dr. D.J. Versluis

Internist-intensivist

“Iedere patiënt heeft recht op een optimale en maximale zorg”

                                  dr. D.J. Versluis

“Mijn ambitie is om de inhoud van acute zorg en de logistiek rond de acute zorg zo goed mogelijk in te vullen. Iedere patiënt heeft recht op een optimale en maximale zorg en wij moeten die kunnen geven, op ieder moment van de dag.

De Intensive Care-organisatie van HMC heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste IC-afdelingen in Nederland, met veel gespecialiseerde mogelijkheden en uitstekende resultaten (zie https://www.stichting-nice.nl/datainbeeld/public). Ik ben er trots op dat we dit samen als intensivisten en verpleegkundig team bereikt hebben en in de komende jaren ook nog verder gaan ontwikkelen.

"Ik heb een achtergrond als militair internist-intensivist en ben gedurende 32 jaar ook werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie. Hierdoor heb ik een goed beeld van wat nodig is, zowel bij beperkte als bij uitgebreide mogelijkheden, om iedere patiënt op een juiste wijze op een tijdig moment de juiste behandeling te geven.

Veilige en verantwoorde zorg moet in de vezels van de ziekenhuisorganisatie zitten en daar zet ik mij al jaren actief voor in. Ik hoop nog vele jaren een actieve bijdrage te leveren aan en het steeds verder verbeteren van de acute en intensieve zorg in HMC, hét toonaangevende ziekenhuis op het gebied van acute zorg!”

Opleiding & ervaring

Opleiding:

Studie geneeskunde: Erasmus Universiteit Rotterdam
Opleiding specialist: Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) voorheen Dijkzigt ziekenhuis), Rotterdam
Overige studies/opleidingen: MBA in strategie en management van gezondheidszorg (TIAS, Tilburg)

Promotie:

Gebruik van cyclosporine en azathioprine bij niertransplantatie, 1989

Talen:

Duits, Engels, Nederlands

Nevenfuncties & lidmaatschappen

Lid Stafbestuur Vereniging Medische Staf (VMS) HMC
Voorzitter Centrale Commissie Incidenten Patiëntenzorg HMC
Vice voorzitter Calamiteitencommissie HMC
Voorzitter Geneesmiddelencommissie HMC
Voorzitter Centrale Commissie Orgaan Donatie HMC
Voorzitter Commissie bedreigde vitale functies
Lid Regiegroep ICT HIX HMC
Lid Commissie Informatisering en automatisering HMC
Lid Investering Advies Commissie HMC
Lid Commissie kwaliteit en veiligheid HMC
Lid IC gebruikersraad HMC
Lid Traumacommissie HMC
Lid Spoedeisende Hulp (SEH) Gebruikersraad HMC
Lid Necrologie commissie HMC
Lid Commissie Procedurele Sedatie en Analgesie HMC
Lid Commissie Nederlandse Obesitas Kliniek
Auditor interne audits
Lid Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
Lid European Society of Intensive Care (ESICM)
Lid Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)

Aandachtsgebieden

Acute zorg in brede zin, strategie en management van acute zorg