dr. M.J. Vos

Neuroloog

“Het behandelen en begeleiden van hersentumorpatiënten en hun naasten is voor mij een uitdaging en een voorrecht” 

                                  dr. M.J. Vos

“Sinds 2011 ben ik werkzaam als neuroloog in HMC, met als aandachtsgebied neuro-oncologie. Na mijn studie geneeskunde in Utrecht heb ik mijn opleiding tot neuroloog gedaan in het VUmc in Amsterdam en deze heb ik afgerond in december 2010. Voorafgaand aan en tijdens mijn opleiding heb ik promotieonderzoek gedaan naar de behandeling van patiënten met primaire hersentumoren (hooggradige gliomen), toegespitst op het meten van het effect en de bijwerkingen van behandeling. De keuze voor HMC is voor mij een bewuste, uitdagende stap geweest, met een perfecte combinatie van intensieve patiëntenzorg, opleidingsgerelateerde taken (het opleiden van dokters) en de mogelijkheden tot het doen van klinisch wetenschappelijk onderzoek. Mijn aandachtsgebied kan ik hier, met een grote en groeiende neuro-oncologische patiëntenpopulatie, zeer goed uitoefenen. Het behandelen en begeleiden van hersentumorpatiënten en hun naasten vormt voor mij de kern van mijn werk, waarbij het elke dag een uitdaging en voorrecht is mensen met een helaas nog vaak matige prognose zo goed mogelijk te behandelen, begeleiden en bij te staan in hun ziekte.”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2011

BIG-nummer:

09048512401

Opleiding:

Studie geneeskunde Universiteit Utrecht, Utrecht
Opleiding specialist VU Medisch centrum (VUmc), Amsterdam

Promotie:

Evaluatie van respons, toxiciteit en uitkomst bij de behandeling van het glioom; titel: Evaluation of response, toxicity and outcome in glioma therapy; jaar: 2005

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Lid Subcommissie Visitatie (Kwaliteit) Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Organisatiecommissie Wetenschappelijke dag Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
Hoofdredactieraad Nederlands Tijdschrift voor Oncologie (NTvO)
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie (LWNO)
European Association of Neuro-Oncology (EANO)
Society for Neuro-Oncology (SNO)

Aandachtsgebieden

Neuro-oncologie, hersentumoren

Wetenschappelijke artikelen & publicaties van deze specialist

PubMed is de algemeen toegankelijke biomedische databank van de NLM (National Library of Medicine).

PubMed.gov logo

Deze specialist op PubMed