dr. O.R. Guicherit

Chirurg

                                  dr. O.R. Guicherit

Ik begon in 2002 in HMC als chirurg met aandachtsgebieden algemene chirurgie,  kankerchirurgie, longchirurgie en buikchirurgie. De behandeling van borst-, darm- en huidkanker heeft mijn bijzondere aandacht. De multidisciplinaire samenwerking spreekt mij aan in de kankerzorg.

Die zorg ontwikkelt zich continue: betere diagnostiek en behandeltechnieken. De combinatie van medicijnen en bestralen maakt operaties effectiever en minder ingrijpend. Operaties kunnen soms zelfs achterwege gelaten worden, dat leidt tot betere kwaliteit van leven.

Patiëntencontacten geven mij de meeste energie. Ik vind het belangrijk dat de patiënt zich onderdeel voelt van het team. Als team kunnen wij ondersteunen en motiveren. Wanneer een patiënt de gelegenheid krijgt om mee te beslissen, dan leidt dat tot extra motivatie om zich door alle behandelingen heen te kunnen slaan. Om tot optimale patiëntenzorg te komen pas ik zoveel mogelijk onderzoeksresultaten toe in de praktijk. Zo integreer ik kennis uit onderzoek met mijn praktische ervaring en de persoonlijke voorkeur van een patiënt (gezamenlijke besluitvorming). Ik kan hierin goed één-op-één schakelen in het contact met patiënten.

Naast mijn werk als chirurg ben ik ook medisch manager van het Universitair Kanker Centrum Leiden|Den Haag in HMC Antoniushove, waarbij ik teamleden motiveer tot zorgevaluaties die leiden tot continue kwaliteitsverbeteringen in de patiëntenzorg, zowel door de ogen van de patiënt als door de ogen van de professionals.

Ik ben ook betrokken in het opleiden van studenten en chirurgen, belangrijk omdat hierdoor de zorg in de toekomst gecontinueerd blijft. Opleiden houd je ook scherp. De samenwerking van HMC met het LUMC leidt naast uitstekende patiëntenzorg tot onderzoek en innovatie waardoor de zorg steeds beter wordt.

Tot slot ben ik als ambassadeur van HMC actief voor de internationale gemeenschap van de regio groot Den Haag, gericht op zowel de verwachtingen van expats en diplomaten, als de bijzondere behoeften van anderstaligen met een migrantenachtergrond.

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2000

BIG-nummer:

69041534701

Opleiding:

Studie geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden
Opleiding specialist LUMC, Leiden
Chirurg in Vervolg Opleiding (CHIVO) Longchirurgie en Thoraxoncologie, Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag, en MD Anderson Cancer Center, Houston
Executive Education Managing Health Care Delivery, Harvard Business School, Boston

Promotie:

Experimental studies in relation to clinical pancreas transplantation, 1994

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Intern:
Lid dagelijks bestuur OE Heelkunde
Gemandateerde OE Heelkunde voor HMC Antoniushove
Universitair Kanker Centrum Leiden|Den Haag van HMC en LUMC (co-voorzitter UKC)
Oncologiecommissie HMC (dagelijks bestuur)
Longitudinaal Integraal Coschap (LIC) Oncologie (initiator en coördinator)
Expatcommissie HMC

Extern:
CCT ziekenhuizen non-COVID zorg
Vertegenwoordiger Oncologie Commissie (VOC), Regionaal Oncologienetwerk West (RO West)
Bestuurlijk Overleg (BO), RO West
Werkgroep Kankerscreening bij moeilijk bereikbare groepen, LUMC Campus Den Haag
Hotelschool The Hague Hospitality Research Centre (stagebegeleider/researchpartner Hospitality in Healthcare)

Aandachtsgebieden

Algemene chirurgie, kankerchirurgie (onder andere borst-, darm- en huidkanker)