dr. D.M.V. Pelikan

Gynaecoloog

                                  dr. D.M.V. Pelikan

Het mooie van mijn vakgebied is dat ik patiënten mag begeleiden in alle fasen van hun leven. Ik haal veel voldoening uit het doen van spreekuur, het teamwerk op de operatiekamer en de verloskamers.

Ik vind het belangrijk dat een patiënt zoveel mogelijk een vaste behandelaar heeft. De patiënt hoeft dan niet elke keer hetzelfde verhaal te vertellen en als behandelaar ken je alle details. Zelf hecht ik ook aan een persoonlijke band. Ik neem graag de tijd om op uw vragen in te gaan en u goed over een behandeling of een operatie voor te lichten. Hier zet ik mij maximaal voor in.

De keuze voor de Gynaecologie heb ik al vroeg gemaakt. Ik voelde mij zeer gedreven om dit uitzonderlijk mooie werk te mogen doen. Het behandelen van gynaecologische aandoeningen en het verrichten van vaak minutieuze operaties heeft mijn bijzondere belangstelling. Het is mijn ambitie om binnen ons team de mogelijkheden van de endoscopische (kijkbuis) operaties verder uit te breiden.

Ook vind ik het belangrijk dat we als HMC blijven streven naar nog verdere verbetering van kwaliteit en in alle processen uw belang voorop stellen. Daarom neem ik binnen het ziekenhuis deel aan verschillende commissies.

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2009

BIG-nummer:

19046888101

Opleiding:

Studie geneeskunde: Universiteit Leiden
Opleiding specialist: LUMC en Groene Hart Ziekenhuis Gouda
Overige studies/opleidingen: Mayo Medical School, Neonatologie Wilhelmina Kinderziekenhuis

Promotie:

On fetomaternal hemorrhage (Leiden, 2006)

Talen:

Duits, Engels, Frans, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Nevenfuncties
Lid Dagelijks Bestuur van de Organisatorische Eenheid Gynaecologie
Gemandateerde MSB

Lidmaatschappen
Federatie Medisch Specialisten (FMS)
Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG)
Werkgroep Gynaecologische Endoscopie (WGE) van de NVOG
Werkgroep Bekkenbodem (WBB) van de NVOG
European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE)
International Urogynecological Association (IUGA)
International Continence Society (ICS)

Aandachtsgebieden

minimaal invasieve chirurgie, urogynaecologie, benigne gynaecologie (goedaardige gynaecologische afwijkingen)