I.C.M. Janssen

GZ-psycholoog

                                  I.C.M. Janssen

"Tijdens mijn werk als fysiotherapeut werd het mij steeds duidelijker dat het voor een patiënt heel belangrijk is om zijn ziekte vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. De lichamelijke klachten die een patiënt ervaart, hebben vaak een belangrijke invloed op het psychische en sociale leven en vice versa. Alle verschillende aspecten van klachten en problemen moeten dan ook in onderlinge samenhang worden bezien en aangepakt.

Deze ervaring was voor mij een belangrijke reden om psychologie te gaan studeren. Ik studeerde aan de Universiteit Leiden met als afstudeerrichting Klinische en Gezondheidspsychologie. Later volgde ik de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog bij de RINO van Amsterdam. Verder genoot ik nascholing op het gebied van onder meer de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, acceptance and commitment therapie, mindfulness en EMDR.

Vanaf 1993 was ik werkzaam in de GGZ en in de niet-klinische revalidatie. Sinds negen jaar ben ik als medisch psycholoog verbonden aan de afdeling Medische Psychologie van HMC. Hier komt mijn affiniteit met psychische problematiek in samenhang met ziekte en de medische situatie het meest tot haar recht. Ik vind het steeds een enorme uitdaging om lichamelijke, psychische én sociale aspecten in ogenschouw te nemen, zowel binnen de diagnostiek als in de behandeling van mijn patiënten. Deze benadering doet naar mijn idee het meeste recht aan de hulpvraag van een patiënt, en zeker bij de doelgroepen die ik voornamelijk zie. Het gaat daarbij om mensen met een oncologische of andere chronische aandoening en om mensen die zijn verwezen vanuit de gynaecologie/verloskunde."

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2003

BIG-nummer:

19034014625

Opleiding:

Klinische en gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden
Postdoctoraal GZ-psychologie, RINO Amsterdam

Talen:

Engels, Frans, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Vereniging Medische Staf (VMS)
Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie (NVPO)
Lid Landelijke Vereniging Medische Psychologie (LVMP)
Lid EMDR Nederland

Aandachtsgebieden

Psychologische zorg bij verloskunde en gynaecologie en bij kanker