dr. G.J.D. van Acker

Chirurg

                                  dr. G.J.D. van Acker

"Na mijn artsexamen (UvA) in 1999 ben ik naar de Verenigde Staten verhuisd om in Boston aan de universiteit van Harvard promotieonderzoek te verrichten naar acute pancreatitis. In 2002 ben ik gestart met de opleiding tot chirurg in het AMC in Amsterdam. Tijdens die opleiding ben ik in 2005 nog een jaar terug geweest naar Boston om een deel van opleiding daar te doen en het promotieonderzoek af te maken.

De fascinatie voor buikaandoeningen heeft mij ertoe gebracht om na de opleiding tot chirurg een superspecialisatie te gaan doen in gastrointestinale en laparoscopische chirurgie en dat vond plaats in het AMC te Amsterdam (2008-2010). De daar opgedane kennis en expertise op het gebied van colorectale en leverchirurgie kan ik met veel toewijding toepassen op de dagelijkse praktijk in HMC, alwaar ik sinds 2010 met veel enthousiasme werk."

 

 

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2008

Opleiding:

Studie geneeskunde aan: Universiteit van Amsterdam (UvA)
Heelkunde, AMC, Amsterdam
CHIVO GE-laparoscopie, AMC Amsterdam
Research fellowship, Harvard Medical School, Boston
Academisch Medisch Centrum (AMC), Amsterdam en Isala Klinieken, Zwolle, differentiatie gastro-intestinale chirurgie
Research fellowship / Resident New England Medical Center, Boston
Gastro-intestinale en laparoscopische chirurgie, AMC, Amsterdam

Werkervaring:

2000-2002: Research fellowship, Harvard Medical School Boston USA
2002-2008: Academisch Medisch Centrum Amsterdam en Isala Klinieken Zwolle, differentiatie gastro-intestinale chirurgie
2005: Resident and Research fellowship New England Medical Center, Boston USA
2008-2010: Gastro-intestinale en laparoscopische chirurgie, Academisch Medisch Centrum Amsterdam

Promotie:

Proefschrift: Early changes during acute pancreatitis, 2007

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Secretaris dagelijks bestuur Organisatorische Eenheid Heelkunde
Voorzitter Tumorboard colorectaal carcinoom
Opleider ANIOS en Semi-artsen
Instructeur Basiscursus Heelkunde, Royal College Surgeons (LUMC)
Lid Minimaal Invasieve Commissie
Stuurgroep procotopoli en galblaasstraat (inclusief ZIZO verantwoordelijke galblaas)
Verantwoordelijke kwaliteitsvisitatie

Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
Nederlandse Vereniging voor GastroIntestinale Chirurgie (NVGIC) Nederlandse Vereniging voor Gastro-Enterologie (NVGE)
Werkgroep Leverchirurgie
Werkgroep ColoProctologie (WCP)

Aandachtsgebieden

Aandachtsgebieden: kankerchirurgie (oncologische chirurgie), chirurgie bij aandoeningen in- en rondom de buik (gastro-intestinale chirurgie), kijkoperaties (laparoscopische chirurgie), leverchirurgie, chirurgie bij aandoeningen rondom het anale gebied (proctologie)