L. de Lange

Verpleegkundig specialist

“Ik vind het belangrijk dat de patiënt gehoord wordt”

                                  L. de Lange

“Ik ben sinds 1999 aangesloten bij wat toen nog Westeinde Ziekenhuis was, nu HMC. Het ziekenhuis heeft zo’n diverse patiëntenpopulatie dat ieder contact met een patiënt weer anders is.

Na de Spoed Eisende Hulp ben ik naar de palliatieve zorg overgestapt, omdat ik merkte dat patiënten en hun naasten behoefte hebben om over het laatste stuk van het leven te praten. Ik ben daarin een goede gesprekspartner. Door de jaren heen heb ik veel kennis en kunde binnen de gezondheidszorg vergaard. Ik vind het belangrijk dat de patiënt in het middelpunt staat, dat hij gehoord wordt en dat hij de mogelijkheid krijgt om te bespreken wat hij tegen komt in zijn ziektebeleving.”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

1999

Opleiding:

Hbo – Verpleegkunde Hogeschool Leiden
Spoed Eisende Hulp Verpleegkundige Erasmus MC
Master in Advanced Nursing Practice Hogeschool Leiden
Palliative Care Education Program Harvard Medical School

Talen:

Duits, Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Technisch voorzitter Verpleegkundige Adviesraad HMC
Lid Platform Ethiek HMC
Bestuurslid Regionaal netwerk palliatieve zorg
Commissielid Bezwaar & Beroep V&VN (beroepsvereniging verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten)
Commissielid Spoedzorg ZonMw

Specialisme

Palliatieve zorg