I.J. Visser

Geestelijk verzorger

“Ik begeleid mensen bij hun vragen over zingeving”

                                  I.J. Visser

“Bij zorg met Liefde en Lef hoort vanzelfsprekend ook goede zorg voor de ziel, daar lever ik graag mijn bijdrage aan. Als geestelijk verzorger begeleid ik mensen bij hun vragen over zingeving in de breedste zin van het woord. Patiënten, hun naasten, maar ook medewerkers zijn daarin mijn gesprekspartners. We spreken vaak over verlies, rouw en verdriet, maar ook over wat je kracht en inspiratie geeft en waar je je aan vast kunt houden.

Samen met patiënten maak ik de balans op van hun leven. We kijken terug, we blikken vooruit en vooral staan we ook stil bij het nu. In gesprek met patiënten en/of hun naasten vraag ik vaak ‘Wat houdt u op dit moment bezig?’ Die veelheid van mensen en hun eigen verhalen maken dat geen dag voor mij hetzelfde is. Een patiënt gaf me laatst het grootste compliment dat je mij als geestelijk verzorger kunt maken: ‘Jij durft je te laten ontroeren’.

Mijn collega’s en ik geven ook lessen aan medewerkers en ik ga voor in de kerkvieringen op alle drie de HMC-locaties.”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2007

Opleiding:

Theologie aan Universiteit Leiden
Kerkelijke opleiding van de Nederlandse Hervormde kerk
Morele counseling en Moreel Beraad Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboudumc)
Ethiek in de zorgsector (Radboudumc)
Masterclass Levensbeschouwelijk counselen (Radboudumc)
Klinische Pastorale Vorming (Radboudumc)

Werkervaring:

O.a. werkzaam in het kerkelijke jongerenwerk, als studentenpastor en als geestelijk verzorger in een verzorgingshuis

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Lid Vereniging van Geestelijk Verzorgers (VGVZ)
Lid Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)
Lid Platform Ethiek HMC

Aandachtsgebieden

Begeleiding bij rouw na overlijden van een kind vóór de bevalling (IUVD)
Kraamafdeling, Longafdeling, Interne geneeskunde, Cardiologie, MPU (Medisch Psychiatrische Unit), MDL (Maag-, Darm- en Leverziekten)