dr. M.H.M. Vlak

Neuroloog-somnoloog

“Een slaapprobleem kan iedereen overkomen”

                                  dr. M.H.M. Vlak

“Hoe belangrijk slaap is, realiseren we ons vaak pas als het niet meer goed gaat. Een slaapprobleem kan iedereen overkomen, daarom zie ik als neuroloog en slaapspecialist dan ook mensen van uiteenlopende leeftijden en achtergronden. Dat maakt mijn werk juist zo leuk en afwisselend. Slaapstoornissen op zich zijn vaak goed te behandelen, ook als ze al jaren bestaan. Soms kan dit al met een relatief eenvoudige behandeling. Je kan dus heel veel betekenen voor heel veel mensen. En hoe mooi is het als iemand na behandeling helemaal herboren op je polikliniek terugkomt?

Buiten het slaapcentrum ben ik ook werkzaam op de afdeling klinische neurofysiologie. Daar doe ik onderzoeken zoals hersenfilmpjes, spier- en zenuwonderzoek en onderzoek naar de bloedvaten. Dagelijks doen we onderzoek bij patiënten op de EHBO, Intensive Care of tijdens operaties, wat veel flexibiliteit en patiëntgerichtheid vereist van mijn team en mijzelf. Het geeft mij heel veel voldoening om het verschil te kunnen maken in juist die situaties. Ik ben blij dat ik met mijn kennis en kunde binnen HMC mijn steentje kan bijdragen en ik hoop dat ik de komende jaren met evenveel plezier naar mijn werk ga als vandaag!”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2015

BIG-nummer:

99055553501

Opleiding:

Radboud Universiteit te Nijmegen
Opleiding specialist Universitair Medisch Centrum Utrecht te Utrecht

Promotie:

Risk factors for aneurysmal subarachnoid haemorrhage: pieces of the puzzle. Universiteit Utrecht, 2013

Talen:

Engels, Italiaans, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Lid accreditatiecomissie Nederlandse Vereniging voor Neurologie 2017-heden
Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) 2016-heden
Lid Medische adviesraad patiëntenvereniging Stichting Restless Legs 2014-heden
Voorzitter (voorheen penningmeester) organisatiecomité International Sleep Medicine Course (ISMC) 2010-heden
Voorzitter (voorheen gewoon lid) Opleidingscomissie NSWO 2010-heden
Bestuurslid Stichting Slaap Congres Nederland 2015-2017
Penningmeester en lid organisatiecomité SLAAP 2015-2017
Lid PR commissie NSWO 2010-2016
Penningmeester en lid organisatiecomité Age and Sleep 2014
Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Nederlandse Vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO)
Werkgroep Slaap- en Waakstoornissen NVN
Nederlandse Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL)
Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie (NVKNF)
European Sleep and Research Society ESRS)

Aandachtsgebieden

Slaapgeneeskunde, klinische neurofysiologie

Wetenschappelijke artikelen & publicaties van deze specialist

PubMed is de algemeen toegankelijke biomedische databank van de NLM (National Library of Medicine).

PubMed.gov logo

Deze specialist op PubMed