dr. P.J.M. Rietveld

Klinisch fysicus radiotherapie

“Oog voor de patiënt, maar daarvoor ook oog houden op de apparatuur van radiotherapie”   

                                  dr. P.J.M. Rietveld

“Als klinisch fysicus (natuurkundige) werk ik als ondersteunend specialist voornamelijk op de afdeling Radiotherapie. Ik draag bij aan, of ben deels verantwoordelijk voor, diagnostiek en therapie van individuele patiënten en patiëntengroepen. Door mijn kennis op het gebied van fysica, meettechnieken en de bewerking en interpretatie van patiëntinformatie draag ik verantwoordelijkheid voor de juiste interpretatie van beeldinformatie en medisch-technische informatie. Daarnaast houd ik het juiste gebruik van fysisch-wiskundige principes in de gaten en schat ik de inzet van medische apparatuur en/of gebruikte software op waarde. Het in het ziekenhuis veilig en efficiënt gebruik maken van nieuwe medische technieken is voor mij DE motivatie om dit werk te doen. Mijn toegevoegde waarde is dan ook specialisme overstijgend.

Behalve op de patiënt houden we ook een oog op de complexe apparatuur die we gebruiken op de afdeling Radiotherapie. De straling die we daar gebruiken is pas gevaarlijk als die niet goed en veilig wordt toegepast. Daar let ik dus op, samen met onmisbare collega’s: de klinisch fysisch medewerkers.

Als de patiënt vragen heeft van technische aard over de behandeling, sta ik graag klaar om die te beantwoorden. Daar ben ik voor.”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2005

Opleiding:

Studie natuurkunde Rijksuniversiteit Utrecht, Utrecht
Erasmus Universiteit, Rotterdam

Promotie:

Oppervlakkige hyperthermie, Hyperthermic applications and issues relating to the assessment of technical quality and its clinical verification – EUR - 2000

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Secretaris Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF)
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne
European Society for Radiotherapy & Oncology (ESTRO)
The American Association of Physicists in Medicine, Institute of Physics and Engineering in Medicine

Aandachtsgebieden

Low dose rate brachy prostaatbehandeling (het implanteren van radioactieve jodiumzaadjes in de behandeling tegen kanker), prostaatbehandeling, kwaliteitscontrole, stralingsbescherming