat in de tekst kunt u ook zij lezen.

Wat is een delier?

Een patiënt met een delier is vaak onrustig, vooral ’s nachts. Hij is minder helder en kan zich niet goed concentreren. De patiënt valt steeds in slaap en/of vergeet dat hij in het ziekenhuis is. Hij kan hallucineren, dus dingen zien die er niet zijn. Het kan een beangstigende ervaring zijn voor de patiënt en zijn naasten. Het delier ontstaat in korte tijd en kan enkele uren tot langer dan een week aanhouden.

Oorzaak

De oorzaak van een delier is een lichamelijke aandoening, zoals een infectie, uitdroging of pijn. Het gebruiken van of acuut stoppen met een geneesmiddel kan ook een oorzaak zijn. Veelvuldig alcoholgebruik of het plotseling stoppen hiermee kan eveneens een delier veroorzaken. Factoren die de kans op een delier vergroten, zijn:

 • De patiënt heeft eerder een delier doorgemaakt.
 • De patiënt heeft last van een cognitieve stoornis als dementie.
 • De patiënt heeft een hogere leeftijd (70+).
 • De patiënt kan slecht horen en/of zien.

Behandeling

De belangrijkste behandeling is het verbeteren van de lichamelijke toestand van de patiënt. Soms krijgt hij geneesmiddelen voorgeschreven om de verschijnselen van het delier te verminderen. Ook wordt in sommige gevallen een psychiater betrokken bij de behandeling.

Wat kan familie doen?

Wanneer de patiënt eerder een delier heeft doorgemaakt, is het verstandig om dit te melden bij de preoperatieve screening. Geef het anders bij opname op de verpleegafdeling door aan de verpleegkundige of de arts. Wij kunnen dan maatregelen nemen om het delier mogelijk te voorkomen of om de gevolgen te verminderen. Treedt toch een delier op, dan zijn dit enkele adviezen:

 • Blijf rustig en gebruik korte zinnen wanneer u praat met de patiënt.
 • Leg zo nodig uit dat hij in het ziekenhuis is en waarom hij daar is.
 • Bezoek is belangrijk voor de patiënt. Kom echter met niet meer dan twee personen tegelijk.
 • Als de patiënt normaal gesproken een bril en/of een gehoorapparaat gebruikt, is het verstandig deze hulpmiddelen ook in het ziekenhuis te gebruiken.
 • Een klok en familiefoto’s op de kamer kunnen een positieve uitwerking hebben. Overleg met de verpleegkundige wat mogelijk is.
 • Soms zullen we u vragen om in het belang van de patiënt ook buiten de bezoektijden aanwezig te zijn en soms zelfs te overnachten in het ziekenhuis.

Na de ziekenhuisopname

Als de patiënt na de ziekenhuisopname nog last heeft van verwardheid, is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts. Vertel dan dat er tijdens de ziekenhuisopname sprake is geweest van een delier en meld welke geneesmiddelen de patiënt hiervoor eventueel heeft gekregen.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze webpagina nog vragen? Stel ze gerust aan de verpleegkundige of arts van de afdeling waarop de patiënt is opgenomen.

Acute verwardheid (delier)

Waarom HMC?

 • Breed en gespecialiseerd zorgaanbod
 • We vernieuwen en verbeteren de zorg continu
 • Samenwerken vinden we vanzelfsprekend
 • Gastvrij ziekenhuis