dr. K.E.A. van der Bogt

Chirurg

“In een goedwerkend team samen met de patiënt werken naar een goede kwaliteit van leven ondanks de vaak langdurige medische problemen”

                                  dr. K.E.A. van der Bogt

Sinds 2016 ben ik vaatchirurg en begeleid ik patiënten gedurende langere tijd waardoor je mensen beter leert kennen. Dit is erg belangrijk want de keuze van een vaatchirurgische behandeling (die we tegenwoordig ook vaak met katheters via een bloedvat kunnen uitvoeren) vergt een goed inzicht in het leven van de patiënt. Graag voer ik een open discussie met de patiënt om de voor hem of haar beste keuze van behandeling te maken. Het is onontbeerlijk om een goede band met de patiënt op te bouwen omdat er in de behandeling een grote rol voor de patiënt zelf is weggelegd: Hij of zij moet vaak de leefstijl veranderen en langdurig medicatie gebruiken. Omdat hart- vaatziekten vaak gepaard gaan met problemen op meerdere vlakken, is er veel onderling overleg tussen specialisten, de huisarts, en bijvoorbeeld een fysiotherapeut; ik vind het zeer motiverend om met het patiëntbelang voorop in dit grote team te werken. 

Door mijn eerdere opleiding in de transplantatiechirurgie ben ik veel in contact geweest met patiënten met nierfalen. Deze patiënten moeten vaak dialyseren en om deze complexe en ingrijpende behandeling goed te kunnen uitvoeren moet er een goede toegang tot de vaatbaan worden gecreëerd. Binnen het HMC en LUMC ben ik de aanvoerder van dit deelgebied van de vaatchirurgie. We doen hierin veel onderzoek om deze behandeling te optimaliseren. Daarnaast zijn we verwijscentrum voor complexe problematiek hierin. 

Een patiënt is in het ziekenhuis afhankelijk van allerlei mensen die vaak zeer onregelmatig werken. Om optimaal veilige zorg te leveren moeten we ook kijken naar onszelf; ik doe veel onderzoek naar “fit to perform”, oftewel de vraag hoe we op ieder tijdstip zo fit mogelijk aan de rand van het bed van de patiënt kunnen staan. Al met al streven we zo naar de beste en veiligste behandeling voor iedere patiënt, door een goed getraind en fit team!

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2015

BIG-nummer:

19910812601

Opleiding:

Studie geneeskunde Rijksuniversiteit Leiden
Visiting researcher Laboratory of Cardiothoracic Transplantation and Molecular Imaging Program, Stanford University, Stanford, CA, USA
Opleiding specialist Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Leiden
Gedifferentieerd vaatchirurg en gastro-enterologisch chirurg
Gecertificeerd multi-orgaan uitnamechirurg

Promotie:

Promotie: Proefschrift: Stem cell treatment for cardiovascular diseases, 2010

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Intern:
Lid werkgroep ShuntExpertiseCentrum
Opleider physician assistant
Coördinator ANIOS
Verantwoordelijk voor opleiding vaatverpleegkundigen
Aanspreekpunt ICT/HIX HEE
Aanspreekpunt (poli)kliniek HMC Westeinde
Aanspreekpunt Wetenschapscommissie
Lid Investeringscommissie

Extern:
Lid werkgroep Shuntchirurgie NVvV
Lid Transplantatievoorlichtingsteam Haaglanden
Lid commissie continue professionele educatie (CPE) NVvH

Aandachtsgebieden

Vaatchirurgie, algemene chirurgie, niertransplantatie