dr. D.M.J. van den Heuvel

GZ-psycholoog, Klinisch neuropsycholoog

 “Ik zet up-to-date wetenschappelijke kennis in bij de dagelijkse patiëntenzorg”

                                  dr. D.M.J. van den Heuvel

“Hoe werken onze hersenen en hoe sturen onze hersenen ons gedrag aan? Vragen die dagelijkse kost zijn voor een neuropsycholoog en die mij nog steeds opnieuw boeien. Ik houd me bezig met de veranderingen in het cognitieve, emotionele en gedragsmatige functioneren na hersenletsel. Ook richt ik mij op cognitieve beperkingen bij psychische stoornissen. Dit probeer ik voor de patiënt, zijn omgeving en de arts nauwkeurig en begrijpelijk in kaart te brengen.

Naast de diagnostiek heeft vooral de behandeling en begeleiding van patiënten met hersenletsel mijn bijzondere aandacht. Dat reikt van het aanleren van cognitieve ‘trucjes’ of strategieën tot het begeleiden in de aanpassing aan de ‘nieuwe werkelijkheid’ die ontstaan is na hersenletsel. Een moeilijk proces dat vaak angst, onzekerheid en somberheid met zich meebrengt. 

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog en Klinisch Neuropsycholoog in het BIG-register en heb brede ervaring op het gebied van neurodegeneratieve aandoeningen, beroerte, niet-aangeboren hersenletsel, spierziekten, multiple sclerose en psychiatrie. Daarnaast ben ik gepromoveerd en werkzaam als universitair docent bij de Rijksuniversiteit Leiden. Dat zorgt ervoor dat ik een stevige wetenschappelijke achtergrond heb en altijd up-to-date wetenschappelijke kennis inzet bij de dagelijkse patiëntenzorg.”

Opleiding & ervaring

Specialist sinds:

2017

Opleiding:

Studie psychologie aan: Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Leiden
Vervolgopleidingen RINO Utrecht

Talen:

Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Universitair Docent bij Rijksuniversiteit Leiden, afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie
Supervisor basispsychologen in opleiding tot GZ-psycholoog en GZ-psychologen in opleiding tot specialist bij o.a GGZ Rivierduinen, Centrum ’45, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Reflexxie

Lid Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
Lid Nederlands-Vlaamse Beroepsvereniging voor Neuropsychologen (NVBN)
Lid Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid VMS Vereniging Medische Specialisten

Aandachtsgebieden

Neurologie, revalidatie