dr. R.M. Rijsman

Neuroloog-somnoloog

"Ik zet mij in om de wetenschap en de zorg op slaap- en waakgebied te optimaliseren"

                                  dr. R.M. Rijsman

"De werking van het brein en het zenuwstelsel fascineert mij enorm. De negatieve effecten op het dagelijkse leven als het niet goed functioneert kunnen groot zijn. Als neuroloog zie ik het als een heel belangrijke taak en verantwoordelijkheid om patiënten zo goed mogelijk te helpen .

Slapen is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren overdag. Slecht slapen heeft een negatief effect op de aandacht, de concentratie, het geheugen, het afweersysteem en de stofwisseling. Het kan ook een verhoogd risico op hart en vaatziekten geven en psychische stoornissen veroorzaken of versterken. Mijn persoonlijke ambitie is de patiënt met alle soorten van slaap- en waakstoornissen zo goed mogelijk te onderzoeken en te behandelen.  Dat vereist goed teamwerk met de klinische laboranten, psychologen en andere specialisten zoals KNO-artsen, kaakchirurgen en longartsen. Ik zet mij in om de wetenschap en de zorg op slaap- en waakgebied te optimaliseren en verder te ontwikkelen om het op een hoger plan te brengen waarbij ik patiënten centraal stel.

Ik verricht  verschillende ‘neurofysiologische’ onderzoeken bij patienten zoals hersenfilmpjes, spier- en zenuwonderzoek en onderzoek naar de bloedvaten. Hiermee kunnen we onderzoeken of de functie van het zenuwstelsel goed functioneert. Met deze onderzoeken kan ook gecontroleerd worden of het zenuwstelsel goed blijft functioneren tijdens operatieve ingrepen op behandelingen op de intensive care. Deze onderzoeken kunnen poliklinisch gepland worden maar ook acuut noodzakelijk zijn. Ik streef ernaar dat ikzelf en de hele afdeling dit flexibel en servicegericht uitvoeren."

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2006

BIG-nummer:

19047055901

Opleiding:

Studie geneeskunde: Universiteit van Amsterdam
Opleiding specialist: HMC, Den Haag
Overige studies/opleidingen:
ESRS Somnoloog 2015

Promotie:

Restless legs Syndroom: Epidemiology, pathophysiology and therapy of Restless Legs Syndrome - 2004

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Organisatorische eenheid Neurologie Voorzitter
Medisch gemandateerde Centrum voor Slaap en Waakstoornissen
Lid executive committee International RLS Study group
Secretaris executive committee European RLS study Group

Lidmaatschappen
Nederlandse Vereniging Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging Klinische Neurofysiologie (NVKNF)
Werkgroep slaap en waakstoornissen (NVN)
Nederlands Vereniging Slaap en Waakonderzoek
World Association sleep Medicine
American association Sleep Medicine
European Society Reseach for Sleep

Aandachtsgebieden

Klinische neurofysiologie, slaap- en waakstoornissen

Wetenschappelijke artikelen & publicaties van deze specialist

PubMed is de algemeen toegankelijke biomedische databank van de NLM (National Library of Medicine).

PubMed.gov logo

Deze specialist op PubMed