H.K. de Jager-Nowak

Radiotherapeut-oncoloog

“Wij hebben vele honderden patiënten met prostaatkanker succesvol behandeld”

                                  H.K. de Jager-Nowak

“Na vele jaren het specialisme radiotherapie in de volle breedte uitgeoefend te hebben, ben ik eind jaren negentig geïnteresseerd geraakt in de inwendige bestraling voor prostaatkanker. Deze behandeling was toen zeer populair in de Verenigde Staten. Na intensief onderzoek en vele studiereizen zijn wij in het jaar 2000 met de inwendige bestraling van de prostaat (brachytherapie) begonnen. Eerst met permanente implantaties (jodium zaadjes) en later ook met tijdelijke implantaties. Inmiddels hebben wij vele honderden patiënten met prostaatkanker op deze manier succesvol behandeld.

De samenwerking met de collegae urologen werd steeds intensiever. Er is een heel team rondom de patiënt met de kanker op urologisch gebied ontstaan met wekelijks een multidisciplinair overleg. Wij doen aan zo veel mogelijk wetenschappelijke studies mee en bouwen aan een intensieve samenwerking met het LUMC.

Mijn tweede aandachtveld is de behandeling van huidkanker. Op onze afdeling hebben wij een speciaal bestralingstoestel voor de behandeling van oppervlakkig gelegen tumoren (orthovolt apparaat). Ook voor deze patiëntengroep is er een team vanuit diverse specialismen die gezamenlijk een behandelingsvoorstel maakt. Dergelijke teams zie ik als grote winst voor de zorg. Dat we dat voor elkaar hebben gekregen geeft bijzondere voldoening.”

Opleiding & ervaring

Opleiding:

Studie geneeskunde: Medische Academie Poznan, Polen
Opleiding specialist: Daniel den Hoedkliniek, Rotterdam

Talen:

Engels, Nederlands, Pools

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Integraal Kankercentrum Nederland: werkgroep urologische tumoren en auditor oncologische zorg
Landelijk Platform Radiotherapie Urologie (LPRU)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO)
American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO)
Coördinator PROBACH studie ( brachytherapie bij prostaatcarcinoom)

Aandachtsgebieden

Radiotherapie van de blaas, prostaat en huidtumoren, inwendige bestraling (brachytherapie) van de prostaat