dr. S.M. Manschot

Neuroloog

“Ik vind het mooi dat je door goed te luisteren naar een patiënt en door neurologisch onderzoek tot een diagnose kan komen”

                                  dr. S.M. Manschot

“Tijdens mijn studie Geneeskunde wist ik na mijn eerste college over neurologie meteen dat ik neuroloog wilde worden. Ik vind het mooi dat je door goed te luisteren naar een patiënt en door neurologisch onderzoek tot een diagnose kan komen. Maar het belangrijkste blijft het verhaal van de patiënt. Daarnaast vind ik het een uitdaging om alles in duidelijke taal uit te leggen. Ik wil graag dat een patiënt begrijpt wat hij mankeert en ik hoop, ook als we geen behandeling hebben, iedere patiënt toch goed te helpen en te begeleiden. Daar neem ik graag de tijd voor.
De ontwikkelingen binnen de neurologie gaan snel. Zo is het nu mogelijk bij een herseninfarct, het stolsel dat voor de ellende zorgt, daadwerkelijk weg te halen. Het onderzoek hiervoor is gedaan in Nederland en HMC heeft daar ook een belangrijke bijdrage aan geleverd. Daar ben ik erg trots op.
Verder werk ik deels op de ouderenpolikliniek, waar ik me vooral bezighoud met patiënten met geheugenklachten. Dit is voor de patiënt en de familie een diagnose met een enorme impact op de kwaliteit van leven. Ik probeer alles, dus ook de (toekomstige) gevolgen voor het dagelijks leven, zo goed mogelijk uit te leggen. De goede samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde is heel waardevol. Zo kunnen we, samen met de neuropsycholoog, de internist en de verpleegkundige, het beste behandelplan opstellen.”

 

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2009

BIG-nummer:

49048980801

Opleiding:

Studie Geneeskunde aan: Universiteit Utrecht, Utrecht
Opleiding specialist: Universitair Medisch Centrum Utrecht, Utrecht

Promotie:

Diabetische encephalopathie; Diabetic encephalopathy: a cerebrovascular disorder? 2006

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Visitatiecommissie neurologie Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
Lid Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Lid Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF)

Aandachtsgebieden

Vasculaire neurologie (zoals beroerte) en geheugenstoornissen